RSS-канал «Слово Просвiти»

Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.

Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.

   

Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.

Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:

Форма для любого другого канала

Последние новости

Ч. 47 (839), 26 листопада — 2 грудня 2015
2015-11-27 16:47 slovo

Слово про свободу та відповідальність
2015-11-27 16:43 slovo

Євген Сверстюк дуже точно сформулював одну з найсуттєвіших характеристик радянського і пострадянського стану нашого суспільства: втрата сенсу слів. Ідеться про девальвацію слів і понять, про фальш, що стала віддзеркаленням суті тоталітарного режиму і, на жаль, знайшла продовження в Україні олігархічній.

Наше звернення про свободу та відповідальність присвячуємо Євгену Сверстюку та адресуємо це звернення всій країні: пройдене нами всіма і те, що переживаємо зараз, має повернути значення слів, які вкладаємо в Україну.

* * *

Наш стан нагадує великий похід. Долаємо великі відстані. На вершині одного історичного пережиття ми ясно побачили наступну височину, якої хочемо досягти. Але зараз наш похід триває поміж небезпеками, серед яких найбільш виснажливим і грізним є блукання в тумані низин, де панують сумнів і недовіра до всього — орієнтирів, провідників і власних сил.

Наш найнадійніший провідник — людський дух: коли він сильний, він обов’язково виведе на чергову вершину; коли слабкий, то неминуче прив’яже нас до низин. Отож пригляньмося до потреб нашого духу.

Хочемо ясності. Наше становище — небачене, надзвичайне, воєнне. Ясність насамперед означає зрозумілість та аргументованість дій керівництва держави і влади загалом: суспільство вимагає від влади постійної розмови, бо така розмова потрібна не для психологічного заспокоєння, а для підзвітності і контролю.

Ясність означає осмисленість вектора руху. Ми, українське суспільство, потребуємо спільної мрії, а отже, — спільної мети. Без неї порожнітимуть наші військкомати, а молодь обсяде посольства благополучних країн. Чіткої відповіді на запитання, що конкретно означає “європейський вибір України”, потребують у воєнних окопах, національних банках і в освітніх закладах країни.

Ясність мети передбачає готовність до випробувань. Прагнення свободи — це не раціональний розрахунок, а глибока внутрішня мотивація. Кожен, хто пережив несвободу, знає, що з цієї потреби розпочинається усвідомлення власної гідності. Це те, що дозволяє нам подолати розпач, розчарування і спокусу перекласти відповідальність на іншого. Це — довга дистанція, яка вимагає готовності до тривалих випробувань.

Похід до свободи вимагає від суспільства іншого ритму життя, ніж у звичайний час. Той, хто обіцяє швидке полегшення, каже неправду. Як і шарлатанство, всі прості відповіді є втечею, що ведуть до катастрофи. Прості рецепти за складних проблем мають ту саму природу, що й корупція: вони розраховані на те, аби отримати зиск на мимовільних очікуваннях людей. Маємо розуміти, що свобода і добробут не приходять з чужої ласки, ані задарма; скорого порятунку не настане. Втім, наша розсудливість, зосередженість і переконаність наблизять мету.

Праця як єдиний засіб самозабезпечення, самоствердження і самоповаги. Не буває легкої праці. Але й найтяжча праця, предметно спланована, взаємопідтримувана і солідарна від родини до всього суспільства, принесе нам добробут і визнання нашої потрібності у світовій спільноті. Не випрошувати, не жити єдиним секонгендом, не спекулювати предметами чужої праці, а створювати самому — ось наш активний лозунг.

Господарність. Ми не бідні від природи, ми не живемо ні в пустелі, ні за полярним колом. Ми маємо багаті копалини, родючі землі, розлогі пасовища, якісні лісостани, виробничий спадок минулого. Усе це має бути загосподаровано. Наша мета — найвищі світові технології і потрібний для цього високий розвиток освіти і науки.

На шляху до свободи потребуємо взаємної довіри. Війна Росії проти України цілиться в наше майбутнє, хоч живиться хибами нашого минулого. Ворог добре вивчив притаманні нам вади і комплекси, схильність до чвар та емоційність у реакціях. Тому й атакує нас не лише збройним, а й психологічним чином. Наше забороло — це взаємна довіра і здатність до солідарних дій.

Щоб перемогти, ми повинні навчитися довіряти собі. Немає в світі жодної сили, яка б виконала нашу справу замість нас. У світі є багато союзників України, і ми вдячні за їхню підтримку. Але в світі є ще більше тих, хто може байдуже перегорнути сторінку зі словом про Україну. Лише ми самі здатні продовжувати свою історію.

Для довіри потрібні зусилля і влади, і підприємців, і церков, і громадських лідерів, і волонтерів, і всього суспільства.

Сьогодні головним критерієм довіри до влади є її реакція на корупцію: тут замало слів чи поодиноких арештів. У цій справі потрібна найвища державна тривога і миттєва дія, яка переконає, що в країні немає недоторканних. Умовою такого стану речей є рішуче відділення бізнесу від політики (влади), скасування режиму олігархату, що руйнує державу.

Водночас свою роботу має виконати і суспільство: не брати участі в політичному підкупі, зректися популізму й подолати той психологічний стан слабкості, який зветься патерналізмом, — розрахунком на подачку чи ласку чиновника чи будь-якої іншої більш-менш впливової сили. Корупція і патерналізм — це дві глибокі ментальні проблеми, які не дають нам повірити в свої сили. Лікування тут ніколи не буде замало, і воно має відбуватися вже негайно. Homo sovieticus повинен поступитися місцем Homo respondens (людині відповідальній).

Перебуваємо в умовах війни. Вся Україна хоче миру. Війну спричинив не Майдан. Її розпочав путінський режим, побачивши, що Україна вислизнула йому з рук. Тому наша війна — оборонна, змиритися з агресією означатиме для України не мир, а поразку. Ми повинні створити власну досконалу оборонну техніку. У наш час головні зусилля науки мають бути спрямовані на оборону.

Поза будь-якими компромісами має стояти вільне майбутнє України і суверенне право нашого народу самостійно визначати свою долю, власну внутрішню і зовнішню політику. Поступитися цим немислимо і неприпустимо. На полі зовнішньої політики Україні як державі бракує певності себе. Певність своєї правди мала б спонукати нас домагатися міжнародного визнання Росії країною-агресором.

По тому впізнають, що ми вільні, коли станемо носіями нових цінностей і творцями нової України. Про це судитимуть з етики нашої праці, додержання порядку біля свого дому чи елементарної ввічливості у взаєминах.

У цих міркуваннях ми ґрунтуємося на принципах Хартії вільної людини. Із великою повагою ставимося до близьких по духу думок багатьох видатних співвітчизників.

Відчуваємо, що в нашому суспільстві дедалі виразніше постає запит на появу великої домовленості про майбутнє — нового й свідомого суспільного договору, чиї засадничі принципи формуватимуть правила нашого життя, а отже, окреслюватимуть мрію, до якої прагнемо.

Лише ті правила існуватимуть і формуватимуть наше майбутнє, за які кожен буде готовий віддати найдорожче.

***

Бажаний суспільний договір в Україні, на нашу думку, має спиратися на чітке розуміння десяти засад.

1) Свобода. Наш обов’язок — збудувати такий устрій, за якого Україна буде вільною і захищеною. Це передусім свобода “від”: від загрози загарбання і знищення; від несправедливості і суспільної нерівності; від зубожіння; від ненависті і нетерпіння. Проте не менш важливою є і свобода “для”: задля належного і критичного вивірення курсу держави; задля повної реалізації потенціалу української політичної нації, задля творчого преображення життя, задля ширення добра.

2) Відповідальність. Вона лежить і на керівництві держави, і на громадянському суспільстві. У керівництва держави повинен існувати суворо дотримуваний баланс відповідальності. Будь-який переступ цього балансу переросте у конфлікт чи в замах на узурпацію влади. Знаходження цього балансу не має залежати від політичної кон’юнктури й мінливого вектора політичних впливів. Державний апарат загалом має не панувати, а служити. Критеріями відповідності чиновників займаній посаді є професіоналізм, моральна зрілість та служіння національним інтересам України. Громадянське суспільство має позбутися звичок, властивих патерналістській державі, відмовитись від насильницьких практик і взяти на себе свою частку відповідальності за стан справ у державі та своє в ній майбутнє.

3) Економічна самостійність. Вона можлива лише через утвердження права власності та свободи підприємництва. Власність сприяє незалежності та відповідальності особи перед суспільством, є основою для зростання та зміцнення середнього класу, який забезпечить поступ країни в усіх суспільних сферах. Для здійснення економічної самостійності держава має гарантувати вільний рух осіб, товарів, послуг та капіталу, не обмежувати законну підприємницьку ініціативу та гарантувати свободу договору. Замість делегувати своє право впорядковувати своє життя владі, отримуючи взамін певні соціальні гарантії (патерналізм), слід розбудовувати горизонтальні зв’язки, опираючись на солідарну взаємодію з партнерами.

4) Єдність. Єдність в Україні мозаїчна, а не гомогенна; регіональні відмінності є багатством народу, а не його нещасливою кармою. Політична маніпуляція регіональними відмінностями недопустима; увага і толерантність один до одного — обов’язкова. Вільний розвиток української мови та культури творить суспільну атмосферу, яка є сприятливою для вільного розвитку культур національних меншин і консолідації суспільства довкола спільних цінностей і спільних завдань. Свою національну долю і цілісність спільної історії творимо не силою чи примусом, а усвідомленим і вільним вибором на користь спільного майбутнього.

5) Верховенство права і справедливість. Основою правопорядку є верховенство права, а не верховенство закону. Обов’язок парламенту — сформувати таке законодавство, яке відповідатиме сучасним вимогам міжнародного права і засадам демократії, зокрема принципу “захищаючи права іншого, захищаємо себе”. Від держави вимагаємо докорінного оновлення судової гілки влади і правоохоронних структур, а також подолання системи олігархату, яка стала гальмом на шляху реформування країни. Усім суспільством домагаємося втілення реформ справедливості, під якими маємо на увазі весь масштаб завдань, що стосуються надійного захисту фундаментальних свобод та всіх мешканців України, незалежно від їхнього походження, мови спілкування, віри чи переконань.

6) Відкритий доступ. Доступ до політичної влади та економічних ресурсів забезпечується не хабарами чи привілеями, а чесною конкуренцією. Завдяки цьому зміниться розуміння справедливості: від справедливості рівного розподілу до справедливості рівних можливостей. У країні мають бути створені вільні і непорушні правила для ведення бізнесу та ефективні перешкоди для появи монополій, що знищують конкуренцію, введені прості й зрозумілі процедури розмежування влади й бізнесу, а також санкції за їх порушення.

7) Причетність — це відчуття, що стан справ у країні залежить також і від тебе. Воно передбачає відповідальність і держави, і громадянина. Причетність з’являється як результат національного самовизначення і формується через доступ громадянина до законодавчого, зокрема конституційного процесу та управління державою.

8) Децентралізація влади є головним заборолом перед можливою узурпацією влади, а також служить важливим “соціальним ліфтом” для перспективної управлінської еліти. Потрібно дбати про постійне оновлення влади. Нове виборче законодавство має відповідати інтересам держави, а не панівної в ній політичної сили.

Воно має ґрунтуватися на принципах прозорості, відповідальності, підзвітності та незалежного контролю.

Відчути себе причетною до стану справ у державі може лише вільна людина, яка є відповідальною за дотримання законності, сплачування податків і примноження спільного блага. Тоді вона по праву може вимагати від держави послуг, захисту і справедливості.

9) Протест. Людина має право на незгоду. Мирний протест суспільства покликаний здійснювати прямий вплив на владу, якщо вона переступає закон або порушує права людини. Водночас неприпустимо доводити протест до радикальних громадянських протистоянь, що ведуть до руйнації держави.

Діалог. Це спільний і постійний пошук правди, до якого повинні бути залучені на рівних влада і громадяни. У державі, в якій головним носієм влади є народ, розпорядники влади зобов’язані повно, вчасно й правдиво інформувати суспільство про стан справ у країні й періодично дізнаватись про його волю. В еру комунікації закритість влади є рудиментом авторитарних епох, який можна подолати постійним діалогом інформаційно рівних держави та суспільства.

10) Свобода слова та інформації. В Україні мають бути створені й гарантовані всі необхідні умови для свободи слова та інформації. Свобода слова передбачає право громадян на вільну думку й на отримання відкритої інформації. Монополізація інформаційного простору олігархічним капіталом — неприпустима. Вона спотворює принципи і руйнує цінності демократичного суспільства. Свобода слова вимагає від журналіста й медіа вірності своєму професійному обов’язку говорити суспільству правду, захищаючи її від будь-яких маніпуляцій і політичної кон’юнктури. Журналісти й медіа, їхні права мають бути надійно захищені законом.

 

Ініціативна група “Першого грудня”: В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ, Богдан ГАВРИЛИШИН,

кардинал Любомир ГУЗАР,

Іван ДЗЮБА, Євген ЗАХАРОВ, Мирослав МАРИНОВИЧ,

Володимир ПАНЧЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Вадим СКУРАТІВСЬКИЙ, Юрій ЩЕРБАК,

Ігор ЮХНОВСЬКИЙ

Чому голодомор став можливим?
2015-11-27 16:42 slovo

Валерій ШВЕЦЬ,

доктор фіз.мат. наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, м. Одеса

 

— Гришо! Ти щось бачиш? — Ні. — І я нічого не бачу… Такими словами мати звичайно починала розповідь про 1933 рік. Матері тоді було шість років, а її брату вісім. Тримаючись за руки, вони злазили з ліжка на долівку і попід стіною поволі виходили з хати, сідали біля порогу і грілися на вранішньому сонці, аж поки набряки біля очей трохи спадали і вони починали щось бачити.

Батьки йшли на роботу ще до сходу сонця, і діти бачили їх лише пізно ввечері, коли вони, знесилені працею і голодом, брудні й непривітні поверталися додому. Батько був головою колгоспу і ніс свою долю відповідальності за все, що коїлось у селі Мошняги на півночі Одеської області. Моєму батькові, що жив у тому ж селі, але на території іншого колгоспу, тоді було вже дванадцять років і у їхній великій родині ситуація була ще гіршою. Хоча його родина не була “заможною”, на відміну від родини матері, вона вперто не бажала йти до колгоспу і потрапила під розкуркулення. У них забрали хату і все майно, готували до виселення до Сибіру. Врятував їх щасливий випадок, але цілу зиму їм довелося прожити попід чужими хатами.

Я знав заборонену у радянські часи правду про голодомор з обох боків. З боку тих, хто служив тій владі, і з боку тих, хто був її прямою жертвою. Ця правда, як з’ясувалося, коли обидві родини породичалися, практично не відрізнялась. Відданість діда по матері радянській владі не йшла занадто далеко. Він так і не вступив до більшовицької партії, а дід по батькові не сприймав її від самого початку. Повернувся він з Великої війни 1920 року, де, за його словами, не воював ні за білих, ні за червоних.

 

Колективізація

чи конфіскація?

Спротив селян радянській владі був не лише пасивним, а й збройним. Наприклад, у мого діда по матері двічі стріляли. Тільки деталями відрізнялася правда про голодомор, що я почув від своїх тестя і тещі, що народились і виросли у самому (там навіть є відповідний пам’ятний знак) центрі України у селах Липняжці та Новодобрянці. І там люди чинили спротив владі. Партійному активісту, якого влада прислала аж з Ленінграда для прискорення конфіскації землі у селян, ті відрубали голову і поклали поряд із тілом під містком через Сухий Ташлик у центрі Липняжки. Про ті події нагадує лише одинокий обеліск на старому цвинтарі Липняжки, витесаний із погано обробленого червонуватого граніту, без знищеної часом традиційної зірки на верхівці й імені небіжчика. Навколо нього поодинокі і колективні горбочки могил жертв голодомору, на яких давно зотліли хрести і через які люди вже протоптали стежки. Так пам’ятник кату залишився єдиним нагадуванням про найбільшу трагедію цього села. Кількість встановлених жертв — 230 осіб.

Я вважаю, що в наш час стосовно тих подій не слід вживати слово колективізація, що, відповідно до новомови, створеної радянською владою, означало конфіскацію, а саме це останнє слово. Коли слова втрачають свій сенс — люди втрачають свою свободу (Конфуцій). Думаю, правда і навпаки. Свобода повертається разом із втраченим сенсом слів.

Спротив селян конфіскації у них землі — це тема, яку ще навіть і не починали серйозно розробляти наші дослідники. Вони традиційно схильні лише до сліз і християнської молитви за ворога, який, нібито, не відав, що творить. Відав, але я хочу обговорити інший, також малодосліджений аспект голодомору — “Чому він став можливим?”

Розглянемо спочатку аргументи протилежної сторони. Головнокомандувачем першої лінії оброни є сам президент сусідньої держави, яка нещодавно урвала чималий шмат нашої землі. За його словами — жодного голоду в Радянському Союзі не було, а були певні продовольчі труднощі. З його подачі цю точку зору поділяє 90 % громадян Московії. Але так у Московії було майже за будьякого царя. Цю тезу не варто навіть коментувати.

Другий рубіж оборони займає чимала команда ліберальної інтелігенції Московії — голод, пов’язаний із неврожаєм, був, але від нього однаково страждали представники всіх етносів, що мешкали в Радянському Союзі. Слідом за ними цю точку зору поділяють 5 % з тих 10 %, що не підтримали першу точку зору. Тут уже потрібен коментар. Що не тільки по українцяхрусинах вдарив голод — це точно. Якщо українціврусинів на Великій УкраїніРусі загинуло близько 25 %, то відсоток казахів, що загинув, був значно більшим — до 50 %. Там населення було переважно кочовим і харчувалось їжею тваринного походження, а отари свійських тварин було важко сховати. Врятувались переважно ті, що зуміли у цей страшний час відкочувати на територію Китаю. З не меншою силою голод вдарив по кримських татарах і німцях у місцях їхнього компактного поселення, де вони мешкали мішано з українцямирусинами, зокрема, у Поволжі. У той час Гітлер лише розмовляв про необхідність завоювання життєвого простору для німецької нації і бачив таку можливість лише у наступній великій війні, Сталін цей життєвий простір реально завойовував для московитського народу у мирний час. Жодний народ у список жертв голодомору не потрапив випадково. Там де українськорусинські села чергувались з московитськими, вимирали лише наші села. Спустілі села Великої УкраїниРуси заселяли московити. Майбутня війна на сході УкраїниРуси, яка надовго буде нашою незагойною раною, була запрограмована у часи голодомору. Саме тоді, через вимирання українськорусинського етносу на цих землях, там з’явився потужний прошарок московитів. Саме вони у наші дні відстоюють інтереси своєї історичної батьківщини, спираючись на її всебічну підтримку. Війна на сході — це насамперед міжетнічна війна, і вона триватиме. Основа для етнічної переваги московитів у Криму над українцямирусинами і кримськими татарами також була закладена у роки найбільшого голодомору. До речі, за всіма експертними оцінками і спогадами очевидців, зокрема моїх родичів, урожай 1932—1933 років був цілком нормальним. Отже, голод усюди був штучним.

Третій рубіж оборони щодо голодомору очолюють уже інтелектуалпатріоти Московії. Це приблизно 5 % московитів. Їм раптом спало на думку, що захмарно високі інтереси Радянського Союзу, читай Московії, вимагали таких екстраординарних заходів, як голодомор, щоби конфіскованим зерном, фактично життями людей, сплатити вартість колосальних поставок обладнання і технологій зі Сполучених Штатів Америки. Роки голодомору збіглись із роками індустріалізації Радянського Союзу, а без індустріалізації Радянський Союз не зміг би успішно протистояти Німеччині у майбутній війні і врятувати світ від фашизму. Це якби чума запропонувала світу спасти його від нежиті.

Сільське господарство вимагає від селян важкої щоденної праці. Зрозуміло, що змучена голодом людина не здатна працювати так само продуктивно, як сита. Крім того, висока смертність постійно скорочувала кількість робочих рук, насамперед чоловічих. Виробництво сільськогосподарської продукції мало б за таких умов зменшуватись. Так, на початку конфіскації землі 1930 року за радянськими статистичними даними експорт зерна Радянським Союзом складав 4,8 млн тонн, 1931 року колгоспів стало більше і в них забирали більшу частку вирощеного зерна. Експорт склав 5,2 млн тонн. 1932 року, коли в колгоспи загнали майже всіх селян і вилучили у них практично все зерно — початок голоду, — експорт склав лише 1,8 млн тонн. Опір конфіскації землі чинили лише поодинокі селяни, подібні до мого діда по батькові. 1933 року, попри те, що виробництво зерна ще більше скоротилось через голод, що лютував уже на повну силу, експорт також склав 1,8 млн тонн. Саме цього року у селян забрали навіть посівне зерно, і голод почав знищувати цілі села. Наступного 1934 року вже нікому було повноцінно працювати в полі, і експорт склав лише 0,8 млн тонн. Так що знищення українських, німецьких і кримськотатарських селян не тільки не допомогло індустріалізації, а прямо суперечило її ефективному проведенню. Висновок: у голодомору точно була інша мета, ніж індустріалізація. Тепер про обсяги експорту зерна у найкращому з цієї точки зору 1930 році. Він був майже удвічі менший, ніж експорт Російської імперії напередодні Першої світової війни. Далася взнаки руйнівна щодо рільництва політика більшовицької влади. Він був вкрай малим і для потреб індустріалізації. За роки перших двох п’ятирічок у Радянському Союзі було побудовано майже 9 тисяч великих і гігантських підприємств: Уралмаш, Дніпрогес, Криворіжсталь, Харківський тракторний — насправді танковий тощо. Всього зернового експорту не вистачило б навіть на будівництво одного такого гіганта. Зауважу, що незалежна Україна, позбавившись колгоспів, стабільно експортує щорічно — вперше у своїй історії — приблизно 30 млн тонн зерна. Це найкраща відповідь на питання, чи потрібна конфіскація землі й багатомільйонні людські жертви для збільшення її продуктивності.

 

Хто фінансував

світову революцію?

Джерело фінансування індустріалізації в Радянському Союзі — фактично підготовки його до майбутньої війни — одна з найбільших таємниць історії ХХ сторіччя. Якби джерело фінансування походило з Радянського Союзу, то подібний масштаб замовлень мав би викликати нечуване економічне зростання всіх промислово розвинутих країн і насамперед Сполучених Штатів. Замість цього, в міру зростання темпів індустріалізації Західний світ котився в прірву економічного занепаду. Отже, джерело фінансування перебувало десь у Західному світі. На мою думку, колосальні кошти Західного світу були вилучені з природного для них обігу і спрямовані на індустріалізацію Радянського Союзу. Це могло відбутися лише за рахунок різкого зменшення внутрішнього кредитування. Далі криза неплатежів і зупинка більшості промислових підприємств. Я дотримуюсь тієї точки зору, що ті тисячі підприємств, що з’являлись у Радянському Союзі, були просто демонтовані в охопленій кризою Америці, робітники викинуті на вулицю, а обладнання цілком вивезене до Радянського Союзу разом з інженернотехнічним персоналом, що змонтував його на новому місці. Чому міжнародний фінансовий синдикат вирішив вкласти кошти у світову революцію? Хто відповість на це запитання? Велика загадка історії і в тому, що міг Радянський Союз покласти на протилежну індустріалізації шальку політикофінансових терезів? Такі безпрецедентні подарунки, як індустріалізація, не робляться за так. Цікаво, що ще одна країна в цей же час бурхливо модернізувалася. Ви вгадали — це Німеччина. Тут схеми фінансування більшменш відомі.

Можливо, не випадково новий курс президента Сполучених Штатів Франкліна Рузвельта був спрямований, зокрема, і проти фінансового капіталу. Епоха монополістичного капіталу нібито добігла кінця. Закон ГлассаСтігана від 1935 року забороняв банкам займатись інвестиційною діяльністю. Зазначу, що індустріалізація Радянського Союзу була результатом саме такої інвестиційної діяльності провідних світових банків. Деякі занадто великі банки були поділені і позбавлені свого монопольного становища на ринку капіталу.

Остання лінія оборони громадян Московії від відповідальності за геноцид українськорусинського народу — це відвертий антисемітизм. “Во всем виноват Эпштейн! А также Крицман и другие” пише, наприклад московитська газета “Пенсионер и общество”, № 11(90), 2007 г. Для малотямущих пенсіонерів у газеті є примітка: “Фамилии евреев выделены синим цветом”. Або гасло, що його легко зустріти в інтернеті: “Всемирная сионистская организация ЗАГОЛОДОМОРИЛА Украину”. З подібною точкою зору я зустрівся ще у дев’яності роки. Важко сказати, на яку кількість громадян Московії і УкраїниРуси розрахована ця лінія оборони. Зараз вона ніби резервна. Але з крахом перших трьох може стати основною.

 

Моє бачення

проблеми голодомору

ГОЛОВНОЮ ПРИЧИНОЮ голодомору була конкуренція двох етносів — українськогорусинського і московитського, що претендували на ту саму землю. Для українціврусинів це було природно, оскільки вони проживали на цій землі протягом тисячоліть. Для московитів — також, оскільки вони давно звикли відбирати в інших народів те, до чого могли дотягнутись. Українськорусинський етнос, генетично пов’язаний з землею від часів трипільської культури, мав один із найвищих у Європі рівень народжуваності, що значно перевищував народжуваність московитів на їхніх корінних землях. При збереженні наявних темпів зростання населення українціврусинів ще у ХХ сторіччі мало в межах Радянського Союзу стати більше за московитів. Але ж їх тепер десь у два з половиною рази менше, ніж московитів? Це і є той результат голодомору, що закладався у внутрішній політиці 30х років у Радянському Союзі. Ось як це сформулював один із виконавців цього злочину, належний до середньої ланки державного апарату: “Наслідком теперішнього лиха в Україні буде російська колонізація цієї країни, яка призведе до зміни її етнографічного характеру. В майбутньому і, либонь, дуже близькому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи про український народ, а то ж і про українську проблему, бо Україна стане дефакто територією з переважно російським населенням”.

ДРУГОЮ ПРИЧИНОЮ, що провокувала терор проти українціврусинів, була військова поразка українських визвольних змагань у 1918—1922 роках у висліді першої українськоросійської війни. Це була розплата за позицію тих українців, які вважали, що національновизвольна війна — то не їхня справа і їм байдуже, яка влада надворі. Слабкого добивають якнайшвидше, щоб він уже ніколи не отямився.

ТРЕТЯ ПРИЧИНА — це з’ява у 30ті роки безпрецедентної в історії людства тоталітарної держави, про неминучість виникнення якої застерігав ще один зі знаменитих ідеологів анархізму Михайло Бакунін. Він стверджував, що марксова ідея диктатури пролетаріату нездійсненна, оскільки весь робітничий клас водночас бути диктатором не може. Диктатура пролетаріату поступово сконцентрується у руках керівної меншості, яка відстоюватиме не народні, а свої інтереси, захищатиме свій привілейований стан. Зі встановленням державної власності зміцниться економічний фундамент панування “червоної бюрократії”. Саме це і відбувалось у тридцяті роки. Внутрішня боротьба новоствореної більшовицької еліти двадцятих років завершувалась. Тридцяті роки були роками внутрішньої консолідації еліти вже на основі москвинського етносу. Конфіскація землі у селян була необхідна для зосередження всіх багатств країни без винятку в руках “червоної бюрократії”. Індустріалізація була необхідна для тотальної мілітаризації країни на основі найновіших військових технологій. Мілітаризація країни була потрібна цій еліті для здійснення світової революції. Відповідно до новомови термін “світова революція” означав те, що у часи Орди звучало як дійти до останнього моря і підбити під себе всі землі, що зустрінуться дорогою.

ЧЕТВЕРТА ПРИЧИНА — неукраїнці, що ледве вміли читати і писати, керували Україною. Жорстокість і безпринципність добре корелюють із низьким рівнем освіти. Такі люди — ідеальні виконавці брудної роботи. Перша особа — це завжди генеральний або перший секретар ЦК КП(б)У.

1921 р.—1923 р. — Дмитро Захарович Мануїльський, освіта середня, українець. Ще триває російськоукраїнська війна, потрібен українець.

1923 р.—1925 р. — Еммануїл Йонович Квірінг, освіта п’ять класів. Розгортається процес українізації України, за яким потрібен нагляд, але не дуже обтяжливий для українціврусинів.

1925 р.—1928 р. — Лазар Мойсейович Каганович, за офіційною довідкою члена ЦК — самоук (до школи не ходив), за іншими джерелами освіта початкова, український єврей. Національний підйом в Україні почав непокоїти Сталіна, прийшов час його пригальмувати, потрібна була людина, особисто йому віддана.

1928 р.—1938 р. — Станіслав Вікентійович Косіор, освіта три класи, поляк. Прийшов час ламати хребет українській нації. Ідеальна кандидатура з точки зору підбурювання українців проти поляків.

1933 р.—1937 р. — Павло Петрович Постишев, до школи не ходив, московит. Другий секретар ЦК КП(б)У. Основна функція — контроль за першим секретарем і своєчасне інформування про все Сталіна.

1938 р.—1948 р. — Микита Сергійович Хрущов, до школи не ходив, українець. Головна справа зроблена, попереду велика війна і приєднання до імперії нових територій, заселених українцямирусинами, потрібно було дещо попустити віжки.

П’ЯТА ПРИЧИНА голодомору — це сприятлива для Москви ситуація у зовнішньому світі. Світ про все знав, але на офіційному рівні робив вигляд, що нічого не відбувається. Єдиною державою світу, що засудила голодомор, була націоналсоціалістична Німеччина. Про нього в своїх промовах не раз говорили Адольф Гітлер і Йозеф Геббельс, що викликало рішучі протести офіційної Москви. Так 1935 року на з’їзді Націоналсоціалістичної робітничої партії Німеччини міністр освіти та пропаганди Йозеф Геббельс виголосив славнозвісну промову “Комунізм без маски”. Прочитавши її (вона є в інтернеті), кожен може пересвідчитись, що вже тоді Німеччина визнавала страшний злочин більшовицького режиму щодо українського народу. Адольф Гітлер наказав надавати державну підтримку громадським організаціям, що збирали гроші для надання допомоги співвітчизникам, і особисто пожертвував 1000 марок до фонду допомоги німцям, що голодували в Україні. Ця допомога потрапляла і до українців, що жили поряд із німцями.

Єдиною церквою, що засудила голодомор, була католицька церква.

Українці за кордоном зверталися з протестами до Ліги Націй, до урядів різних держав. 27 вересня 1933 р. представник Уряду УНР в еміграції Олександр Шульгин звернувся до 14ї Асамблеї Ліги Націй з листом, у якому привертав увагу світової спільноти до голоду в Україні. 29 вересня 1933 року у Женеві відбулося таємне засідання Ліги Націй за участю 14 держав. Президент чотири рази брав слово, щоб переконати представників країнучасниць у важливості допомоги Україні. Проте вони були зацікавлені у співпраці з СРСР і відкидали допомогу голодуючим українцям, зважаючи на те, що СРСР не є членом Ліги Націй, і, таким чином, голод — це внутрішня проблема СРСР. “За” висловилися лише три держави (націоналсоціалістична Німеччина, фашистська Італія та Ірландія), “проти” — 11 країн, серед яких більшість провідних “демократичних” країн Європи. Того ж року Сполучені Штати визнали Радянський Союз, а вже наступного року Московію прийняли до Ліги Націй. Починалася Велика гра, і життя мільйонів українціврусинів у ній нічого не важили. Це вкотре підтверджує історичний урок: не чекай справедливості від чужинців, а будь сильним і вмій постояти за себе.

ШОСТОЮ ПРИЧИНОЮ можна вважати радянофільство значної частини західної інтелігенції. Це відомі літератори Б. Шоу, Р. Ролан, А. Барбюс тощо, які принципово не бажали помічати жодного ганджу в “найвільнішій” країні світу.

 

Світ змінюється

1985 року Конгрес США створив спеціальну комісію з дослідження фактів голоду в Україні, виконавчим директором якої був Джеймс Мейс. Ще 1982 року на конференції “Голокост і геноцид” у ТельАвіві він заявив: “Щоб централізувати повну владу в руках Сталіна, потрібно було вигубити українське селянство, українську інтелігенцію, українську мову, українську історію у розумінні народу, знищити Україну як таку. Калькуляція дуже проста і вкрай примітивна: нема народу, отже, нема окремої країни, а в результаті — нема проблем”. “Ваші мертві вибрали мене”, — так називається широковідома книга Джеймса Мейса. 1993 року він переїхав зі Сполучених Штатів у Київ, де одружився, викладав у КиєвоМогилянській академії, редагував газету “День”. Помер 3 травня 2004, похований у Києві на Байковому цвинтарі. Завдяки Джеймсу Мейсу та ще одному досліднику голодомору Роберту Конквесту, автору широковідомої книги “Жнива скорботи”, правда про голодомор стала відомою всьому світу.

Усе, викладене вище, не могло б відбутися без фантастичної активності нашої американської діаспори. Щира подяка їй від усіх щирих українців Великої України — матері всіх українціврусинів світу.

У дослідженнях Джеймса Мейса та Роберта Конквеста автори доводять, що Голодомор відповідає загальноприйнятому визначенню геноциду. 24 країни офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. Це Австралія (2003, 2008), Андорра (2009), Аргентина (2007), Бразилія (2007), Ватикан (2001, 2003), Грузія (2005), Еквадор (2007), Естонія (1993), Іспанія (2007), Італія (2004, 2007), Канада (2003, 2008), Колумбія (2007), Латвія (2008), Литва (2005), Мексика (2008), Парагвай (2007), Перу (2007), Польща (2006), Словаччина (2007), США (2003, 2006, 2008), Угорщина (2003), Чехія (2007), Чилі (2007). На жаль, у цьому списку відсутня Німеччина. Ну що ж, націоналсоціалістична Німеччина повелася людяніше щодо України, ніж демократична Німеччина. Шкода! Немає там і Франції з Великою Британією, що 1933 року у Лізі Націй виступили проти допомоги голодуючій Україні. Можливо, Велика гра все ще триває? Чи можна тоді розраховувати на щиру підтримку цих країн у нинішній російськоукраїнській війні?

Всі українські президенти не оминули у своїй діяльності теми голодомору, але лише один із них — Віктор Андрійович Ющенко — підняв цю трагедію до рівня засадничого принципу державної політики України. Саме він не дозволив темі голодомору тихенько і назавжди зникнути з пам’яті українськорусинського народу разом з останніми його свідками.

У листопаді 2003 року 58ма сесія Генеральної асамблеї ООН ухвалила “Спільну заяву з нагоди 70ї річниці Великого голоду 1932—1933 років”, де він визнавався національною трагедією українського народу. 23 жовтня 2008 року Європарламент визнав Голодомор в Україні злочином проти людства і висловив співчуття українському народу.

28 квітня 2010 року Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про вшанування пам’яті загиблих у результаті голоду 1932—1933 років в Україні та інших республіках колишнього Радянського Союзу, вшанувавши пам’ять загиблих від голоду і засудивши жорстоку політику сталінського режиму.

Геноцидом українського народу Голодомор визнають католицька церква, Константинопольська православна церква, Українська православна церква — Київський патріархат, Українська православна церква (Московського патріархату) та Українська автокефальна православна церква.

2003 року Український парламент назвав, а 2006го — офіційно визнав Голодомор геноцидом українського народу. 2010 року судовим розглядом завершилася кримінальна справа за фактом здійснення злочину геноциду. Винними суд визнав сім вищих керівників СРСР та УСРР, а саме генерального секретаря ЦК ВКП(б) Йосипа Сталіна, секретарів ЦК ВКП(б) Лазаря Мойсейовича Кагановича та Павла Постишева, голову Раднаркому СРСР В’ячеслава Молотова, генерального секретаря ЦК КП(б)У Станіслава Косіора, другого секретаря ЦК КП(б)У Менделя Хатаєвича, голову Раднаркому УРСР Власа Чубара і констатував, що за даними науководемографічної експертизи загальна кількість людських втрат від голодомору становить 3 мільйони 941 тисяча осіб. Також, за даними слідства, було визначено, що втрати українців у частині ненароджених становлять 6 мільйонів 122 тисячі осіб. Окрім того, необхідно враховувати неполічену кількість загиблих від супутніх захворювань.

Правда про голодомор, його причини і наслідки попри наші бажання чи небажання стає засадничим принципом існування новітньої української держави. Він має всі ознаки геноциду проти українського народу і не обмежується 1932—1933 роками. Наступна хвиля геноциду проти українського народу була замаскована під втрати у часи Другої світової війни. НКВД під час відступу радянської армії підірвала греблю Дніпрогесу, не попередивши завчасно про це місцеве населення. Від повені, що виникла внаслідок вибуху, загинуло близько 100 тисяч мирного населення. А чого варті слова “славного маршала наших перемог”: “Чим більше хохлів утопимо в Дніпрі, тим менше після війни доведеться переселяти до Сибіру”. І таки втопили у Дніпрі близько мільйона українців, яких непідготовлених, майже неозброєних, без плавзасобів і у цівільному одязі погнали на штурм цієї ріки 1943 року. А наказ про депортацію всіх українців, що проживали на окупованих німцями територіях, підписаний тим самим Жуковим та ще Берією наступного року? Ще одна хвиля була замаскована під неврожай 1946—1947 рр. І знову, як і 1933 року, потяги з українським зерном прямували до Європи. Але геноцид тривав усі, без винятку, роки радянської (московитської) влади в Україні, часом приймаючи ледь помітні латентні форми, а часом набуваючи загрозливої сили дев’ятого валу.

Великий Боже! Для чого ти піддав мій народ таким нелюдським випробуванням? Скільки ще їх чекає нас попереду? А може, ми нарешті зберемо всі свої сили і в останній битві з віковічним злом знищимо його? Схоже, іншого шляху у нас немає.

Як подолати кризу в інформаційній сфері
2015-11-27 16:37 slovo

Оргкомітету

Всеукраїнського форуму

В. А. Ющенку,

П. М. Мовчану

Випробування, що випали на долю країни останніми роками, загострили питання організаційно-правового перелаштування національного інформаційного простору, який у попередні часи беззастережно був відданий на поталу комерційним та чужинським інтересам. “Перезавантаження” інформаційного простору потребує продуманих і системних кроків, що передбачили б і зміцнення суверенності держави в національному інформаційному полі, і гарантування вільного демократичного розвитку засобів масової комунікації — необхідного складника та інституції громадянського суспільства. Воєнна агресія з боку Росії — це найсерйозніший виклик для України в новітній історії. Йдеться не лише про те, якою буде держава, на кону питання самого існування нації. Одним із головних чинників нищення нашого суверенітету є масштабна, системна інформаційно-смислова війна, яку проводить агресор. Тимчасова окупація Криму та частини Донбасу — це наслідок маніпулятивної пропаганди кремлівського “зомбоящика”. Проте якщо за рік нація спромоглася сформувати кістяк нової української армії, яка нині гідно протистоїть агресору, то в інформаційній сфері задавнені існуючі проблеми лише поглибилися.

Учасники форуму констатують:

1. Пряма агресія Росії проти України, нехтування державою-агресором цивілізованих правових норм і міжнародних зобов’язань призвели до анексії частини української території та воєнного протистояння на сході України, до загострення міжнародних відносин, що зумовлює необхідність осмислення і оцінки ролі та місця ЗМК в умовах нових викликів. Гострота проблем українського національного інформаційного простру, невирішеність яких і надалі впливає на гарантування інформаційного суверенітету, забезпечення інформаційних свобод громадян України та суспільства загалом, загрожує національним, зокрема безпековим, інтересам України.

2. Рівень інформаційно-пропагандистського впливу російських чинників зумовлений станом українського національного інформаційного простору, елементи якого впродовж останніх років свідомо маргіналізували, що проявилося у цільовому витісненні української складової в телерадіомовленні, зменшенні накладів українських друкованих видань, гальмуванні модернізації інформаційної сфери та привнесенні в неї корупційних елементів, кінцевою метою чого, як бачиться, і було нищення зокрема національної телерадіоіндустрії, кіновиробництва та української видавничої справи.

3. Незабезпеченню національних інформаційних інтересів, порушенню прав українців на одержання правдивої й достовірної інформації сприяли вже хронічна відсутність проукраїнської державної політики в інформаційній сфері та фактично фахова неспроможність існуючих державних інституцій виробити й реалізовувати таку політику, адекватно реагувати на інформаційні загрози.

 

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України, Міністерство інформації України, Держкомтелерадіо, Концерн РРТ, Укрпошта, Національна комісія у сфері регулювання зв’язку та інформатизації не мають єдиної узгодженої стратегії розвитку інформаційної галузі, плану консолідованих дій та спільного бачення засобів реагування на серйозні загрози й виклики. Склалася унікальна ситуація, коли в умовах війни кілька державних органів влади замість того, щоб активно, в межах визначених компетенцій, протидіяти агресору, фактично лише дублюють одна одну, розробляючи “перспективні” доктрини інформаційної політики, проводячи круглі столи, залучаючи до вироблення рішень і теоретичних рекомендацій часто комерційно вмотивовані організації та сумнівних зарубіжних експертів. Украй комерціалізований національний інформаційний простір за рік практично не змінився. Більше того, з’явилися і негативні тенденції. Саме так можна оцінювати заяву керівництва Укр­пошти про те, що газети, мовляв, нині вичерпали свою соціальну місію. В такий спосіб було виправдано чергове підвищення цін на доставку періодичної преси, що фактично руйнує і так кволий український газетно-журнальний ринок. Замість того, аби стати могутнім інститутом противаги російській брехні, чинником соціальної стабільності, психологічної рівноваги, інструментом державотворення — український медіаресурс продовжує залишатися пасинком, перетворюючись часто на загрозу національній безпеці.

4. Воєнні виклики національному суверенітету не стали об’єднавчим чинником для українських ЗМК. Мас-медіа України, констатуємо, продовжують перебувати у полі кланових, часто ворожих до України, впливів. Неконсолідованість журналістського середовища сприяє розмежуванню і розбрату українського суспільства на догоду чужинським інтересам, що може мати серйозні наслідки не лише на інформаційному, а й на світоглядному рівні.

5. Під тиском заангажованого вузького кола “медіа-спільноти” та внаслідок сумнівних домовленостей Верховна Рада України ухвалила цього року Закон “Про суспільне телебачення та радіомовлення України”, який, на наш погляд, обеззброює державу в умовах відкритої зовнішньої агресії Росії саме в інформаційній сфері, об’єктивно послабивши інформаційний суверенітет України:

— після руйнування іномовлення Національної радіокомпанії України — єдиної національної установи, що працювала в міжнародному інформаційному просторі, невідомо на базі чого і як, країна збирається формувати і здійснювати свою інформаційну політику в світі. Сьогоднішні мультимедійні проекти, з якими держава прагне вийти на міжнародну арену — це класична модель етнічного мовлення для українців зарубіжжя, а не іномовлення як державної інституції пропагандистського характеру;

— за правильними постулатами просування до європейського дому через впровадження суспільного мовлення “творці” нового масмедіа фактично нищать систему державного інформаційного забезпечення на особливий період — в умовах запровадження “воєнного стану”, техногенних аварій, природних катаклізмів;

— керуючись, імовірно, небезкорисливими мотивами концентрації усього державного інформаційного ресурсу, ідеологи суспільного мовлення вибудували вигідну для себе модель господарювання та управління у формі однієї юридичної особи. Це передбачає стягування до своєрідного “колгоспу” всіх державних національних та регіональних мовників, що абсолютно не відповідає європейським традиціям. Це — найгірша копія Держтелерадіо УРСР доперебудовних часів. Як наслідок припиняє своє існування як соціальний інститут, зокрема, Національна радіокомпанія України — безперечно, найпотужніший та найавторитетніший мовник в історії незалежної української держави, який за особливі заслуги перед українським народом має статус національного закладу. Відтак, на наш погляд, нищення НРКУ — це злочинно і антизаконно;

— під вивіскою суспільного мовлення як гаранта реалізації прав громадян на отримання універсальної інформації з урахуванням регіональних, релігійних, національно-етнічних особливостей вибудовується жорстка, централізована модель управління, що ліквідовує самобутніх регіональних мовників як самостійні, самодостатні інституції та ставить під сумнів саму ідею громадського мовлення. Український досвід побудови суспільного мовлення, всупереч європейським традиціям децентралізації влади, врахування історичної специфіки областей, повертає нас до залізобетонної “радянщини”. Зрозуміло, що така псевдопрогресивна практика організації телерадіомовлення не слугуватиме чинником розвитку регіонів і морально-психологічної стабільності всього українського суспільства.

6. Під фальшивим прикриттям гасла вільного доступу до інформації та облудною фразеологією про міфічну шкідливість пропаганди — в національному інформаційному просторі сформувалися, як домінуючі, небезпечні інформаційні символи. Вони утверджують у суспільній свідомості тотальний негативізм, апатію, страх та маргіналізують аудиторію, виводячи громадян за межі активних соціальних процесів. Інформаційні програми більшості загальнонаціональних телерадіоканалів будуються за класичними маніпулятивними моделями, які нав’язують стереотипи безперспективності соціального розвитку України. Під час так званої гібридної війни ми втрачаємо не лише тимчасово території держави, а й найголовніше — людей, зомбованих російськими теле- і радіоканалами, які впроваджують у свідомість усталені стереотипи чужинських світоглядних моделей поведінки.

Після відповідного косметичного перелицювання, заміни брендів, зміщення акцентів у риториці — в український інформаційний простір підступно щоденно вживляється “русскій мір”. Приватні телевізійні компанії, які свого часу безцеремонно присвоїли собі інформаційно-частотний ресурс, що належить українському народові, ведуть неприховану пропаганду радянсько-російських цінностей через художньо-мистецькі, пізнавальні, розважальні програми. Мережеві приватні радіостанції нахабно нав’язують вульгарні смаки країни-агресора. Телерадіокомпанії, що під час розгортання російської агресії торік вели пропаганду війни, безкарно працюють і нині.

7. В епоху цифрових технологій Україна демонструє зразки печерної технічної відсталості в системі масово-комунікаційних зв’язків. Ніхто досі так і не спромігся заглушити аналогових сигналів радіотелевізійних передавачів, що безперешкодно працюють на територіях так званих луганської і донецької республік та ведуть антиукраїнську пропаганду. Спроби ж проникнути на тимчасово окуповані території через низькочастотний хвильовий діапазон є принаймні школярством. У результаті так званого технічного переоснащення телевізійних передавачів і зменшення їхніх потужностей суттєво скоротилася зона покриття програмами національного телебачення, відсутній і зрозумілий план запровадження цифрового мовлення.

Замовчується питання про перехід національного радіомовлення на цифрові стандарти, пошуку альтернативи знищеному попередньою владою Броварського радіопередавального центру, що був одним із підмурків інформаційної безпеки нашої держави.

8. Привнесення в медійну сферу нефаховості, непродумана кланова кадрова політика державних управлінців в інформаційній сфері призводить до зниження рівня професійності українських медіа, конкурентності національного інформаційного продукту, власне, до деукраїнізації національного інформаційного простору, що загрожує національній безпеці. Зокрема у творців так званого суспільного мовлення зрозумілою домінантою є лише акціонерне товариство з майном, ресурсами та землею. Отже, це не соціальний, а комерційний проект представників певної політичної групи. Викликає занепокоєння та подив той факт, що до творення суспільного мовлення причетні колишні агітатори та пропагандисти кривавого режиму Януковича.

9. Неналежним залишається стан комунікаційних відносин і громадських інституцій, суспільства загалом, причинами чого є відсутність розуміння державними чиновниками важливості суспільного діалогу, пошуку спільних рішень для суспільного блага та забезпечення суспільних інтересів, побудові громадянського суспільства. Ігнорування важливості суспільної комунікації поглиблює розмежування в суспільстві, насамперед між владою та громадянами України;

У зв’язку із зазначеним форум вважає за необхідне:

1. Ствердити необхідність активної оборони національного інформаційного простору, гуртування професійного журналістського середовища для захисту національних інтересів і протидії інформаційній агресії у будь-якій формі, безумовного забезпечення інформаційних прав та свобод громадян і суспільства України, зокрема права на одержання повної, правдивої та об’єктивної інформації.

2. Виходячи з означених проблем та статті 17 Конституції України, яка говорить про те, що гарантування інформаційної безпеки є найважливішою функцією держави, звернути увагу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки та оборони України на необхідність вжиття невідкладних заходів із захисту і забезпечення суверенності національного інформаційного простору, інформаційних прав і свобод українських громадян та суспільства загалом, які передбачали б:

— розробку національної комплекс­ної програми гуманітарного розвитку, в якій інформаційній сфері відводилася б визначальна роль як засобу формування світоглядних позицій та збереження традиційних моральних імперативів і художньо-естетичних ідеалів. Ці завдання реалізовуються не лише шляхом державної фінансової підтримки, а й запровадженням жорстких регуляторних, ліцензійних норм, які стосуються власного національного медіа-продукту;

— гарантування конституційних прав громадян на отримання повної та об’єктивної інформації. В умовах своєрідних правил гри на ринку інформаційних послуг, які сформувалися в Україні за останні десятиліття в обкладинці демократичного законодавства, ми фактично втратили власне телерадіовиробництво. В національному ефірі практично відсутні програми та передачі для дітей, науково-пізнавального, культурологічного, освітнього характеру. У нас знищена національна телекіноіндустрія, у злощасних ротаціях загубилася українська пісня — духовний код нації;

— вироблення і реалізацію державної інформаційної політики, зорієнтованої на дієвий і радикальний захист національного інформаційного простору як чинника національної безпеки. У нас сьогодні абсолютизовані поняття свобода слова, вільний доступ до інформації, реальний ринок інформаційних послуг. Для країн із розвиненою, усталеною демократією така риторика, можливо, й правильна. Але для України, де вирішальна битва — це світоглядно-ідеологічні змагання, такі ліберальні підходи до формування пріоритетів національної політики наразі навряд чи прийнятні. Антиукраїнськи спрямований інформаційний продукт, вироблений переважно в Росії, що останніми роками вільно транслювався національними телерадіомережами, поширювався на газетно-журнальному ринку, мав приховане змістовно-смислове навантаження. Через відповідні маніпулятивні способи впливу на суспільну свідомість він руйнував основи української державності. Ідея “русского міра” на першому рівні спрацювала: анексія Криму, вторгнення на Донбас — це перемога насамперед кремлівських пропагандистів, що стала можливою і через відсутність в українському соціумі імунітету протидії агресії в умовах нахабної інформаційної війни;

— створення на основі державних інституцій підрозділів протидії зовнішній інформаційній експансії та агресії. Незабезпеченню національних інформаційних інтересів, порушенню прав українців на одержання правдивої й достовірної інформації прямо сприяли вже хронічна відсутність проукраїнської державної політики в інформаційній сфері. Українській владі варто докорінно змінити підходи до формування національної медіа-політики. Сьогодні треба реагувати не лише на виклики в умовах воєнної агресії та геббельсівсько-путінської пропаганди з боку Росії, а й запропонувати кардинально нові правила гри на ринку інформаційних послуг, з огляду на пріоритети інформаційної безпеки. Ідеться не лише про доктринально-інституційний рівень управління, а й про обов’язковість виробництва програмного продукту ціннісно-орієнтаційного характеру з відповідним українським акцентом;

— виходячи із зовнішніх загроз, призупинення процесу становлення суспільного мовлення до запровадження схеми роботи національного телерадіомовлення в особливий період та створення повноцінного українського іномовлення як модерної мультимедійної платформи із залученням інтелектуального та технічного потенціалу державних телерадіомовників, зокрема Національної радіокомпанії України;

— необхідність внесення кардинальних змін до Закону “Про суспільне телебачення та радіомовлення України”, виходячи з практики міжнародного досвіду та керуючись суспільними, а не політико-комерційними інтересами, із гарантуванням професійних та соціальних прав журналістів. Це передбачає збереження Національної радіокомпанії України як окремої реорганізованої інституції в системі суспільного мовлення з особливим статусом національної установи, урахування традицій розвитку національного радіомовлення та телебачення, кінотелевиробництва, історичних особливостей регіонів, що своєю чергою вимагає скасування нормативних актів Кабінету Міністрів України щодо створення суспільного мовлення як таких, що не відповідають чинному законодавству та суперечать Конституції України;

— внесення змін до Закону України “Про телебачення та радіомовлення” в частині збільшення квоти національного аудіовізуального продукту або музичних творів українських авторів і виконавців в програмах телерадіоорганізацій та жорстке регулювання пропорційності даної норми протягом доби у загальному обсязі мовлення;

— законодавче унормування інформаційно-частотного ресурсу як національного набутку поруч з іншими національними стратегічними ресурсами — надрами, землею, водою, повітрям, що мінімалізує його агресивний грабунок та стане запорукою національної безпеки;

— залучення авторитетних, професійних і патріотичних кадрів до інформаційної сфери, віддалених і від олігархічних кланів, і від корпоративно-політичних груп;

— запровадження реального та змістовного діалогу між владою та інститутами громадянського суспільства. Якщо і надалі влада залишатиметься глухонімою, зокрема в питаннях формування суспільного мовлення, захисту інформаційного суверенітету, збереження національної ідентичності, орієнтуватиметься лише на визначену групу заангажованих медіа-експертів, а серйозні рішення ухвалюються на урядовому рівні фактично з голосу — усе закінчиться прогнозовано на користь певних політичних груп, а не в інтересах українського соціуму. Розвиток подій довкола інформаційного ландшафту України засвідчує безпорадність влади та неготовність громадянського суспільства до серйозного та конструктивного діалогу. Коли в умовах війни представники найвищого законодавчого органу держави вкладають в розуміння інформаційної політики лише проблеми свободи слова і жодним чином не торкаються питань контрпропаганди, створення на основі існуючих або нових державних інституцій механізмів протидії зовнішній інформаційній експансії та агресії — стає тривожно за майбутнє України. Якщо на кін поставлене історичне питання про існування держави, дискутувати про журналістські стандарти та оминати проблеми прямих інформаційних загроз, які трансформувалися у відкрите воєнне протистояння з надпотужним ворогом — це грати з ворогом у піддавки;

— модернізацію української інформаційно-видавничої сфери за рахунок реалізації державних програм її підтримки та впровадження національних, зокрема культурологічних, гуманітарних проектів;

— запобігання використанню засобів масової комунікації, інформаційно-комунікаційних технологій для цільового інформаційного маніпулювання громадянами та дифамації чи інформаційного тероризму;

3. Наголосити на необхідності консолідації журналістського середовища для забезпечення інформаційних прав і свобод громадян України і українського суспільства загалом, захисту інформаційного суверенітету України і фахової протидії агресії у будь-якій формі, недопущення порушень професійних принципів та стандартів.

 

В. І. НАБРУСКО,

секретар Національної спілки

журналістів України

 

Європа стає ближчою українській культурі
2015-11-27 16:37 slovo

16 листопада у конференц-залі НСПУ за сприяння Міністерства культури Бельгії, Посольства Бельгії в Україні та Міністерства культури України відбулася презентація спеціального бельгійського числа журналу “Всесвіт”.

Модерував захід головний редактор журналу Дмитро Дроздовський, докторант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка. У заході взяли участь представники дипломатичного корпусу Посольства Бельгії в Україні, зокрема, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Бельгія в Україні п. Люк Якобс, перший заступник міністра культури України Ігор Ліховий, бельгійська письменниця і професор тео­рії перекладу Франсуаза Вільмар, лауреат Премії Міністерства культури Федерації Валлонія-Брюссель, координатор бельгійського числа Дмитро Чистяк, директор Видавничого дому “Всесвіт” Олег Микитенко, секретар НСПУ Леся Мудрак, голова Громадської ради при МОН України Галина Усатенко, керівник департаменту загальної середньої освіти МОН України Ю. Кононенко, письменники та виконавці Ярослав Чорногуз, Анна Малігон, Олена Карпенко, О. Нікулін та багато інших.

Як зазначив на презентації директор ТОВ “Журнал “Всесвіт” Олег Микитенко, ідея укласти спеціальний випуск “Всесвіту”, присвячений бельгійській франкомовній літературі, визрівала давно: “Bипуск “Всесвіту” окреслює загальні тенденції у новітньому літературному процесі Бельгії в поезії, малій прозі та драматургії, даючи змогу ознайомитися із класиками франкофонії “бельгійським Шекспіром” Морісом Метерлінком, шанувальником творчості Марії Башкірцевої Шарлем Ван Лербергом, а також із Морісом Каремом. Інтерв’ю з відповідальним секретарем Королівської академії французької мови та літератури Бельгії Жаком Де Деккером і заслуженим професором Льовенського католицького університету Мішелем Оттеном розкривають основні етапи розвитку бельгійської словесності в соціокультурному контексті. Художню частину випуску відкриває повість Марселя Тірі “Проїздом у Києві” з часів української революції 1917 р.”.

Дмитро Дроздовський, головний редактор журналу “Всесвіт”, керівник бельгійського проекту: “Спеціальне бельгійське число журналу “Всесвіт”, яке сьогодні ми презентували у НСПУ, має особливу “політичну” історію. Звичайно, журнал існує поза політикою, проте цей випуск задумувався як число, яким ми відкриємо нову європейську сторінку сучасної української соціо­культурної реальності. Після Революції гідності “Всесвіт” запропонував своїм читачам спеціальне польське число. Польща — найбільший адвокат України у західному світі і прибічник тези про те, що Європи не може бути без України. Бельгія — політичне серце Європи. Сьогодні у Брюсселі завершується процес ратифікації Угоди про асоційоване членство України в ЄС. Наше число — своєрідна візуалізація і художня фіналізація цього процесу й водночас відкриття окремого самодостатнього континенту бельгійської культури. Пригадую, що ще на початку 1990-х рр.

Оксана Пахльовська, нині професор кафедри україністики Римського університету “Ла Сап’єнца”, прагнула пояснити нашим чиновникам важливість інституційної співпраці у царині культури. На жаль, монографія “Ave, Europa!” — це історія поразок української гуманітаристики за умов браку державної уваги та підтримки. Пригадую, як після одного заходу Ліна Василівна Костенко висловила дуже цікаву і надзвичайно важливу тезу: щоб Україні увійти у процес світової культури, важливо рухатися вперед, ідучи на випередження. Це бельгійське число “Всесвіту” — проект “на випередження”. Мені сьогодні хочеться, щоб цей журнал був свідченням важливих європейських реінтеграційних тенденцій, які мають відбутися в Україні. Оксана Пахльовська для мене була і залишається дороговказом стосовно стратегій побудови концептуально цілісної програми співпраці між європейськими та українськими культурними інституціями. І журнал “Всесвіт” — важливий майданчик для репрезентації європейського духу, європейських культурних і літературних практик. Особливо приємно, що вперше за 90-літню історію ми спромоглися на спеціальне бельгійське число, і я вдячний насамперед моєму другові й колезі, прекрасному літературознавцю й перекладачеві Дмитру Чистяку за колосальну підтримку у цьому проекті представлення бельгійської літератури в Україні. Йдеться про твори 35 авторів різних поколінь.

Ще ніколи в Україні не друкувалося стільки творів сучасної бельгійської літератури. Ми ж, на жаль, досить мало знаємо про літературну Бельгію періоду після М. Метерлінка, Ш. Ван Лерберга, Е. Верхарна, М. Карема. За кілька днів до Києва прилетить Тібор Наврачіч, Єврокомісар із питань освіти, культури, молоді та спорту, та Карел Бартак, Голова відділу культури Генерального директорату з питань освіти та культури Європейської Комісії. Нарешті відбудеться підписання угоди про приєднання України до програми “Креативна Європа”, яка дасть можливість здобувати фінансову підтримку для величезної кількості проектів у царині культури. Наш спеціальний бельгійський випуск — це частина сучасної політики України в царині культури. І я вдячний Міністерству культури України та Міністерству культури Бельгії за розуміння важливості спеціального бельгійського числа. У рік 90-річчя журналу це спеціальний монотематичний випуск, яким ми можемо пишатися. Також хочу сказати і про успішну співпрацю з Посольством Королівства Бельгія в Україні, з паном Послом Люком Якобсом і першим секретарем паном Ж. Де Ланнуа, який був одним із натхненників цього числа. Ми зробили проект, який відкриває європейський світ Україні, але водночас згодом, я певен, він спричиниться і до важливих українських культурних проектів у Європі. Сьогодні важливо, щоб міжнаціональна культурна співпраця мала комплексний, системний характер. Коли ми робили спеціальний азербайджанський випуск, то водночас у Баку готувалося спеціальне число сучасної української літератури, в якому були переклади творів Ю. Андруховича,

М. Матіос, О. Пахльовської, Л. Голоти,

Д. Чистяка, М. Кіяновської, С. Грабаря та багатьох інших. Сподіваюся, що наше українське бельгійське число журналу “Всесвіт” інспіруватиме Бельгію на підготовку подібного журналу бельгійською мовою на основі перекладів української літератури”.

 

Інф.

Чи гоже нащадкам запорожців шанувати Леніна більше, ніж своїх предків?
2015-11-27 16:35 slovo

Репортаж із берегів Каховського моря про повернення селу Ленінське прадавньої козацької назви

Юхим ЧУЙ,

Апостолівський р-н, Дніпропетровська обл.

 

“Цей сон переходив у дійсність майже непомітно. Весь

Дніпровський Низ від Запоріжжя до Каховки зразу став невпізнанним. Пішов під воду Великий Запорозький Луг, потонули навіки

старі хрести на дідівських кладовищах. Все, що батькам і дідам здавалося красивим від перших дитячих років, — все щезло…”

Олександр Довженко

 

За ініціативи Правозахисного козацького товариства “Базавлуцька Січ” 6 листопада 2015 року в селі Ленінське Апостолівського району Дніпропетровської області відбулося засідання круглого столу “Давня топоніміка Південно-Західного Запоріжжя крізь призму процесу декомунізації в Україні” за участю науковців, представників громадських і козацьких товариств, ЗМІ. Мета заходу: надання експертної оцінки щодо доцільності повернення населеному пункту історичної назви Грушівка.

Окрім того, у селі Ленінське у приміщенні сільського будинку культури відбулися громадські слухання за участю представників територіальної громади. Відкрив слухання голова Ленінської об’єднаної сільської громади В. О. Попельнюк. Він ознайомив односельців із окремими статтями Закону України від 09.04.2015 року № 317-VIII “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Старший науковий співробітник Центру пам’яткознавства НАНУ і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури С. Ю. Зозуля детально зупинився на положеннях цього закону, пояснив його місце й роль у процесі декомунізації, що нині триває в Україні.

Науковець відповів на запитання щодо процедури перейменування населених пунктів і їхніх структурних утворень — площ, вулиць, провулків тощо, зокрема, щодо можливих фінансових затрат, пов’язаних із таким перейменуванням. Згідно з положеннями закону, жодних витрат, пов’язаних зі зміною назви ані населеного пункту, ані вулиць чи провулків громадяни не матимуть; сплачувати кошти при зміні адреси реєстрації у своєму паспорті не потрібно — це відбуватиметься автоматично, коли доведеться самому звертатися до паспортного столу чи реєстраційної служби. Документи, що визначають право власності (на землю чи нерухомість), і надалі залишаться чинними, і зміни до них вноситимуться за особистої потреби, наприклад, під час оформлення спадку або купівлі-продажу нерухомості іншим особам. Єдиною статтею витрат у зв’язку з перейменуванням стане виготовлення вказівників із новими назвами вулиць і дорожніх знаків із назвами населених пунктів. Але це вже фінансуватиметься з місцевого та державного бюджету.

Відтак нарівні з іншими населеними пунктами з подібною назвою (а таких в Україні зараз аж 29!), село Ленінське Апостолівського району Дніпропетровської області внесене до списку населених пунктів України, що підлягають безумовному перейменуванню, визначеному Українським інститутом національної пам’яті.

Також присутні почули, що згідно з чинним законодавством частина пам’ятників, що стосуються існування тоталітарних режимів в Україні, можуть бути збережені як експонати — у разі, коли вони мають певну історичну чи художню цінність, — наприклад, у місцевому музеї.

Кандидат історичних наук Запорізького національного університету О. Л. Олійник розповів, що родом із колишнього села Кам’янське, назва якого майже забута, бо нині це вже територія міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області. “Я змалку пишався тим, що наше село заснували козаки і входило воно до Кодацької паланки Війська Запорозького. Вам, нащадкам Грушівки, Кута, Червоного Кута, Тернівки, Осокорівки, інших козацьких зимівників є чим пишатися — про зимівники на ваших теренах відомо вже понад 500 років. Якщо говорити про історію Базавлуцької Січі, то її існування засвідчується грамотами польського короля Стефана Баторія у 1576 та 1583 роках, далі 1594 року на самій Січі перебував посол Еріх Лясота з метою залучення запорозьких козаків до антитурецької коаліції. За кількістю видатних історичних постатей із Базавлуцькою Січчю не зможе змагатися жодна інша Січ. Вважаю, що повернення вашому селу історичної назви Грушівка не тільки доречне, а й історично і морально справедливе. Це дуже гарна основа для подальшого виховання молоді усього краю, а не лише цього села. Якщо вам вдасться повернути історичну назву селу, з вас почнуть брати приклад мешканці навколишніх поселень. Усе це буде запорукою незалежності та подальшої інтеграції нашої держави до цивілізованого світу”.

Були й незадоволені мешканці села Ленінське, та з їхніми словесними випадами гідно впорався голова Правозахисного козацького товариства “Базавлуцька Січ” М. П. Павлюченко. Він сказав: “За назвами у нашій області ми бачимо, як гарно комуністи постаралися, щоб увічнити своїх вождів! Ленінське, Орджонікідзе, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ й інші назви — все це їхні посмертні комуністичні маркери на нашій із вами землі. Ви сьогодні згадуєте, як вам добре жилося за радянської доби, яке все було дешеве, майже безкоштовне… При цьому ви не говорите, що для того, щоб у всіх було порівну, у когось довелось усе відбирати, когось довелося знищити. А нищили не тільки дворян, офіцерів, священиків і купців — нищили їхніх дітей, онуків, навіть тих, хто їм лише симпатизував. Потім нашими землями пройшли три голодомори, і вони сталися не тому, що земля не вродила, а тому, що конкретна група людей на чолі радянської держави захотіла зменшити чисельність українців. Згадаймо нещадні репресії та сталінські табори — ці репресії теж зачепили майже кожну нашу родину. Під час ІІ Світової війни територія України була повністю зруйнована, наших пращурів відразу ж після звільнення від нацистів призивали до лав Червоної армії і гнали неозброєними в наступ на ворожі окопи — це робили з ними лише за те, що їм довелося жити під німецькою окупацією. І після всього цього багато хто з вас ще шкодує за комунізмом, чіпляється за імена катів свого народу… Сьогодні козацтво не просить власного увічнення. Ми вимагаємо повернути старі батьківські назви нашим містам, селам і вулицям! Ви бачите на мені форму, бо я вже був у зоні АТО і залишаюсь у ній подумки, але це вже давно не антитерористична операція, а справжня війна. Запитайте у хлопців, які зараз у зоні проведення АТО, за що вони воюють?! Вони скажуть: “Воюю за свою землю! Воюю за вибір свого народу жити окремо від російської імперії!”. Від себе додам: воюю за дідівські хрести на старих цвинтарях, що поросли чагарниками, завдячуючи комуністичній ідеології, воюю за рушники та сорочки, вишиті руками наших бабунь і матерів, воюю за те, щоб на нашій землі завжди було чути рідну мову, воюю за повернення історичних назв нашим містам, селам і вулицям — за наше минуле, бо без минулого не може бути майбутнього… Прикро, але той факт, що за все це сказане доводиться воювати не тільки в зоні АТО, а ще й із вами, мешканцями стародавнього козацького поселення, говорить лише про те, що комуністична пропаганда працює й досі…”.

Наприкінці громадських слухань М. П. Павлюченко зачитав ухвалену учасниками наукового круглого столу резолюцію, у котрій зазначалася рекомендація повернути сучасному селу Ленінське давню назву Грушівка, яка офіційно відома ще з другої половини XVI ст.

Наступного дня на старому Грушівському цвинтарі, незатоплена частина якого й досі розташована на краю села Ленінське, зібралося багато люду: науковці, козацтво, місцеві активісти, молодь, влада. Зібралися, аби спільно залити відновлений фундамент козацької каплиці. “Наше Правозахисне козацьке товариство “Базавлуцька Січ” більше 10 років ішло до цього знаменного дня, — говорить Микола Павлюченко. — Ми довго за це боролись із чинною бюрократичною системою, із зайдами на наших землях, з ідеологічними ворогами та людською байдужістю! Спочатку треба було дочекатися пробудження місцевого населення, з’яви у цьому селі місцевого осередку низового козацтва, зацікавленої молоді, створення православної громади. Тепер ця справа не замре — каплиця вже встигла “відбудуватись” у розумі й у серці кожного із присутніх сьогодні! Є затверджений ескізний проект каплиці, є районна комплексна програма “Збереження культурної спадщини Апостолівщини на 2013—2015 роки”, де зазначається відбудова козацької каплиці і подальше оголошення старих кладовищ району об’єктами історичної спадщини. Зараз за відбудову козацької каплиці на старому Грушівському цвинтарі моляться у багатьох церквах і монастирях країни. Пробудження місцевого населення неминуче… Ми об’їздили всю Україну, побували майже на всіх заходах, які щорічно проводили сусіди, поки не зрозуміли, що центром козацької слави слід вважати села нашого району. Такої кількості козацьких кам’яних хрестів, як на стародавніх кладовищах Ленінського, Мар’янського та Осокорівки, ми не знайдемо ніде! Червоний Кут, Грушівка (сьогоднішнє Ленінське), Тернівка (сьогоднішнє Мар’янське), Осокорівка — це козацькі зимівники Базавлуцької Січі (1593—1638). Шкода, що ми й досі ігноруємо свою історію. Нас ніхто не змушує влаштовувати смітники на кладовищах своїх предків, а вони виростають десятиріччями навколо кладовищ, до нас ніхто чужий не приїздить і не виймає хрестів із могил, а їх одривають і тягнуть на пункти прийому металобрухту — це роблять тільки свої і бути байдужими до свого нас століттями вдало виховували імперські ідеологи! Ми не знаємо своєї історії, не знаємо своєї культури, не знаємо своєї мови. Є багато людей, яким соромно бути українцями, вони цураються свого коріння! Сьогодні не просто заливаємо фундамент каплиці — ми повертаємо з небуття забуті сторінки історії, повертаємо забуті назви, забуті імена справжніх героїв свого народу. Навкруги наша земля, і лежать у ній наші пращури, які здобули для нас цю землю. І дістанеться тільки нашим дітям. Якщо доведеться за це лягати в землю — ляжемо поряд!”.

Кошти на проведення наукового засідання, на придбання будівельних матеріалів і на транспортні витрати надійшли організаторам заходу від небайдужих з усіх областей України. Сподіваємося, що й місцеве населення долучиться до місцевого державотворення на подальших етапах.

Віват, «Просвіто»! Віват, школо!
2015-11-27 16:34 slovo

Емілія ФРОЛОВА,

член Національної спілки журналістів України, Донбас

Сталося те, що повинно було статися. Українськомовна школа № 1 у прифронтовій Костянтинівці досить впевнено йшла до цієї події, а “бойові” дії начальниці міського управління освіти Ольги Барабаш, яка постійно дошкуляє цьому навчальному закладу, тільки підштовхнули педагогічний колектив та батьківський комітет до рішучіших дій. Школі, якій важко живеться в атмосфері “війни”, оголошеної головною “освітянкою” міста і колоритною командою її прибічників, дуже потрібна допомога справжніх друзів з усіх куточків країни. Друзі відразу відгукнулися і першим серед них було Всеукраїнське товариство “Просвіта” ім. Тараса Шевченка — його організації з Західної та Центральної України, Донецької області, сусідніх міст. За умов, коли на школу здійснюється тотальний тиск “патріотичної” чиновниці Ольги Барабаш, підтримка “Просвіти” вкрай необхідна.

Щоб стати її справжнім партнером, у ЗОШ № 1 створили шкільний осередок “Просвіти”. Ця очікувана подія відбулася 5 листопада, коли разом зібралися вчителі, директор школи, представники батьківського комітету і голова Костянтинівської організації ВУТ “Просвіта” Микола Сєров. До речі, він уже багато років працює в “Просвіті”, членський квиток має з 1989 року, і в Костянтинівці небайдужа громадськість добре про це знає. Але деякі “демократи”, що разом із чиновницею завзято воюють проти української ЗОШ № 1, яку активно захищає Микола Панасович, чомусь про це “забули” і добалакалися до того, що буцімто в місті (та навіть в області) ніколи не було “Просвіти”.

На установчих зборах у школі Микола Сєров розповів про створення “Просвіти”. Установча конференція відбулась у Львові 8 грудня 1868 року, тобто скоро буде 147 років від дня заснування організації. Пізніше виникли самостійні осередки “Просвіти” і в Східній Україні, а в Костянтинівці організували партійні осередки українських національних партій. “Просвіта” ввійшла у новостворені міські відділи самоврядування. Уже за часів совєтів влада намагалася використати “Просвіту” для утвердження ідеї радянської державності, і коли це не вдалося, товариство заборонили, активістів та його членів репресували. Під час Другої світової війни німецька влада дозволила “Просвіті” займатися винятково культурницькою діяльністю, а про державотворчу роботу не могло бути мови.

У Костянтинівці “Просвіта” відновила свою діяльність навесні 1942 року, але радянська влада ліквідувала просвітницьку організацію, бо вбачала в її роботі загрозу відновлення української держави. І тільки 1989го відбувся форум незалежної громадської організації, ухвалили статут, обрали керівні органи. Того ж року Товариство української мови ім. Тараса Шевченка створили в Донецьку. У жовтні 1991 року Товариство реорганізували у ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Сьогодні Донецьке обласне товариство очолює академік НАНУ Володимир Шевченко. Першим головою Костянтинівської міської організації ВУТ “Просвіта” був поет і педагог Володимир Зуй, зараз міську організацію очолює Микола Сєров. Так що “Просвіта”, справжня, створена і зареєстрована згідно з українським законодавством, у Костянтинівці була, є, буде.

Її лави поповнюються, ось з’явився осередок в українській школі № 1, у перший день заяви про вступ до “Просвіти” написали 11 педагогів. Бажання стати просвітянами виявили також представники батьківського комітету й активісти, що вже кілька місяців борються за цей навчальний заклад, який чиновниця заповзялася незаконно закрити. Як сказав директор українськомовної ЗОШ № 1 Олександр Мережко, відтепер спілкування з колегами “Просвіти” інших регіонів і міст буде дієвішим та ефективнішим. Ідеться про організацію зустрічей із письменниками, митцями, знайомство учнів із їхніми творами, розширення зв’язків тепер уже з партнерамипросвітянами, про нові можливості співпраці з потужним Всеукраїнським товариством задля патріотичного виховання молоді, поширення українського слова, національного духу і культури. Педагоги, батьки учнів сподіваються, що це допоможе українськомовній школі протистояти намірам деяких чиновників закрити навчальний заклад, який не здається на милість “ворогу” і продовжує боротися за своє існування.

 

* * *

Нещодавно активісти, представники батьківського комітету, директор школи та голова міської “Просвіти” побували в селі Їжівка Костянтинівського району, де народився і жив Олекса Тихий — правозахисник, дисидент, громадський діяч, один із 10 засновників Української Гельсінської Групи, захисник української мови. Ці люди приїздили в село, щоб подивитися, в якому стані перебуває будинок, подвір’я, сад, яка допомога потрібна майбутньому меморіалу. На превеликий жаль, усе занедбане, валиться хатина, яку “хазяйновиті” місцеві мешканці добряче розібрали, подвір’я заросло бур’яном, багато сміття. Треба для початку вивезти весь мотлох, викосити траву, зрубати сухі старі дерева та й хатинку час рятувати. Тому вирішили, що навесні сюди приїдуть вчителі, активісти, батьки, учністаршокласники і наведуть лад, зроблять усе, що їм під силу. Але буде потрібна допомога (насамперед технікою) і міста, і району, і голова “Просвіти” вже почав переговори з владою. Допоможуть чиновники чи ні, побачимо, але школа та “Просвіта” від свого не відступляться.

О. Тихий захищав нашу мову, в школі № 1 її теж шанують. 9 листопада в ЗОШ № 1 відбулося свято “Із витоків української писемності…”. У дітей виховують любов до української мови, розуміння її краси, неповторності, а це дуже важливо за умов, коли в багатьох родинах традиційно спілкуються російською. Але батьки хочуть, щоб їхні діти знали українську і любили її.

Малеча також святкувала День української писемності й мови. “Лунай, величне наше слово!” — це можна було почути від щирих другокласників, які читали прекрасні вірші, танцювали, тішили своїми талантами. Мову калинову славить гарне панно у фойє школи. Тут же міститься ще одне прекрасне патріотично національне панно. Його автори — вчитель образотворчого мистецтва Юлія Костильова та учениця 7 класу Юлія Кожевник. Ця талановита юна художниця — переможець конкурсу “Дякую тобі, захисник України”.

Ще одна визначна подія сталася в школі. Тут відбулися Голобородьківські читання — на вшанування ювілею, до 70річчя з дня народження лауреата Шевченківської премії Василя Голобородька. В актовому залі зібралися учні старших та середніх класів, вчителі, представники ВУТ “Просвіта” ім. Тараса Шевченка. Заступник голови Донецької “Просвіти” Володимир Півень, науковець, поет, ведучий цієї зустрічі, сказав:

— Голобородьківські читання, згідно з графіком Центру дослідження літератури для дітей і юнацтва, ми проводимо по всіх містах українського Донбасу. Мета “Просвіти”: заохотити молодь до обміну думками щодо оригінальної поезії “пізнього шістдесятника” Василя Голобородька, привернути увагу до його творчих виявів, особливостей поетичного мовлення, індивідуального бачення світу. Такі заходи не так давно відбулися у Краматорську, Добропіллі. В українськомовній ЗОШ № 1 в Костянтинівці був не вперше, і задоволений, що зустрічі з поезією, митцями стали тут традицією. Під час Голобородьківських читань акцентували на метафоричності й змістовності мови Поета, зокрема, там, де порушено моральноетичні проблеми міжлюдських взаємин (“Інша людина”, “На смерть тирана”), які від 60—70х років минулого сторіччя до наших днів лишилися незмінними. Приємне враження справила шкільна презентація творчості Поета, у фіналі зустрічі учні побажали, аби подібні заходи відбувалися частіше. “Просвіта” готова до цього… А педагогічний колектив, учні, батьки вже готуються до проведення заходів, присвячених Дню пам’яті жертв голодоморів, який відзначається в четверту суботу листопада. Життя в школі вирує.

Ще одна гарна новина. В українську ЗОШ № 1 почали повертатися ті учні (а їх майже 100 осіб), яких за наказом начальниці управління освіти на початку навчального року перевели (проти їх волі) в інші школи, не українські. Напевно, таких учнів, які сумують за рідною школою і могли б повернутися до неї, набагато більше. Чому ж гальмується цей процес, що і хто заважає? Усе було б добре, якби чиновниця та її “придворна свита” нарешті залишили в спокої ЗОШ № 1 і сповістили містянам, що школа працюватиме. Але тривають розмови про зовсім інше. Тому батьки малечі, яка ще ходить у дитячі садочки поблизу школи, не поспішають зробити вибір на користь цього навчального закладу. Роздумують, а якщо ЗОШ № 1 все ж закриють, що буде з дітьми, переводити їх до іншого навчального закладу? Свою чорну справу Ольга Барабаш ще не завершила… Але активісти та батьківський комітет за підтримки “Просвіти” теж не збираються складати “зброю”. Українство Костянтинівки сподівається також, що нарешті і міська влада, і Департамент освіти й науки Донецької ОВЦА оцінять руйнівну роботу Ольги Барабаш (яка ганьбить і закриває українськомовну школу, бажаючи передати її приміщення російськомовній гімназії) та знімуть її із теперішньої посади. До речі, цього давно вимагає ініціативна група, яка захищає свій навчальний заклад.

 

P. S. Коли стаття була готова до друку, стало відомо, що в Констянтинівці намагаються знищити не тільки українськомовну школу № 1, а й міську організацію Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, яка підтримує і захищає цей навчальний заклад. Подробиці в наступному числі газети.

Олександр Потебня у контексті соціолінгвістики
2015-11-27 16:31 slovo

Ірина ФАРІОН,

м. Львів

 

Закінчення. Поч. у ч. 46 за 2015 р.

 

2. Мова. Народність. Націоналізм. Денаціоналізація.

Свою українськість Потебня виписав в автобіографічному листі до Адольфа Патери у Празі 1886 року: “По происхождению с отцовской и материнской стороны я принадлежу к тому меньшинству Малороссийского козачества, которое в течение XVIII века получило права Российского дворянства”; “В раннем детстве подолгу живал на другом хуторе… в доме своей бабки по матери, где в то время говорили по Малороссийски”. Про пізніші, студентські роки: “В Харькове, который был тогда городом более Малороссийским, чем теперь, я освежил впечатления своего детства”. Почавши листа з наголосу на своєму українському корінні, Потебня закінчує його ще промовистіше: “Обстоятельствами моей жизни условлено то, что при научных моих занятиях исходною точкою моею, иногда заметною, иногда незаметною для других, был Малоруський язык и Малорусская народная словесность. Если бы эта исходная точка й связанное с нею чувство не были мне даны и если бы я вырос вне связи с преданием, то, мне кажеться, едва ли я стал бы заниматься наукою” [9, с. 6-7].

Водночас всі його філософські й наукові роботи писані російською мовою, крім поетичного перекладу українською мовою Гомерової “Одіссеї”, який, звісно, не міг бути опублікований через відомі укази заборон мови. Якщо в батьківському домі мовою щоденного вжитку була українська, то у його власному в Харкові вже стала російська. Він ніколи не цитував Тараса Шевченка, пропагуючи другорядних українськомовних авторів на зразок П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка чи І. Манжури, хоч у молодості 1861 року організовув вечір пам’яти Тараса Шевченка, щоб помогти зібрати кошти для його родини…[7, с. 38]. Попри те, як слушно зауважує Юрій Шевельов, “Не було в ті часи послідовнішої й конкретнішої програми українського націоналізму, поминаючи поезію Шевченка…” [9, с. 9].

У чому ж все-таки теоретичний мовний націоналізм О. Потебні, попри його вимушену російськомовну практику?

2.1. Історичність і символічність. Серед учителів О. Потебні був російський лінгвіст Ф. Буслаєв, що у праці “Про викладання рідної мови” (1844 р.) висловив дуже близьку і суголосну зі світоглядом О. Потебні думку: “У мові відображено все життя народу. Мова, яку зараз використовуємо, — це плід тисячолітнього історичного руху і низки переворотів. Її неможливо інакше визначити, лише як генетичним шляхом. Звідси і потреба історичного дослідження” [цит. за 7, с. 32]. Мислитель взяв цю думку на озброєння, через що його магістерська дисертація присвячена глибині народних символів, сфокусованих у словесному знакові: “Про деякі символи у слов’янській народній поезії” (1860 р.). Цю тему історичного заглиблення у психотип народу через мову, зокрема слово як мистецтво, вчений продовжує у докторській дисертації “Про мітологічне значення деяких обрядів та повір’їв” (1866 р.), яку тоді захистити не вдалося. Проте Потебня, гідно перейшовши через невдачу, взявся до найскладнішого в мові і найхарактернішого у її самобутності — порівняльно-історичного синтаксису східнослов’янських мов. 1874 року він блискуче захистив докторську дисертацію зі скромною назвою “Із записок по руській (східнослов’янській) граматиці” у двох томах (т. III, 1899 р., т. IV, посмертно 1941 р.). Термін русская, під яким він має на увазі українську (за тодішнім узусом — малоруську) та російську (русский) учений уживає як вербальне відображення політичного поглинання України Росією і перетворення її на частину російських губерній із географічною назвою “Юго-Западная Россия”. Цей політично зманіпульований і неадекватний лінгвономен відображає повноту втрати українцями своєї ідентичности, зокрема, у науковій практиці. Колоніяльне буття створило колоніяльний термін, у якому зникли українці як окремий народ і окрема мова. Проте О. Потебня насичує свою працю українським ілюстративним матеріялом із народної творчости та історичних пам’яток, позначаючи його як мр. (себто малоруське у протиставленні до общерусск., ст.-русск., др.-русск., русск. [4, с. 31, 34, 38, 44]).

Цією працею філософ-граматист і поет мови продовжив ідеї ще одного свого вчителя І. Срезневського, який висловив їх 8 лютого 1849 року у промові “Думки про історію руської мови”. Учений зауважив на проблемі зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на мову та змінюють її. Зовнішні обставини — це “зв’язки народу економічні (промислові), розумові, політичні, релігійні, кровнородинні з іншими народами”, а внутрішні — це чинні в мові суперечності, які проявляються у постійній “боротьбі, постійних поступках старовини новизні” [7, с. 84]. Саме ця боротьба внутрішніх протиставлень і зовнішнього впливу визначає розвиток мови. Минуле, історія мови цікавили вченого як засіб пояснення сучасного стану мови. Водночас мислитель наголосив на невід’ємному зв’язкові між історією мови та історією літератури народу і довів це своєю поліфонійною творчістю мовознавця-філософа і літературознавця-теоретика: “Історія літератури повинна все більше зближуватися з історією мови, без якої вона так само ненаукова, як фізіологія без хемії” [6, с. 38].

Чи не найбільшу шану українській мові як знакові української традиції та окремішности О. Потебня віддав, досліджуючи мову фольклору — прямої і символічної мови нашої землі: “Малоруська народна пісня за списком ХVI ст. Текст і примітки”, 1877 р., “Пояснення малоруських і споріднених народних пісень”, 1883 р.; “Огляд поетичних мотивів колядок і щедрівок”, 1884, 1885 1886, 1887 рр.

2.2. Окремішність і самостійність. О. Потебня здійснив фонетико-діялектологічну наукову аргументацію окремішности української мови у праці “Замітки про малоруське наріччя”, 1870 р. Це перше наукове дослідження у сфері східнослов’янської діялектології і формування її як окремої дисципліни, де визначено межі визначальних діялектних звукових явищ, а також диференційні фонетичні ознаки української мови [7, с. 64]. Зокрема Потебня наголошує, що “різниця між “русскими говорами” така велика, що сповна зрозумілі один одному лише суміжні говори, і то через звичку” [7, с. 128]. На кардинальних звукових відмінностях між українською та російською мовами він вказав у праці “Про звукові особливості руських (русских) наріч. З додатком зразків маловідомих малоросійських (малорусских) говорів” [7, с. 65]. Ще повніше цю проблематику розкрив у посмертно опублікованій праці “Загальна літературна мова і місцеві говори (наріччя)”, яку можна вважати найвищою апологією діялектам, що під тиском суспільних обставин приречені стати літературними мовами: “Хіба не на очах історії розходяться між собою “руські говори”? [5, с. 134].

Мовознавець, перебуваючи у безвихідній пастці неадекватного політичного лінгвономена руский, намагався розмежувати понятття “русского литературного языка и русского языка в смысле совокупности русских говоров” [5, с. 125], довести право самостійного існування “малоруського наріччя”, яке він водночас називає “український говор”, закликаючи: “…зрозумійте силу малоруського слова…” [5, с. 125, 129]. В основу окремішности і самостійности мови мовознавець кладе відстані між двома найближчими мовами, їхню рівність і право кожної мови-діялекту (з огляду на політичне сприйняття свого часу) на свою літературну мову.

На особливу увагу заслуговує соціолінгвальне зауваження мовознавця: потребу створити умови для подальшого розвитку “всіх руських говорів” (звісно, що йдеться лише про українську мову, бо в поняття руских мовознавець вкладав сприйняття двох мов: української і російської), серед яких їхнє літературне опрацювання [5, с. 131, 133], а також “нерозумність” упередженого сприйняття в імперському суспільстві того “наріччя”, що має право на свою літературну мову. Як приклад, він наводить творчість Г. Квітки, що, пишучи “загальнолітературною мовою” (тобто російською), виявляє себе всього лиш як посередність, натомість його твори “рідним наріччям” можна вважати безсмертними [5, с. 137, 134]. Мислитель окреслює єдиний шлях утвердження мови-діялекту: крім практичного використання, уважне читання з виписками таких слів і зворотів, які в літературному “общерускому язику” не трапляються [5, с. 64]

Такий погляд в умовах панування політичної тези про українську мову з відомого указу, що “такого язика нєт, нє било і бить нє может”, засвідчував гідність і сміливість свідомого українця та поважного науковця.

Як аргумент щодо глибокої окремішности кожної мови, мислитель вдається до образного порівняння: мови — це не різні плаття, якими можна легко мінятися. Це глибоко інша система мислення зі своїм шляхом творення естетичних і моральних ідеалів [5, с. 84].

2.3. Свій — чужий. Свідомий — несвідомий. Зовнішню оцінку мови крізь призму свій — чужий і свідомий — несвідомий він найповніше дав у працях “Народні пісні Галицької та Угорської Руси, зібрані Я. Головацьким”, 1878 р. (рецензія на збірник пісень Якова Головацького) та у посмертно надрукованій праці “Мова і народність”, 1895 р., які Юрій Шевельов назвав двома точками “на довгому шляху, що його пройшов Потебня від молодечого захоплення українством до гіркої тверезости пізніх висловлювань” [9, с. 6]. Не менш цікаві міркування на цю тему він висловив у трьох листах до Івана Белікова та Олени Штейн у статті “Проблема денаціоналізації” та у фраґменті “Про націоналізм”.

Найгостріший зв’язок між мовою та суспільством, космополітизмом та націоналізмом (загальнолюдським та народним — [5, с. 107]) мислитель відтворює на прикладі університетського життя як мікроклітиною суспільного організму. Зауважуючи на прірві між студентами-українцями та викладачами чужинцями-росіянами, Потебня всупереч відомим приписам Емського указу про пріоритет благонадійних викладачів-росіян в українських вишах, закликає студентів віднайти своє українське “я”, а відтак і університет зробити українським [5, с. 55]. У зв’язку з цим він порушує мегаважливу проблему української “племінної окремішности”, що зависла між власним недоусвідомленням і московською дистанційованістю: від свого берега відбилися — до чужого не пристали. Якщо батьки наші усвідомлювали себе мимоволі і могли ще зоставатися українцями, то ми можемо бути міцні лише “усвідомленням своєї окремішности” [5, с. 55, 63–64]. Як аргумент мислитель вдається до етнічної єдности всіх українських земель (разом з Галичиною, Волинню, Поділлям), що опинились у складі різних держав, і, як науковець, наголошує на тому, що саме етнографія “має стати найпопулярнішою наукою” [5, с. 63].

У праці “Мова і народність” мислитель заглиблюється у відому хрестоматійну тезу про те, “що ідея людства втілюється в історії окремих народів”, буття яких визначається мовою як потоком самобутньої думки, що через мову виносить на поверхню “всю глибину людського духу” [5, с. 83, 109. 113]. У перспективі кореляцію між загальнолюдським та народним мово­знавець бачить у зменшенні сили загальнолюдського у сенсі подібностей та збільшення його у сенсі посилення взаємо­впливів між окремими народами, а також у загостренні боротьби між відцентровими та доцентровими тенденціями. Народні, чи національні ознаки сягають свого апотеозу чи навіть месіянства винятково внаслідок умов народного життя [5, с. 114, 100, 102]. Звісно, мислитель не називає ці умови життя суспільно-політичними, проте від цього не зникають його виразні соціолінгвальні акценти.

Винятково цікавими і повчальними є його спостереження щодо взаємин між рівноправними народами у контексті саркастично зауважених глобалізаційних процесів. За логікою космополіта, різниці межи двома сильними рівноправними народами мали б стиратися, проте, як демонструє досвід Европи, “внутрішнє спілкування народів набагато тісніше за міжнародне спілкування” [5, с. 94]. Себто кореляція внутрішньо-зовнішніх взаємин між народами має явну перевагу у внутрішньому тяжінні усередині того ж народу.

Наріжним каменем розвитку нації Потебня вважав СВІДОМІСТЬ, без якої не було б зв’язку між людьми (себто суспільства), ні руху вперед (прогрес, історія), “життя людини було б вічним повторенням тісного кола явищ, встановлених зовнішніми обставинами, тобто людина була б скотиною” [5, с. 58]. І ця свідомість, переходячи через посередність слова і мистецтва, вивершується національною мовою: без знання мови всі українські бажання збудовані на піску [5, с. 64]. Усвідомлення народної єдности через мову є “глибоко давнім” явищем і навіть неможливим для точного часу виникнення [5, с. 101]. Способом пробудження цієї свідомости мислитель вважав широку перекладацьку діяльність із іноземних мов на рідні: це “могутній засіб укріплення учнів у духові і переказах рідної мови і збудження самостійної творчости тією мовою” [5, с. 92].

2.4. Націоналізм і денаціоналізація. Розмірковуючи над поняттям націоналізму, Потебня неодноразово цитує знакові думки Л. Рюдиґера про виняткову роль цієї політичної доктрини у зміні засад існування світу і трактування у цьому контексті мови. Позитив ідеї національности в тому, що вона ослабила аскетизм християнства, змінила погляди на династичні права, зруйнувала муніципальну і станову замкнутість, забезпечила перемогу демократії [5, с. 119, 103]. Шукаючи відповіді на запитання, що ж забезпечує єдність нації і що є її найпевнішою ознакою, Потебня формулює розлогу однозначну відповідь — мова: “…не тільки найкраща, але і найпевніша ознака, за якою ми пізнаємо народ, і разом з тим єдина, незамінна нічим і безсумнівна умова існування народу — це єдність мови” [5, с. 118]. На його думку, ідея національности — єдина, що здатна пробудити “любов до мистецтва, науки і розумні суспільні прагнення”. В іншому випадкові, зокрема, університети як мікроорганізми і моделі суспільства, приречені на “тривале убозтво” [5, с. 56].

Окремим предметом аналізу вченого є проблема денаціоналізації, яку він розглядає у тісному зв’язку з суспільством і станом національного самоусвідомлення. Порівнюючи історичну долю “Южної Руси” з “горохом при дорозі”, мовознавець серед “цілих юрб її відступників” ви­окремлює дві категорії: вільних і мимовільних (зрештою, у широкому сенсі вони всі мимовільні, крім самовдоволених) і наголошує на негативній суспільній вмотивованості відступництва. Йдеться передусім про приклад суржикомовного (німецько-українського) жовніра, морально покаліченого австрійською службою, і, як наслідок, — відчуженого від рідної матері, хоч ще більшою мірою це стосується підросійської України, про що відверто автор, звісно, що писати не міг [5, с. 69]. У праці “Мова і народність” автор ніби побіжно зауважує, що люди зазвичай добровільно не зрікаються своєї мови, і то через “несвідомий страх перед спустошенням свідомости” [5, с. 98].

За мислителем, денаціоналізація — це перерваність традиції народу передусім через мову, а це, своєю чергою, ослабленість зв’язків між дорослим і юним поколінням. Інструментом знищення цього зв’язку і гармонійних взаємин між родиною та школою є характерний суспільний чинник — чужомовна школа, яку Потебня називає “виховним сурогатом родини” [5, с. 97, 89]. Так формується розумова підлеглість, що на місці витіснених форм неминуче призводить до “мерзоти запустіння”. Водночас поневолений народ разом із поневоленою мовою тим швидше вносить у мову окупації розклад, що численнішим і сильнішим він є. І, звісно, навпаки [5, с. 97]. У листі до Олени Штейн він розширює цей аналіз із взаємин між поколіннями до зв’язків між суспільними станами і наголошує на суспільній приреченості і поневоленого, і поневолювача водночас: “Країни, де порушено зв’язок єдности між станами розірваний, самі приречені на загибель і принесуть загибель іншим. Це велике море горя” [5, с. 140].

Мислитель вважає денаціо­налізацію не лише моральною хворобою (себто спідленням) з ослабленою енергією думки та втратою зв’язків поколінь і станів, але й причиною “економічної і розумової залежности” та джерелом страждань [5, с.73]. Будучи високим ідеалістом за своїм світосприйняттям, Потебня завше занурювався у глибину мовно-суспільних явищ, які можна також назвати етносоціологічними явищами (йдеться про процеси мовної та культурної асиміляції і формування так званої марґінальної людини, що стоїть на межі двох світів у сенсі інтерференції та збіднення різних картин світу і спустошення психічного та етнокультурного досвіду людини) [1, с. 37–38].

Серед денаціоналізаційних процесів його викриття мотивів людської поведінки щодо сприйняття іноземних мов. Він категорично не поділяв суспільної тенденції навчати кількох іноземних мов у ранньому віці (“…чи не дурнем є той, хто, бажаючи з дитини зробити віртуоза, буде одночасно вчити її грати на 5-ьох інструментах?” [5, с. 139]), з огляду передусім “на ницість мотивів”. Ця “ницість мотивів” полягала у тому, що “росіяни дивляться на знання іноземних мов як на засіб відрізнятися від чорного люду і як на засіб взаємин із іноземцями”, що не має нічого спільного з опануванням потоку мислення чужою мовою. Так через “душевне холопство батьків” творяться діти-“напівідіоти”. Водночас мовознавець негативно трактує поширення двомовности на всі стани суспільства [5, с. 93].

До винятково важливих позамовних чинників існування кожного народу та його мови автор долучає інші народи і мови та їхнє обов’язкове рівноправне існування: “Для існування людини потрібні інші люди; для народності — інші народності. Послідовний націоналізм — це інтернаціоналізм” […] “…послідовний націоналізм не хоче влади, підтримуваної насильством” [5, с.70].

 

Післяслово:

contra spem spero

Зосталися спогади Д. Овсянико-Куликовського з останніх років життя О. Потебні. Розмова сповнена гіркої правди, пекучої критики і національного болю … про національну недієздатність українців. Мислитель уважав, що українці не скористалися шансом історії наприкінці ХVIII до половини ХIХ століття, як це зробили чехи, словаки, серби, що зуміли протистояти тискові понімечення: “Проте українське суспільство виявилось не на висоті національного завдання, — і ось тепер справа дійшла до того, що саме подальше існування української національности опинилося під знаком запитання…” [5, с. 146]. На контраргумент Д. Овсянико-Куликовського про непоборну живучість нашої мови, літератури і культури — і, врешті, самого Шевченка як найяскравішого доказу цього Олександр Потебня відповів з гіркотою сарказму та нотками національного жалю: “Шевченко! Життєвість нації! Етнографічний матеріял, а не нація!” [5, с. 146].

Цієї осени минуло 180 років від дня уродин філософа і поета МОВИ. Його слова хай стануть за привід до поважної наукової та політичної аналітики, за одвічне застереження правдолюбця і за керівництво до дії. Його сучасниця О. Єфименко у “Листі з хутора” 1918 року наводить іншу знаменну відповідь Потебні на запитання, чи можна вважати українську мову й український народ окремішніми: “Вістимо, коли самі українці того забажають” [8, с. 116]. Ось вона, сила українського волюнтаризму: volo, ergo sum (“я хочу, отже, існую”). Сильні і геніяльні не просто живуть своє життя — вони живуть усе життя своєї нації та мови. Тільки наша свідомість і наші дії сьогодні можуть підтвердити чи спростувати їхні вчорашні розмисли і генерувати одвічну колоніяльну хворобу чи вирватися з її лещат. Зрозуміймо, ми невіддільно разом: минулі, теперішні і майбутні.

Духа не угашаймо!

 

Література

1. Лизанчук Василь. Навічно кайдани кували: факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні / Василь Лизанчук. — Львів: Інститут народознавства НАН України, 1995. — 412 с.

2. Кісь Роман. О. Потебня і проблематика мовного релятивізму / Роман Кісь // Львівська потебніяна. Матеріали наукових читань, присвячених 160-річчю з дня народження Олександра Потебні. — Львів: “Світ”, 1997. — С. 30–53.

3. Кубайчук Віктор. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / Віктор Кубайчук. — Київ: “К.І.С.”, 2004. — 168 с.

4. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. — Москва, 1968. — т. III.

5. Потебня Олександер. Мова. Національність. Денаціоналізація. Статті і фраґменти; [упорядк. і вступна стаття Юрія Шевельова] / Олександер Потебня. — Нью-Йорк, 1992. — 157 с.

6. Потебня Олександр. Думка і мова (фраґменти) // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст.; [за ред. Марії Зубрицької] / Олександр Потебня. — Львів: Літопис, 1996. — С. 25–39.

7. Франчук В. Ю. А. А. Потебня / В. Ю. Франчук. — М.: “Просвещение”, 1986. — 141 с.

8. Чехович Константин. Олександер Потебня — український мислитель-лінгвіст / Константин Чехович. — Варшава, 1931. — 175 с.

9. Шевельов Юрій. Олександер Потебня і українське питання. Спроба реконструкції цілісного образу науковця. — Режим доступу: http://www.scribd.com/doc/31482276/; 07.11.2015.

 

Духовний дім Шевченка у Карапишах
2015-11-27 16:30 slovo

Валентина ТРОЦЕНКО,

с. Карапиші Миронівського р-ну Київської обл.

Віра, любов, патріотизм — це насамперед дії. Тільки тоді вони істинні, і саме такими вони є у Сергія Гальченка: земними — у простоті, високими — у духовному злеті. Вони його не відпускають від рідних місць, від Тараса Шевченка, від своєї мрії.

Торік восени під час передвиборної кампанії на зустрічі з педагогічним колективом Карапишівської ЗОШ І—ІІІ ступенів Миронівського району на Київщині С. Гальченко поділився своєю мрією про створення Шевченківської світлиці у рідних і дорогих йому місцях — на рідній батьківщині. Прозвучала підтримка — і мрія почала відчувати свою реалізацію.

Світлиця потребувала підготовки для експозиції. Матеріали експозиції — це власна колекція С. Гальченка — вимагали музейних кріплень, вітрин. Гарні ідеї завжди знайдуть однодумців. Посилення експозиції шевченко­знавець бачив у картинах Володимира Гарбуза — відомого графіка, живописця, скульптора, письменника, який, як і С. Гальченко в поверненні раритетів

Т. Шевченка, виданнях “Кобзаря”, звернувся до Т. Шевченка в малярстві. В. Гарбуз, будучи карапишанином, підтримав свого земляка, подарувавши шість графічних та одну живописну картину “Дорога на Чернечу гору”.

Виділена класна кімната потребувала ремонту. З цим допоміг ректор Білоцерківського НАУ Анатолій Степанович Даниленко, який надав і транспорт для підвозу матеріалів експозиції з Києва до Карапишів.

Конструктор-архітектор Київської компанії “Юніон” Василь Корнієнко виконав професійний монтаж настінного музейного кріплення для експонатів, які надав С. Гальченко: рідкісні видання творів Т. Шевченка і праць про нього, високоякісні репродукції малярських творів та копії прижиттєвих світлин Кобзаря та його друзів. Особливо привертали увагу артефакти, зібрані С. Гальченком у Новопетрівському укріпленні в Казахстані.

Відкриття світлиці приурочили до Дня української писемності та мови. І це символічно. Саме слово Тараса Шевченка будило і сьогодні будить нашу національну гідність і честь, кликало і кличе до волі, піднімало і піднімає нашу національну свідомість.

Серед гостей — президент Малої академії наук України Станіслав Довгий, почесний консул України в Чорногорії Предраг Милович, доктор філологічних наук, працівник Інституту літератури Лукаш Скупейко,

художник Володимир Гарбуз, представники Малинського лісотехнічного коледжу: заступник директора Лариса Ковальчук, викладач історії, завідувач музею М. Миклухо-Маклая Олександр Лось, завідувач Шевченківської світлиці Таміла Бернарівська (світлиця теж відкрита за участю С. Гальченка); директор Музею історії міста Богуслава Петро Гогуля, викладач Богуславського гуманітарного коледжу ім. І. Нечуя-Левицького Григорій Джуль, учитель української мови та літератури Рокитнянського ліцею Світлана Шавирська (однокурсниця С. Гальченка) із групою ліцеїстів, письменник Віктор Глущенко, аспірант-дослідник історії села Анатолій Недиба.

Світлицю освятив ієрей Володимир, настоятель парафії Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ КП. Він подякував Богові і С. Гальченку за те, що саме у Карапишах знайшла пристанище ця духовна світлиця як святе місце духу людського.

Слова гостей супроводжувалися подарунками та благодійними внесками на розвиток світлиці. Президент МАНУ С. Довгий до свого попереднього подарунка — копії картини Т. Шевченка “Катерина” — додав добірку видань для бібліотек Карапишівської та Пустовітівської шкіл, В. Гарбуз подарував свою книгу “Повстань, Україно”, Л. Скупейко — дві власні монографії, В. Нечипоренко — вибрані твори Т. Шевченка “Я так її, я так люблю…”, малинівчани — вишитий рушник, портрет Т. Шевченка на граніті і запрошення на відвідування музею М. Миклухо-Маклая, рокитнянці — ювілейну збірку

Т. Шевченка “Три літа”.

Хоровий диригент Г. Джуль сказав, що як професіонал не чув досі такого злагодженого виконання Гімну держави, що свідчить про духовну ауру, у якій і Шевченковій світлиці діяти.

Після відкриття Шевченківської світлиці народились проекти: екскурсії для учнів району, семінари для вчителів-філологів та істориків, зустріч із обдарованою молоддю — переможцями конкурсів. Тож і назвали Шевченківську світлицю “Жива душа поетова святая”, яка запрошує всіх відвідати цей духовний храм.

 

«В дорозі я» — сказав поет
2015-11-27 16:29 slovo

Дмитрові Чередниченку—80

 

Український поет, прозаїк, перекладач, педагог, мистецтвознавець, майстер поетичної фотографії, громадський діяч. Автор численних поетичних та прозових книжок для дорослих і дітей, перекладів із литовської, білоруської, словацької, чеської та інших мов. Безцінний доробок автора — дослідження про Павла Чубинського, Михайла Кипу, Кирила Стеценка, Василя Сухомлинського, Ганну Черінь, Олексу Кобця, Бориса Тена… У 1991—2002 роках — редактор українознавчого часопису “Жива вода” для школи. З лютого 1992 року — керівник літературного об’єднання “Радосинь”.

Нагороджений Почесною Грамотою Президії Верховної Ради Литви, лауреат премій імені Павла Чубинського, Максима Рильського, Івана Огієнка, Лесі Українки, ЛитовськоУкраїнського культурного фонду імені Тараса Шевченка та Всеукраїнського культурнонаукового фонду Т. Г. Шевченка, кавалер ордена Великого князя Литовського Гедімінаса ІІІ ступеня та ордена Лицарський хрест — “За заслуги перед Литвою”. Лауреат міжнародної перекладацької премії імені святого Ієроніма.

— Дмитре Семеновичу, звідки бере початок Ваша творча стежина: “Ота стежина в ріднім краї — одним одна біля воріт…”, про яку писав Андрій Малишко? Ваші перші вчителі?

— Там, де річка Росава впадає у Рось, лежить моє рідне село, яке так і називається — Межиріч. Межи річками. Старовинна його назва — Товарів. У цьому прадавньому селі я народився, виріс, набрався духу, що й досі гідно тримає мене на цьому світі. Через наше село пролягає пасмо гір, що височить і над Дніпром у Каневі (аж до самого Києва). Мовби прив’язує нас до священної Тарасової (Чернечої) гори. Скільки пам’ятаю, з ранніх моїх літ кликали ті гори до себе в гості. Аякже, Він там живе, Він там вічно стоїть, наш Кобзар. То й збиралися хлопчаки і йшли до нього як до рідного. І ми горді були, що Він біля нас, що ми коло нього живемо й ростемо.

Тож і спонукало нас — оспівати цю землю, на якій наш Тарас стоїть.

Чимало нас тоді пробувало свої сили у віршуванні. Світлана Жолоб (і батько її — Кость Петрович), Олекса Стельмашенко, Іван Бондаренко, Володимир Скарбовенко, трохи раніше — Михайло Кипа. Найпомітнішою постаттю стала Світлана. А ще — знаковий перекладач Євген Попович.

Закінчивши педагогічний інститут, я повернувся на Канівщину. У село зі смачною назвою, як писав мені Василь Симоненко, Пшеничники. І вирушав зі школярами в мандри по рідній землі. А 1958го їздив у Крим велосипедом (про це писала тоді “Радянська освіта”). Згодом учителював на Васильківщині. А тоді трохи затримався на видавничій роботі. Література ж, точніше, тяга до неї, життя нею — як тінь, за мною. І це все стало моєю суттю…

Перша моя поетична збірка побачила світ 1966 року — “Отава”. “Виряджали” її на білий світ Петро Засенко і Михайло Литвинець. А завороженість школою засіла в моїй душі навіки.

Згодом і в прозі (зокрема для дітей) я працював, і в публіцистиці, але поезія мене вже не покидала. Хоч дедалі більше трудився на школу, на її вимоги і потреби.

Мої перші вчителі? Скільки й пам’ятаю — мої найперші і найрідніші вчителі були — Семен Митрофанович, батько мій, і Софія Романівна — мати. Вони мене учили й розуму наставляли, вони мені прищепили глибоку повагу до того, чим я потім жив і що сповідував.

Батько навчив мене читати з раннього дитинства. І сам любив читати. Він показав мені свій саморобний фотоапарат, який викадрував назавжди мені чарівний світ. Тепер і я дивився навколо через об’єктив апарата, якого сам зробив.

Разом із батьком робили ми детекторні (тоді!) радіоприймачі, будували хату, бо нашу німці спалили, розводили садок, копали город, вудили рибу, збирали гриби — у листяному (на горі), і в сосновому (за Россю) лісах, випробовували (батько — на одній нозі) дороги… А найбільше він захоплював мене читанням. Бо й сам був завзятий читач.

У школі мене прихилили: мій однофамілець Юхим Петрович, Ольга Кононівна, Ганна Романівна, Лукаш Петрович, Яків Степанович (він і зачарував мене Тичиною) і… Лиса Гора, під якою народився мій мудрий батько. Та й односельці ж багаті на розум були. А потім доля виводила.

— На зустрічі з письменниками?

— На сподівані й несподівані, навіть випадкові. Кожна з таких зустрічей вносила бодай мізерну коректуру в сприйняття чи розуміння творчого ремесла. Перший письменник, який зі мною серйозно поговорив, був Юрій Мокрієв. Я йому щиро вдячний за те, що він перейнявся моїм таланом. Потім був Юрій Свиридович Кобилецький, якому Сосюра присвятив “Любіть Україну”. Він заговорив про долю й призначення, узяв мене в помічники на літстудії в педінституті. А згодом я потрапив у могутню студію Дмитра Григоровича Білоуса. Тут вирувала потужна когорта талановитої молоді. То й витворювалося, вигранювалося те, що потрібно для становлення особистості.

Вінграновський, Драч, Засенко, Онкович, Скирда… І всі чимось впливали, вигранювали мої закамарки своєю магією. Тоді познайомився із Василем Симоненком, цим занадто скромним генієм. Збирався він і до мене приїхати з Черкас у село Пшеничники. А я коли вже працював у видавництві “Молодь”, моїм, сказати б, начальником був письменник Віктор Близнець. Воістину чудовий майстер прози для дітей, а ще великої душі людина. Разом із ним ми часто зустрічалися зі школярами, розмовляли, гомоніли. “От бачиш, що люблять діти, чого вони прагнуть, — казав Віктор. — Тобі й карти в руки”. Ото й діждався він, що я подав йому рукопис повісті “Каміньдерево”.

— Ви педагог. Мабуть, це й стало поштовхом до створення букварів “Материнка”, “Соколик” (премія імені Олени Пчілки), а також (разом із Галиною Кирпою) шкільних читанок “Ластівка”, “Біла хата”, “Писанка”, “Зелена неділя”.

— Крім того, ми уклали тритомну хрестоматію “Український садочок”, хрестоматію світової літератури для початкової школи “Світ від А до Я”, антологію поезії української діаспори (вийшло три томи, один — “Журавлики” — для дітей).

— Хто відбувся раніше — Чередниченко як поет чи як перекладач? Ви створили й очолили Творче об’єднання перекладачів Київської організації НСПУ. Перекладаєте з кількох мов…

— Ще коли я вчителював на Васильківщині, повіз свій клас на Чехословацьку виставку до Києва. Там познайомився з чехами й став вивчати їхню мову. І школярики мої стали з ровесниками із Праги листуватися. Василько Степаненко захопився чеською поезією, що й став перекладати її. Його кумиром став Ян Неруда. Заходився і я перекладати. Згодом подав до друку повість Алени Сантарової “Од вівторка до суботи”. Вона вийшла у “Молоді”. Євгенія Горева із “Веселки” замовила мені перекласти книжку словацьких народних казок. Було два видання.

А раз у відпустку рушив до Прибалтики: Вільнюс, Каунас. Далі й не поїхав. Мене заворожила литовська культура. Захопився литовською літературою. Познайомився з цікавим поетом Робертасом Кетуракісом. Він і допомагав мені освоювати їхню мову. Згодом вийшла у Києві антологія сучасної литовської поезії, яку ми уклали з Міколасом Карчяускасом, а також епічна поема Донелайтіса “Літа”, роман В. Бубніса “Час долі”, книжка Мартінаса Вайнілайтіса для дітей “Мій янтарик”, поезія Марцеліюса Мартінайтіса “У світлі серця”. У Києві литовський вектор захоплень підтримував славетний Леонід Миколайович Коваленко, сестра якого жила у Вільнюсі й перекладала українською… А 1990 року я долучився до створення в Києві Товариства литовської культури імені Майроніса.

— А що ж нині?

— Перекладаю. Кілька значних проектів готуються до видання.

Так і живемо, й працюємо разом, бо друзі.

— Із 1992 року Ви ведете при НСПУ літературне об’єднання “Радосинь”. Чимало талантів за цей час підтримали, благословили. Друкували в щомісячнику для українського шкільництва “Жива вода”, який Ви редагували понад десять років.

— Так, виходила антологія “Радосинь”, альманахи, збірники, багато й книжок радосинців. Є ким пишатися. Багатьох із них знають і поза межами України, як от Ярославу Шекеру, Дмитра Чистяка, Анну Багряну, Тетяну Винник, Ярославу Бабич, Катерину Міщук, Юрія Ряста, Євгена Дорошкевича, Ярославу Павличко, Наталю Трохим, Оксану Шалак, Михайла Горлового, Григорія Іваненка, Володимира Кузьмича, Анатолія Криловця, Лесю Мовчун, Сергія Цушка, Наталку Позняк, Лідію Новикову…

— Дмитре Семеновичу, що подаруєте своїм читачам до ювілею? Чи є ще не видані, не реалізовані твори?

— Рада душа в рай… Та захмарило. Я ще десятої частки свого не надрукував. Отже, не зреалізував того, що мав би. А дуже хотілося б. Є і доросле, й дитяче, і перекладне. Та сподіватимемося…

 

Розмовляла

Тетяна ЛЕМЕШКО

Ч. 46 (838), 19-25 листопада
2015-11-20 16:58 slovo

Не сміє бути в нас страху!
2015-11-20 16:56 slovo

Микола ГОЛОМША,

голова політичної партії “Патріот”

Обстоюючи національні інтереси України, партія “Патріот” серед своїх пріоритетів виокремлює освіту та науку, патріотичне виховання молоді — як такі, що забезпечують конкурентоспроможність України в сучасному світі.

Сьогодні на часі — ініціатива Міносвіти щодо розробки нового закону про освіту. Зараз відбувається його активне громадське обговорення. За сприяння голови комітету ВР з питань науки і освіти Лілії Гриневич 9 грудня відбудуться парламентські слухання на тему: “Правове забезпечення реформи освіти в Україні”.

Отже, чи буде змінена ідеологія навчання в середній школі? Чи зміниться система управління шкільною освітою? Чи стануть освітні управлінські стилістики мультисервісним середовищем? Чи можемо ми мріяти, що замість районних управлінь освіти кожна громада отримає комбіновані освітні сервісні центри? Чи зверне держава увагу на необхідність інклюзивної освіти? Чи залишатиметься освітній процес у школі насильницьким, чи стане все-таки мотиваційним? Чи зміниться ставлення до особистості дитини в школі?

Новий закон про освіту має бути синергетичним вираженням сподівань суспільства (які висловлювалися через громадське обговорення останніх років, думки громадських активістів, батьків школярів, пропозиції самих освітян тощо) та бачення перспектив галузі фахівцями МОН, вченими, експертами.

“Не сміє бути в нас страху” — так починається одна зі стрілецьких пісень, яка згодом увійшла до пісенного багажу українських пластунів. Написав її під час визвольних змагань на початку минулого століття військовик легіону Українських січових стрільців Роман Купчинський. Він брав участь у боях на горі Маківці, командував сотнею, пішим полком, згодом був інтернований у таборі для старшини на території Польщі. Через десятиліття забуття він повернувся до нас як поет, прозаїк, композитор, громадський діяч. Його пісня “Не сміє бути в нас страху” набула в 30-ті роки ХХ століття надзвичайного поширення на теренах Західної України і стала народною.

Пісню досі співають нинішні українські пластуни, нащадки і продовжувачі слави славних українських стрільців. “Пласт” як молодіжний рух відродився в Україні наприкінці 80-х—на початку 90-х

років минулого сторіччя. За цей час завдяки організації постало не одне покоління справжніх захисників Батьківщини, які своїм життям відстоюють незалежність і свободу українського народу в боротьбі з російським агресором.

На початку червня ц. р. у Тернополі на стіні Технічного коледжу університету ім. І. Пулюя відкрили меморіальну дошку на честь Віктора Гурняка — фотокореспондента, волонтера і пластуна, бійця батальйону “Айдар”, який загинув у зоні АТО в жовтні 2014 року. Ще не так давно він, один із засновників місцевого пластунського куреня, ставив юнакам за приклад Героїв УПА, січових стрільців. Зараз він сам навічно став прикладом жертовності та величної особистої Гідності для наступних поколінь Героїв України.

Менше місяця тому Україна прощалась зі ще одним вихованцем “Пласту” (в організацію він прийшов ще в шестирічному віці) Миколою Гордійчуком, співаком гурту DenDi. Боєць батальйону особливого призначення “Гарпун”, до завдань якого входили розвідувальні та протидиверсійні заходи, Микола Гордійчук загинув під час виконання бойового завдання. Вихованці “Пласту” нині воюють проти путінських терористів-загарбників на Донбасі у складі підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії, МВС та добровольчих батальйонів. А в Україні шириться цей молодіжний рух, набирає потужності на теренах всіх областей. У лавах молодих пластунів-патріотів нині зростає майбутнє України. Наразі “Пласт” шириться завдяки ентузіазму його учасників та вихованців. Та справа виховання пат­ріотичних поколінь мала б отримати підтримку і з боку держави. Але підтримку не формалізовану, директивну, а мотиваційно-спонукальну та координаційну, де головними чинниками залишалися б ініціатива та креативність молоді. Нещодавно Голова Пласту в Україні Ярослав Юрчишин за підтримки представників громадських організацій звернувся до суспільства щодо сприяння розвитку системи освіти України шляхом впровадження гри “Джура”.

Всеукраїнська дитячо-юнацька гра “Сокіл” (“Джура”) започаткована ще 2008 року, однак тривалий час державні мужі її намагались не помічати, водночас активно, на рівні директивних документів, пропагуючи радянську військово-патріотичну гру “Зарніца”. Що ж, час повернутися до своїх витоків-джерел та започаткувати не стільки створення традиційних форматів — загальнодержавної програми національно-патріотичного виховання молоді, скільки зосередитися на мотиваційних середовищах — поширення і впровадження знань про малу батьківщину, можливостях її розвитку тощо. І все це має слугувати підмурівком для загальнонаціо­нального росту відданості Україні.

У системі освіти це має відбуватися найорганічніше, оскільки ґрунтуватиметься на первинних етапах становлення особистостей. Тим більше, що нормативна база для проведення вишкільних наметових таборів цьогоріч затверджена. Вона має стати підвалиною для підходів до загальнонаціонального патріотичного виховання. Дуже важливо, щоб ця база не перетворилася на кальку звітності минулих часів, а стала основою для створення у майбутньому креативно-інноваційних програм, систем, технологій розширення знань і розуміння своїх перспектив у світі — від маленької громади до столиці. Такі потужні програми (з адаптацією до особливостей регіонального буття) мають об’єднати зусилля всіх патріотично налаштованих організацій, ініціативних груп та окремих активістів задля виховання нашої юні, яка сьогодні демонструє не показний, а справжній Героїзм — і в Небесній сотні Майдану, і в Небесних батальйонах АТО.

Дух і стиль пластунів варто було б перенести на підготовку наших професіоналів, що додало б ментальної мотивації служінню Україні. Особливо важливим це є з огляду на зростаючу різноформатну агресивність путінських терористів на Донбасі. Без домівки, а інколи і без родини залишились тисячі наших співгромадян, серед яких чимало дітей шкільного віку. Ми не маємо права допустити, щоб вони зневірилися в Україні і втратили снагу до відбудови своєї майбутньої долі після втрати дитинства і юності. Літні вишкільні табори “Пласту” по всій Україні могли б стати тим незгасним багаттям, яке б запалило вогонь патріотичного лицарства в душах наших юних співгромадян, дало поштовх до формування стійких характерів захисників Батьківщини. Тих, хто гаслом свого життя візьме невмирущі рядки Романа Купчинського — “Не сміє бути в нас страху”.

Матриця свідомості
2015-11-20 16:54 slovo

Продовження.

Поч. у ч. 45 за 2015 р.

 

Творити “Українську

альтернативу”

Павло МОВЧАН, голова ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка, модератор круглого столу:

— “Просвіта” довго домагалася запровадження Дня української писемності та мови, щоб тоді, 1997 року, змінити загальнонаціональну ситуацію не тільки в законодавчій сфері, а й змінити принципи, які діяли в мовній сфері. Леонід Кучма 6 листопада 1997 року підтримав наше клопотання про запровадження Дня української писемності та мови, хоча для влади наші заходи стають просто формальністю. Нині вже й 10 стаття Конституції стала формальною, її не виконують.

Перша особа держави, гарант Конституції порушує Конституцію. Про це треба говорити відверто, нам нема чого боятися на нашій землі. Ми домагалися цього Дня писемності не для того, щоб його відзначали тільки українці, а щоб до цього кола були залучені всі, хто живе в Україні. Задля цього й планувалася ця акція, яка була розрахована не на один день, а на широку програму. Я з собою взяв “Концепцію розвитку гуманітарної сфери України”, до якої причетні учасники круглого столу. Це концепція 2001 року. Ще маю документи, які стосуються гуманітарної сфери, передовсім мовного питання. Скрізь записано, що українська мова — державна.

Натомість ми сьогодні повсюди чуємо “Какая разніца”. Якщо ти володієш українською мовою, закликаєш говорити нею, тебе ще й роблять винуватцем — мовляв, ти не демократ, не толеруєш інших, ти вже фашист. А ви толеруйте наші права на нашій землі, ви до нас приходите, а не ми до вас. Ви у нас обіймаєте високі посади, ігноруючи нашу мову.

Сьогоднішня проблема: політика, бізнес і українська мова, культура, гуманітарна сфера. Цей захід ми проводимо у рамках постійно діючого форуму, як підготовчий захід до того акту, що відбудеться у грудні. Чому замислювався цей форум? Щоб підняти громадськість. Конституція відкидається, права українців зневажаються. Виникає багато запитань. І саме тому українська інтелігенція, яка завжди відстоювала українські пріоритети, українські права висунула тезу “Українська альтернатива”. За існуючої ідеології, існуючої сьогодні системи олігархічної влади, якщо цьому не протистояти, то наша нація стрімко зникатиме зі світової мапи як окрема нація зі своєю історією, культурою і мовою.

Нас мільйони, а з нами ніхто не рахується. Українське слово виставлене за двері. Статистика така: на наших ринках 16 % українського книговидання, решта російське. Так само і в інформаційній сфері. Отже, підстав, щоб перейматися тривогою за наше майбуття, дуже багато.

 

Необхідна цілеспрямована державна програма

Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, директор Інституту літератури ім. Тараса Шевченка НАНУ:

— Павло Михайлович тут представив проект “Концепції гуманітарного розвитку України”. Це не перший варіант. На жаль, жоден із підготовлених подібних законопроектів не був ухвалений ні Указом Президента, ні урядом України. Найновіший проект підготувала НАНУ разом з іншими академіями: НАПНУ, Національною академією мистецтв та ін. Ця концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року. Вона була передана до всіх інстанцій державної влади: президентові, уряду, парламенту України. Жодної реакції від влади немає до сьогодні. У першому розділі “Стан гуманітарного розвитку України” сказано: “Дедалі виразнішою стає тенденція до скорочення участі держави в підтримці програм, пов’язаних із гуманітарним розвитком. І як наслідок зменшення її впливу на формування життєвих цінностей і орієнтацій населення”. Сказано дуже м’яко, бо по суті сьогодні майже немає державних програм, які пов’язані з гуманітарним розвитком. Це одна з найболючіших нині проблем країни. Мене особисто, як і багатьох, хвилює: чому сьогодні та Українська держава, яка виросла по суті на Помаранчевій революції і на Революції гідності така байдужа до надзвичайно серйозної гуманітарної сфери, чому це не є пріоритетом? Здавалося б, як не використати такий момент, коли, зважаючи на агресію Росії проти України, в країні почався патріотичний підйом, волонтерський рух, самопожертва наших воїнів. Треба використати це і почати працювати на формування національної ідентичності, саме через мову і культурні цінності. Ми маємо сьогодні серйозний потенціал масової національної ідентичності, яка виросла на хвилі патріотизму і усвідомлення того, що Україні загрожує агресор і це може призвести навіть до втрати державності. Такі настрої суспільства потрібно задіяти. Відомий чеський професор М. Грох запропонував тричленову модель формування модерної нації. Перша — академічна, коли збираються різноманітні публікації, перекази, легенди, накопичуються історичні знання, творяться словники. Друга — культурна, коли мова стає загальновживана в політиці, культурі, науці, громадському житті. Третя — політична, коли вже усвідомлюється, що для політичного самоврядування необхідно користуватися передусім своєю мовою і мова стає органічним чинником у формуванні політичної свідомості і звершення державності. У нас, на жаль, не завершені перша й друга фаза, зараз іде третя фаза і нам потрібно всі три фази задіяти. Тому сьогодні вкрай необхідна відповідна цілеспрямована державна програма мовної політики.

Хочу наголосити, що проблеми у нас дуже серйозні. Ми маємо значне скорочення населення. Наше населення щороку скорочується на 250—300 тисяч осіб. Згадаємо заробітчан, особливо жінок, які в молодому віці ще могли б народжувати дітей, але перебувають за кордоном. У Російській Федерації 2,5—3 мільйона, в інших країнах від 100 до 400 тисяч. Ці люди зараз, можливо, повертатимуться. Значна частина з них перебуває під впливом тієї пропаганди, того мовного тиску, який здійснюється у РФ. Це питання національної безпеки. Отже, питання мови — справді питання національної безпеки і воно дуже комплексне. Треба впроваджувати державну мову в усі сфери національного життя. Залучити цілий комплекс проблем і через мовну політику формувати національну ідентичність. Ми повинні розвивати інтелектуальний культурний продукт: український елемент інтернету, комп’ютерні програми. Мовна політика повинна поширюватися на друковану, теле і кінопродукцію, музичну, театральну, освітню. І все це має базуватися на сучасних освітніх технологіях. Тільки за допомогою громадських організацій, незважаючи на їхнє подвижництво, це здійснити неможливо. Це повинно обов’язково стати державною політикою, розробленою на найсучаснішому рівні. Ми повинні відчути відповідальність і гордість за свою мову, за свій народ.

Нагадаю про етнодемографічний довідник Соломона Брука, видрукуваний 1981 року, “Население мира”. Там подана інформація, що серед державних політичних і етнічних націй українці посідали 21 місце у світі. У Європі — шосте місце після росіян, німців, італійців, англійців і французів. Отже, наш народ належить до найбільших народів світу. І як може бути, щоб такий народ, маючи колосальний потенціал, традиції, мову, історію весь час перебував під загрозою нової хвилі асиміляції. Нова хвиля асиміляції підсилена не тільки російською інформаційною агресією, а ще й глобальними процесами інформаційного впливу на Україну. Тому внутрішня мобілізація для нас сьогодні актуальна і потрібна. Ми стоїмо перед загрозою, яка може привести до колосальної асиміляції нас, як нації і Української держави. Консолідація нації, єдність українського народу залежить передусім не від економіки, а від того, як формується ідентичність, наскільки вона посилюється в свідомості людей і головне, які цінності ми хочемо запропонувати і утверджувати в нашому суспільстві. А ці цінності ми повинні висловлювати і доводити українською мовою.

 

Політика мультикультурності

зазнала краху

Іван ЗАЄЦЬ, відповідальний секретар громадського руху “Україна в НАТО”:

— Мовна проблема сьогодні — проблема гуманітарної політики теперішньої влади і не тільки теперішньої, а й попередніх. Гуманітарна політика тривалий час, а зараз і поготів, не враховує української національної складової. Це факт, з яким треба рахуватися і від чого треба відштовхуватися. Процеси українізації згорнулися і розкручується маховик русифікації, зокрема, мовної. Етнічні права українців стали по суті розмінною картою у діяльності теперішньої влади. Якщо раніше під деукраїнізацію та русифікацію підводили ще якісь ідеологічні чи політичні доктрини, відповідно до яких Україна розглядалася як багатонаціональна держава з поліетнічною культурою, то зараз ми не чуємо жодного слова на цю тему. Нема ніякої гуманітарної політики, ніяких прав українців, нема ніякої титульної нації. Можна ще почути від політиків, що твориться політична нація. Але на якій етнічній основі вона твориться? Ми чудово розуміємо, що політична нація твориться на інституті громадянства. Але завжди у ній є етнічна основа. Німецька політична нація твориться на німецькій мові, на німецькому звичаї, на німецькій культурі. Так само французька чи інша. А в нас навіть без української мови.

Був період, коли західні країни запроваджували політичну доктрину полікультурності. Але ж уже і Меркель, і Саркозі, і Кемерон визнали, що політика мультикультурності у західних країнах зазнала краху. Я уявляю, що ще буде після нинішнього міграційного потоку. Якщо ми подивимося на етнічну структуру німецької чи французької держави, то побачимо, що німців чи французів не більше, ніж українців у нашій державі. Але вони відмовляються від політики мультикультурності. Тому ми маємо аналізувати процеси не тільки всередині України, а й у європейських країнах. Ми перебуваємо на такій стадії, де неолібералізм нас не зможе порятувати, у постколоніальному стані. Під час колонізації до українців застосовували примусові засоби, тому ми маємо право на особливу політику, щоб утвердити українську мову в усіх сферах нашого життя. Прикладів русифікації України можна навести дуже багато, але джерелом мовної русифікації сьогодні є центральні органи влади: президент зі своєю адміністрацією, Кабінет Міністрів і Верховна Рада України. Призначення на урядові посади ще вчорашніх іноземців — це джерело саме цієї русифікації. Народні депутати відмовилися запровадити законодавчу норму, яка б зобов’язувала всіх державних службовців володіти українською мовою. У Кабміні прем’єрміністр також запопадливо, за першої нагоди, переходить на російську. Це не просто послаблення безпекових питань, це ще й зневага до української культури й до української нації. Ми маємо засудити таку політику, ті спекуляції, які чуємо від керівників нашої держави про російськомовний патріотизм. Штучне протиставляння російськомовних українців українськомовним — це ніщо інше як метода сегрегації нашого суспільства, нашої держави. Політика влади, яка нехтує українською ідентичністю, українською традицією, не веде до єдності суспільства. Це політика, яка не враховує світових тенденцій, це політика, запозичена з того часу, коли Україна була колонією Росії. Ми не можемо погоджуватися з такою політикою.

Аналіз ситуації, зокрема мовної не буде повним, якщо ми не кинемо погляд на проект Москви “рускій мір”. Під час активної фази війни Росії проти України, здавалося б, що цей проект має вмерти на території України. Але зараз, коли війна трохи стихла, ми бачимо, які процеси запускаються всередині самої України, як розправляє крила цей “рускій мір”, зокрема, через УПЦ МП і через нашу владу. Тому українська громадськість повинна вимагати від влади нової гуманітарної політики. А саме — україноцентричної. Це політика, в якій українська мова розглядається як засадничий елемент ідентичності і національного надбання України. Засадничий елемент не тільки української національної ідентичності як етнічного утворення, а й ідентичності всієї держави. Саме на такій політиці побудовані всі національні держави Європи і ми не виняток з цього ряду. Чи є нині українська мова засадничим елементом ідентичності України, надбання України? Потенційно так, але насправді ні. Процеси, які нині відбуваються, ослаблюють цей вектор. Наше завдання, завдання влади полягає в тому, щоб поглибити розуміння ролі української мови у відродженні України, призначення української мови для долі держави, для долі нації. Тут уже не обійтися визначеннями на кшталт “солов’їна мова”. Мова сьогодні не тільки особлива система світосприймання, а й охоронець економіки, культурного простору, врешті решт, це інформаційний і виробничий ресурс, який сьогодні дуже дорого коштує. Тому ми маємо сьогодні говорити й про те, яким потенціалом є українська мова, наскільки вона розвинена, наскільки може передати наші найтонші почуття. Це одна з найрозвиненіших мов світу. Про це треба говорити відверто, не страждати комплексом меншовартості.

Під справжнє розуміння призначення української мови ми маємо сформувати й відповідну законодавчу базу. Теперішня законодавча база фрагментує мовнокультурний простір України через Європейську хартію регіональних і міноритарних мов, через Закон про засади державної мовної політики, тому ми маємо вимагати насамперед ухвалення закону про українську державну мову. Паралельно має бути ліквідований закон КіваловаКолесніченка. Ми маємо підвести інституційне забезпечення під таке розуміння мови, під таку гуманітарну політику. Ми маємо породити дискусію між громадськістю і владою. Досить уже владі робити вигляд, що в них немає грошей на гуманітарну політику. Адже саме гуманітарна агресія Росії привела до гарячої війни, де гинуть наші патріоти.

Треба активізувати просвітянську роботу, розширювати коло різноманітних конкурсів, іти до учнів, студентів, випускати книги, аудіовідеопродукцію, здійснювати широку програму. Для цього потрібна підтримка держави.

 

Чую одне, а бачу інше

Олександр ПОНОМАРІВ, професор:

— Старше покоління пам’ятає, що в часи Радянського Союзу був такий анекдот. Приходить чоловік до лікаря й каже: “Мені потрібен лікар вухооко”. Йому пояснюють, що такого нема. Він наполягає: “Мені потрібен”. — “Навіщо?” — “Бо я чую одне, а бачу інше”. От я чую майже щодня від Президента, що українська мова була, є й буде єдиною державною. А що ми бачимо?

У нас багато проблем. Наш міністр внутрішніх справ, зокрема, не поважає Україну й українців. Майже ніхто з тих, хто вбивав наших дітей на Майдані, не покараний, а свободівці, які зробили найбільший внесок у перемогу Революції гідності, сидять по тюрмах. Сказали, що провели реформу, у нас уже є поліція, і всі нові поліціянти, яких чомусь називають поросійському поліцейськими, — говорять російською мовою. У мене таке враження, що країнаагресор прислала своїх, я не хочу, щоб мене такі люди охороняли. У якій ще країні таке можливо?

Я поважаю Грузію, але, на жаль, не всі ті грузини, які в нас на керівних посадах, знають українську мову, до них пристосовуються, через те вони й не бачитимуть потреби вивчати українську. Я думаю, що Давид Сакварелідзе українську б вивчив, але в нього немає такої потреби. А Михайло Саакашвілі знає українську, але не розмовляє нею. Борислав Береза, який претендував на посаду київського міського голови, демонстративно не говорить українською мовою. І таких багато. На радіо й досі одним із начальників є друг Олени Бондаренко, Роман Чайковський. Він не зважає ні на рекомендації редакторів, ні на словники, проводить антиукраїнську політику і досі. Судді, які замішані в скандалах, і досі керують. У нас Президент роздає громадянство направо й наліво. Кому? Подивіться на інші країни. Там щоб одержати громадянство, треба скласти іспит з державної мови і з історії.

У Латвії, наприклад, ухвалили закон, за яким штрафуватимуть чиновників, які не хочуть розмовляти латвійською мовою. Киргизія, яка колись затвердила закон про другу державну мову російську, хоче його відмінити і залишити тільки киргизьку. У Казахстані також повсюди вживається казахська, цьому сприяє президент Назарбаєв. У мене таке враження, що навіть у Білорусі може стати краще, ніж у нас. Там якщо “батько” їм скаже, вони наступного дня всі заговорять білоруською.

У нас поширюється міф про поліетнічність України, що в нас багато народів. Насправді у нас два корінних народи — український і кримськотатарський. Усі інші мають свої етнічні батьківщини. Ніхто їм не забороняє користуватися своєю мовою. Але у публічному мовленні всі повинні вживати державну мову. А нашій Верховній Раді оцінку дала вона сама, коли депутати не захотіли ухвалити закон, за яким усі чиновники повинні володіти українською мовою.

 

Інформаційний простір має стати підмурівком модерної держави

Віктор НАБРУСКО, заслужений журналіст України:

— Складається сумне враження, що всі ці дискусії залишаються за круглим столом, а справа не рухається. А ситуація справді загрозлива і катастрофічна. Ми повинні констатувати, що гуманітарна сфера, сфера інформаційнокомунікаційних зв’язків, культурна політика — це складова національної безпеки. Це не просто складова, це елементи інформаційного суверенітету. Це складова національної безпеки поруч із воєнною доктриною, з економічними складовими. Це очевидно. Якщо сьогодні в державі немає такого розуміння, тоді виникають серйозні питання щодо історичних перспектив, майбутнього існування самої держави. Ми збираємося, переконуємо себе, нас не чують, а ситуація погіршується. Інформаційний простір України, який мав би стати справді будівничим елементом, фундаментальним підмурівком культури, формування держави, сьогодні став загрозою національній безпеці. Статистика, яку маємо, загрозлива. А що робиться в електронних засобах інформації! Коли увімкнеш радіо, телебачення — це щось жахливе. Я не можу зрозуміти, в якій державі ми живемо. Замість того, щоб стати чинником психологічної стабільності, підмурівком будівництва держави, інформаційний простір як складова гуманітарної політики став загрозою національній безпеці, існуванню держави.

Існують проблеми, зокрема конституційна, де все виписано, чим держава має опікуватися, і ніхто, мабуть, не знає, не читає цих статей. А це має бути Біблією для українського суспільства. Наступний рік має бути інституційний. Справді, скільки сьогодні називали інституцій: Міністерство освіти, культури, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, Міністерство інформації, створений орган виконавчої влади. І далі похідні: Держспецзв’язок, Концерн радіомовлення і радіозв’язку, який у системі Мінспецзв’язку, Укрпошта… Але немає єдиного бачення і розуміння викликів і загроз, що вже стали загрозою існування держави. І я дивуюся, як ці люди, які живуть за рахунок української громади, виробляють якісь окремі доктрини. А який рівень розуміння кадрової політики, як вона формується, за якими принципами: клановими, олігархічними… Це страшні речі, такого не повинно бути — в умовах війни розробляти доктрини… Треба діяти в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації, захищатися. А ми розробляємо доктрини, яких ніхто не бачить, не знає, не читає. В умовах воєнної агресії ухвалюються закони про суспільне мовлення, що руйнують складову інформаційної безпеки, де все зганяється в один колгосп. Якщо в інформаційночастотному ресурсі залишалося менше 5 %, якими володіла українська громада, державне телебачення, радіомовлення, то за рахунок цього закону і це нівелюється. Ідуть дискусії про суспільне мовлення і ніхто не каже про реальні загрози, про те, як протистояти “русскому міру”, як вибудувати єдину інформаційну політику. Але чому не говорять? Бо запахло якимось комерційним присмаком, наживою.

Наступна проблема — відсутність реального діалогу між інститутами громадянського суспільства і владою. Таке враження, що влада є, а держава — це тимчасовий модуль, який будується під певну партію, під певний клан. До громадянського суспільства також є запитання, часом наспіх створюються якісь інститути громадянського суспільства, що беруть участь у різних конкурсах і перемагають. Але ніхто не хоче чути один одного. І це велика загроза для існування держави. Наша місія через форум, через круглі столи вголос серйозно про це заявити, виробляти стратегію доктринального характеру, що стосується гуманітарної політики, де інформаційна складова, освітня, історична, на основі якої можлива побудова сучасної модерної Української держави.

 

Мова цементує націю

Георгій ФІЛІПЧУК, академік АПНУ:

— Ідейний, політичний, духовний україноцентризм зобов’язаний впроваджуватися в усі сфери українського життя. Це визначальний похід не тільки для української інтелігенції, а для всього українства за своє національне і державне “Я”. Я пригадую кінець 1980х років, напередодні ухвалення Закону про мови в Українській РСР. Тоді майже всі тут присутні брали активну участь у величезній політичній кампанії створення товариств, гуртків української мови, ще не називаючи себе “Просвітою”. Тоді, 1989 року, прозвучала цифра, що українська мова упродовж своєї історії гнобилася 376 років. Вона повинна бути відома і сучасникам, і майбутнім дітям та внукам, щоб вони знали всю цю величезну матрицю боротьби українського народу за своє “Я”, яке він виборов. А далі була Декларація про Незалежність, сама Незалежність, Конституція з її визначальною 10 статтею, яка ніколи ніким, ніякими угодовцями, тимчасовцями не може бути переписана. Виходячи з цього, констатую гіркий факт: практично після того, як був ухвалений той Закон, нова правова норма щодо розвитку і захисту української мови як державної, ми страшенно віддалилися навіть від того, що мали. За новими соціологічними дослідженнями на 2015 рік українських журналів 9,9 %. Це після Революції гідності і в час, коли триває російська агресія проти України! Маємо української пісні 4,9 % у наших телерадіо ефірах. Не маємо навіть третини українських газет. Нинішній ефірний простір можна назвати постгеноцидним, постколоніальним. У столиці, яка повинна посилати політичні, духовні інтелектуальні сигнали для всього суспільства, розмовляють українською тільки 27 %. Це єдина в Європі держава з такою упослідженою державною мовою.

Нещодавно я приїхав із двох наукових конференцій, де прозвучала думка, що в умовах страшної міграційної хвилі французьку націю цементує французька мова і високий стандарт французької етнокультури. У французькому законодавстві є стаття про те, що надання органам місцевого самоврядування, державним установам субвенцій залежить від виконання закону про французьку мову. А в нас, наприклад, горлівський мер своїм указом заборонив українську мову. У Криму і в Донбасі ми втратили не лише територію, а й українські душі, які значно складніше і значно довше повертатимуться до українського лона. Якщо перед окупацією ми мали в Криму лише 7 українських шкіл, то сьогодні немає жодної. У букварях так званої ДНР величезний портрет Захарченка, двоголовий орел, гімн ДНР.

Українська інтелігенція повинна добитися, щоб закон КаКа перестав існувати в українському політичному і культурному просторі, бо він призводить до нищення української незалежності.

 

Національно свідомі люди — загроза для мафіозної влади

Степан ХМАРА, Герой України:

— Виходячи зі своїх інтересів, влада робить усе правильно, тому що це влада мафії і вона чудово розуміє, що культурні, моральні, національно свідомі люди для її існування найбільша загроза. Патріотівнаціоналістів саджають у тюрми, русифікація йде прискореними темпами. Чому так робиться? Бо ми це дозволяємо.

У нас є правова база: 10 стаття Конституції, закон про громадянство, про державну службу, де все чітко написано. Треба тільки виконувати. Це ігнорується, і насамперед тими, хто має найбільшу владу в Україні. Тому зберімо найактивніших професорів, науковців, громадських активістів і проведімо круглий стіл перед приймальнею Президента. Будемо вимагати від нього, щоб змусив чиновників виконувати норми Конституції, які вони порушують. Інакше це буде зрада Української держави, це веде Україну до краху. Фінансування державиагресора під час війни (хоча б податками РОШЕНу в Липецьку) — це зрада. Адже ми знаємо, що це війна, а не АТО. Тільки неординарні, екстремальні кроки можуть привернути суспільну увагу до колосальної стратегічної загрози, яка нависла над українською нацією, народом, культурою. Це шлях у небуття.

Міністерство культури — базове, стратегічне Міністерство для формування нації і держави. Там мають бути самовіддані, жертовні люди, які мають робити все, що нині потрібно для України, навіть ризикуючи втратити крісло. Поки ми не скинемо з себе комплекс меншовартості, насамперед це стосується інтелігенції, яка має задавати тон, змін на краще не буде. Коли солідний науковець, професор, академік у передачі про Феофана Прокоповича у підсумку заявляє: “А всетаки його діяльність привела до прогресу” — я не можу поважати таку людину. Це ворог України, який зробив, можливо, більше шкоди, ніж очільники російського імперіалізму: він украв наші етноніми і передав москалям. Можете мене звинувачувати в різкості, але якщо наша духовна еліта так поводитиметься, нічого доброго не буде.

 

Матеріал підготувала

Надія КИР’ЯН

Мовна складова гібридної війни
2015-11-20 16:53 slovo

Георгій ЛУК’ЯНЧУК

9 листопада, у День української писемності та мови, в Києві, в Інституту літератури

ім. Т. Г. Шевченка (вул. Грушевського, 4) відбулася наукова конференція на тему “Сучасне російськомовне українство і його етнопсихологічна типологія”.

Організатор заходу — “Просвітницький Центр національного відродження ім. Євгена Чикаленка” (голова — Юрій Гнаткевич, народний депутат України 1-го, 5-го і 6-го скликань, кандидат педагогічних наук). Завдання конференції полягало в узагальненні нагромаджених даних про основні типи російськомовного українства, їхні кількісні, лінгвістичні та етнопсихологічні характеристики. Доповідачі підсумували дані про психолінгвістичні особливості російсько-українського білінгвізму, дали уточнення деяких понять, зокрема таких, як “русифікація”, “зросійщення”, “рідна мова”, “рускоязичноє насєлєніє”.

Важливими темами заходу стали взаємозв’язок російськомовності українців з їхньою національною самоідентифікацією та політичними уподобаннями. Як ніколи раніше став актуальним вплив мовного розшарування українства на національну безпеку української держави. Щодо цього важливим є дослідження науковцями мовної складової гібридної війни, яку веде проти України російська імперія.

Відкрив конференцію директор Інституту літератури

ім. Т. Г. Шевченка НАНУ, академік НАНУ, доктор філологічних наук Микола Жулинський. Учасникам конференції Микола Григорович представив вагомий науковий доробок Інституту літератури: “Українська ідентичність і мовне питання в російській імперії: роки 1847—1914. Спроба державного регулювання”.

Юрій Гнаткевич у своєму виступі наголосив, що мовна проблема — штучна. В Україні немає людей, які не розуміють української мови. Але наша проблема перебуває у досі нерозв’язаному національному питанні. А націо­нальне питання у його українському вимірі — це російськомовне чи, швидше, суржикове українство в Україні! Організатор конференції зазначив, що є три чинники впливу на утвердження державності української мови: влада, український бізнес (капітал) та дієве просвітництво. Він також наголосив на необхідності згуртування і взаємодії всіх українських сил, які стоять на захисті національних інтересів України, зокрема в гуманітарній сфері.

Доктор психологічних наук Вадим Васютинський зазначив, що Україна поступово стає російськомовною, і що велика вина в цьому лежить на діях чи бездіяльності вже нинішньої післяреволюційної влади. 18 % українських громадян ідентифікують себе як “русскій”. А 8 % (так звані “сепаратисти”) хотіли б, щоб Україна стала “другою Росією”. Але разом із тим маємо феномен так званого “російськомовного проукраїнського патріотизму”…

Громадський діяч, активіст Громадянського руху “Відсіч” Сергій Оснач презентував присутнім свою монографію “Мовна складова гібридної війни”. Він назвав головні чинники зросійщення України: збереження російськомовності еліт: “еліти — як дзеркало і стимул у мовному питанні”; російськомовність бізнесу; європейський тиск, який змушує українців бути толерантними до наступу на рідну мову. Сергій Оснач навів тривожну статистику: 42 % громадян України спілкуються винятково українською, 36 % — російською, 21 % — білінгви. Соціологія говорить, що світоглядні позиції українськомовних і російськомовних суттєво відрізняються. Вплив кремлівської пропаганди на російськомовних удвічі сильніший, ніж на українськомовних! Втрачаючи мову, людина втрачає українську ідентичність і переходить в іншу… Мова окрім усього й визначає інших героїв. Звідси висновок: українська ідентичність втрачається з мовою і набувається з нею.

Влада налякана й боїться торкатися мовного питання. Завдання українства: пояснити владі необхідність всебічної українізації. Необхідно насамперед законодавче закріплення українськомовності на основі єдиної державної української мови.

Науковець із Києво-Могилянської академії Олексій Курінний зупинився на основних причинах новітньої русифікації: політика титулярності в Криму й на Донбасі; збереження російськомовності наших “еліт”; російськомовність бізнес-еліт та їх інформ-структур; збереження російськомовності бізнесу, господарюючих структур, торгівлі; переміщення російськомовних в українськомовні міста (міграція з Криму й Донбасу); відчутні досі наслідки голодомору й урбанізації.

Триває процес русифікації в освіті, рекламі та ЗМІ. Російськомовна спільнота настільки поширилася, що з’явилася тенденція її самовідтворення і це становить реальну загрозу націо­нальній безпеці країни.

Професор, правник, громадський діяч Володимир Василенко у своєму виступі наголосив, що причиною тривожної ситуації у мовній та інших сферах є відсутність політичної волі влади, помножена на правовий нігілізм. Для влади вирішення мовної проблеми завжди було й буде “не на часі”. Керівництво країни мало б наслідувати приклад лідера Чехії Масарика, який свого часу рішуче й назавжди відновив чеську мову. Процес тотальної тепер уже “демократичної русифікації” набрав загрозливих масштабів. Головними чинниками сучасної русифікації є: імперська позиція і агресивна гуманітарна політика нинішньої Росії; неспроможність української влади протистояти цій гуманітарній агресії російської імперії.

Цього не розуміють або свідомо підігрують Кремлю на українському владному Олімпі. Наш найбільший ворог — українці-перевертні і у Російській імперії, і в самій Україні. Суспільство має прищепити владі цілковите дотримання Конституції та її 10-ї статті. Володимир Василенко наголосив, що українське суспільство має потенціал, який необхідно задіяти, щоб змусити владу виконувати 10-ту статтю Конституції. Адже йдеться про Долю Нації і Держави! І тут не може бути компромісів.

Слово мали й інші учасники конференції. Виступили політик Іван Заєць, експерт Михайло Роль, аналітик Євген Ґолибард.

За висновками конференції планується підготовка практичних рекомендацій для Президента та Кабміну, народних депутатів України та для розробників матеріалів до майбутнього перепису населення. Висновки конференції надішлють керівникам навчальних закладів, активістам українських національно-патріотичних організацій, які займаються просвітницькою діяльністю.

Відкритий лист Прем’єр-Міністру України Арсенію Яценюку
2015-11-20 16:53 slovo

Шановний пане

Прем’єр-Міністре!

Нещодавно написанням диктанту національної єдності відзначено День української писемності та мови…

Звертаюсь до Вас, такого розумного, багатомовного і далекоглядного: “Скажіть, будьте ласкаві, скільки часу ще житиме в Україні державна мова”?

Про писемність — іншим разом.

Чи не виникало у Вас думки, що керівництво Україною людьми не-українцями, не-українськомовними, вже породило грузино-литовську мовну біду, яка русифікує Україну на 25-му році її незалежності?

Може, Вам мало чути мову сьогоднішнього агресора у Верховній Раді?

Дуже добре повертається язик поставити Вам ще одне, вже конкретніше, запитання: “А можна забрати зі словосполучення “Національна поліція України” слово “національна”? Яка ж вона націо­нальна, якщо по-русскі разговарівают міністр, його заступниці, і пішло-поїхало”?

Що ж залишається підлег­лим?

Підлаштовуватися під начальників, які такі “грамотні”, що державну мову ніяк не вивчать! Гарне є слово у нас — ганьбисько!

Невже немає в Україні людей, гідних обійняти теперішні “іноземні” посади? Ми ж народ самодостатній (так каже Президент), хоч влада й намагається розчинити нас як не в Росії, то в Європі…

Придивіться, Арсенію Петровичу, до тих, кого хлібом-сіллю зустрічає закордон, а Ви їх не помічаєте…

Щодо представників братніх Грузії і Литви в уряді: ознайомте їх усіх зі ст.10 Конституції України та організуйте для них курси української мови — першим у списку має бути Аваков!

Хай вже не “сміються з України стороннії люди”.

 

Зоя ДІДЕНКО,

голова Хмельницького міського об’єднання ВУТ “Просвіта”

ім. Т. Шевченка

Виставка лише одного видання
2015-11-20 16:51 slovo

Цьогоріч у листопаді на державному рівні в Україні відзначається 160 років із дня народження Дмитра Яворницького (1855—1940), історика, археолога, етнографа, письменника, дослідника історії українського козацтва, Запорозької Січі зокрема.

Саме йому було доручено підготувати текст до унікального альбому “З Української старовини”, який видрукували в Санкт-Петербурзі 1900 року.

Нарис Дмитра Яворницького містить неперевершене дослідження історії та побуту Запорозької Січі.

Докладні біографії гетьманів України Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького, сотника Івана Гонти, мандрівного філософа Григорія Сковороди доповнять знання всіх охочих про Великих Українців козацької доби. В альбомі є (стор.108) репродукція знаменитої козацької ікони “Покрова”.

Експоноване видання — справжня енциклопедія козацького життя, доповнена чудовими ілюстраціями С. Васильківського, М. Самокиша, І. Рєпіна та інших відомих художників.

Альбом “З Української старовини” перевиданий у Чернівцях 2009 року. Збережено мову оригіналу (з перекладом сучасною українською мовою), а тому читач сам зможе оцінити всю неповторність цього видання.

Унікальний альбом “З Української старовини” — ця давня книжка про українських козаків, експонується в читальні Народного Дому “Просвіти” Хмельницького.

 

Власкор

Лист вдячності
2015-11-20 16:50 slovo

Всім, хто привітав мене з повноліттям, складаю доземну подяку, особливо ж моїм богоданим славним землякам із рідної Зечепилівки Новосанжарського району на Полтавщині! Всім вам, людям рідкісної доброти, котрі разом з матір’ю вчили мене говорити правду, хоч би якою гіркою вона була, — многая літа!

Я перед вами в довічному боргу, який відроблятиму впродовж усього свого життя!

 

Од серця — Ваш

Борис ОЛІЙНИК

Створюємо справжній інститут книги чи повертаємося до старого Держкомвидаву?
2015-11-20 16:48 slovo

Микола ТИМОШИК,

доктор філологічних наук,

професор, видавець

Топновиною минулої середи стало повідомлення в мережі інтернет про ухвалення в будинку під скляним куполом на Грушевського в першому читанні Закону щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері. Цілком очевидно, що новина ця могла б і не ввійти до знакових, якби не йшлося в цьому законі про створення нової державної установи, “що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв”. Назва цієї установи — Український інститут книги. Саме це новосполучення і викликало, на мою думку, підвищений інтерес до події.

Зараховую себе до тих, хто вітає будьякі спроби привернути якомога більший гурт громади до новочасної гострої проблеми нечитальників. Проблеми, що упродовж двох останніх десятиліть її впертого непомічання “на горі” вже породила незворотні процеси духовної деградації суспільства. Ми у великому боргу перед книгою загалом і українською зокрема. Через недосконалу законодавчу базу, через недооцінювання її високої націєтворчої місії національна книга дедалі більше перетворюється в нашому спільному українському домі на зраджену Попелюшку.

Парадоксальність ситуації полягає в тому, що інтерес до книги з боку держави почав помітно падати саме від перших років набуття Україною незалежності й нині дійшов, як кажуть, до ручки. Задумаймось: із колись потужного Держкомвидаву, який опікувався триєдиним завданням створення, друкування та поширення видавничої продукції, до початку третього тисячоліття затримався в державному віданні один невеликий департамент книговидання зі штатом у кілька осіб. Та й той опинився у складі… Держкомтелерадіо України (а перед тим було ще й Міністерство інформації). Державна програма “Українська книга”, якою опікувався цей департамент і через який проходили щороку десятки мільйонів державних коштів, щоразу піддавалася критиці з боку громадськості і преси з причин неефективності її виконання.

Ось чому ініціатива народного депутата М. Княжицького, який розробив і разом зі своїми колегами (С. Тарута, М. Матіос, В. Денисенко та І. Подоляк) вніс такий очікуваний законопроект на розгляд ВР, засвітилася променем надії. Ось чому такий інтерес викликають у ньому статті 710, якими пропонується доповнити Закон “Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”, ухвалений ще 2003 року.

Загалом можна дати схвальну оцінку важливому не лише для виживання, а й ствердження в державі української книги як чинника державотворення законопроекту. З позитивів:

w комплексне бачення проблем національного книговидання, які останнім часом загострилися;

w прагнення навести лад у суперечливому й недосконалому законодавчому полі, що стосується галузі; спроба запозичити кращий зарубіжний досвід;

w намагання створити прозорі правила гри щодо державної програми “Українська книга”;

w виведення до краю урізаного департаменту книговидання з тіні ефемерного Держкомтелерадіо й запізніле віддавання цим боргів українській книзі.

Втім, уважне ознайомлення з цими статтями породжує низку запитань, на які слід віднайти відповіді до початку затвердження документа як закону. Зпоміж інших перше, засадниче: що ж ми хочемо створити — новий, повноцінний Інститут книги з відповідними новій назві функціями чи відродити призабутий, не раз реформований, Держкомвидав (повна його назва: Державний комітет у справах видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження)?

Запитання таке напрошується вже від перших абзаців, де йдеться про головне завдання інституту: він “відповідає за реалізацію державної політики в сфері книговидання, створення видавничої продукції, її розповсюдження та використання в порядку, передбаченому законами України, статутом та актами органу управління”.

Отож на виході маємо все ту ж тріаду нерозривного ланцюга: видавництво—поліграфія—книгорозповсюдження. Життєздатністю цього ланцюга й опікувався від 1949 року Держкомвидав, який упродовж наступних десятиліть кілька разів змінював лиш назви та підпорядкування: від Мінкультури до Ради Міністрів.

Функції, якими передбачається наділити новий Інститут, досить широкі. З тих, що є на часі і викликають довіру: створення і реалізація програм популяризації української літератури в Україні та за кордоном; підтримка створення перекладів української літератури на інші мови, організація та проведення конкурсів на кращі літературні твори.

Втім, наступний перелік таких функцій починає “зашкалювати”: фінансування видання книг за бюджетними програмами, а також за програмами Кабінету Міністрів України, органу управління; фінансування видання книг на умовах часткової участі держави та розподілу грошових зобов’язань із приватними замовниками видавничої продукції; надання підтримки діяльності державних і комунальних бібліотек. Є ще й таке: “виконання інших завдань, покладених на Український інститут книги законодавством, зокрема Національною стратегією, іншими актами Кабінету Міністрів України та органу управління”.

Виглядає так, що маємо створити ще одне міністерство чи відомство, яке до первинної назви — Український інститут книги — матиме опосередкований стосунок. Більше того, з огляду на вкрай широкі функції новостворюваного державного органу (зокрема й розподілу коштів) є загроза появи ще одного совкового міністерства, що постане з руїн того ж Держкомтелерадіо, в якому його величність чиновник (а не Фахівець) легко може знівелювати гарну ідею.

Відбувається проста й досить необґрунтована заміна термінів: міністерство, комітет на інститут (як свого часу в наших міністерствах колишні відділи та управління непомітно перетворилися на модні департаменти зі старими функціями). Бо що таке інститут, якщо вникнути в змістову сутність цього поняття за словниками?

Від латини цей термін означає заклад і вживається для позначення певного класу організації, передусім освітньої, науководослідної, проектної чи конструкторської. Йдеться також і про суспільні явища. У світі досить поширеною є назва “Інститут Франції”, який об’єднує там п’ять національних академій. Є ще й “інше”. Таким іншим є, скажімо, аргентинський футбольний клуб “Інституто” чи однойменна зарубіжна музична група.

Є ще один, переконливіший, приклад: Польський Інститут книги, який від 2004 року успішно функціонує у Кракові, а нещодавно його філія відкрилася у Варшаві. Це національна культурноосвітня і наукова установа. Основною метою діяльності її є пропаганда польської літератури в світі, патріотичне виховання польського читача та популяризація читання в країні. Там почали саме з наукових розробок концепцій: популяризації читання, обґрунтування книги як соціокультурного феномену, патріотичного виховання. В цьому інституті працюють передусім ученіфахівці, а не чиновники. Головними фішками Польського інституту книги є не розподіл коштів чи виконання різних завдань вищих органів, а створення і поширення в світі підготовлених за його патронатом видань із полоністики, польського книгознавства та історії польського рукописання і друкарства. І саме на це держава виділяє з року в рік дедалі більше коштів. Під егідою інституту та за фінансової підтримки Міністерства культури і національної спадщини виходять більше десятка різних журналів, що є популярними серед польського читача. Ось їхні назви: “Нові книжки”, “Творчість”, “Театр”, “Рух Музичний”, “Діалог”. Є й журнал, що видається великим накладом російською, — “Нова Польща”.

Чи присутній цей науководослідницький сегмент у нашому законопроекті про Український інститут книги? На жаль, ні. Слово “науковий”, вживається тут один раз, і то в контексті лише “надання методичної, наукової, організаційної та іншої підтримки діяльності державних і комунальних бібліотек” (із цим, власне, добре впорується наша Книжкова палата).

Але ж маємо шанс і нагальну потребу скористатися передусім із власного, всенаціонального, проекту, який виявився успішним у 20—30х роках минулого століття. І саме через свою успішність був нещадно знищений тодішніми керманичами більшовицького режиму. Йдеться про Український Науковий Інститут Книгознавства в Києві (УНІК), на чолі якого до 1931 року стояв унікальний книголюб і книгознавець Юрій Меженко. Численні видання цього інституту з теорії, історії та практики української книги і сьогодні мали б слугувати орієнтиром не лише для дослідників, а й для державотворців. Вони, ці видання, про те, як треба любити і захищати українську книжку в умовах, що були, та й зараз є, зовсім несприятливими для українства.

Тоді така затята діяльність невеликого гуртка дослідниківкнигознавців, якому за короткий час вдалося сформувати широке коло нового українського читацького загалу, більшовицьким ідеологам видалася небезпечною. 1934 року цей інститут ліквідували, а майже всіх його працівників фізично знищили. Та залишилися друковані праці цих відчайдухів. І найголовніші його два періодичні дітища, що стали нині бібліографічною рідкістю, — “Бібліографічні Вісті” та “Наукові Записки”.

Що ж нам заважає взяти за орієнтир розробки талановитих і патріотично налаштованих попередників і результативно рухатися далі?

Найперше, новостворюваному Українському інституту книги варто було б відродити бодай один із багатьох фахових журналів, які нині мало знані й поціновані, але які є золотим фондом української книгознавчої періодики. Це передусім київський “Книгарь”, київськольвівськопразький “Українська Книга”, ті ж “Бібліологічні Вісті”. Це також неповторний “Друг Читача”, що мав за радянських часів більш ніж стотисячний наклад.

А як можна знехтувати розмаїтою фаховою періодикою, що виникла в новітню українську добу? Ми ж мали понад двадцять (!) таких журналів. Зпоміж них — “Друкарство”, що упродовж десятиліття успішно продовжував редакційну програму зерівського “Книгаря”. До речі, цей журнал був унікальним, бо у своїй тематиці якраз і поєднував триєдину сутність буття книги (книготворення, книгодрук і книгорозповсюдження). Унікальність його була ще й у тому, що це був перший український фаховий журнал, який на початку 2000х вийшов на міжнародний рівень: він був присутній чи не на всіх міжнародних книжкових форумах Західної Європи, вдало промоціював Українську книгу, вміщував для свого читача розлогі репортажі з таких заходів. Але через нерозважливість, непатріотизм, невміння і небажання єднатися з числа тих, хто стояв на чолі галузі, ми нині всю цю періодику втратили. І не чути нізвідки, аби було бажання щось відновлювати чи створювати нове.

Це лише із сегмента фахової періодики. А скільки сюжетів можна було б подати для обговорення щодо створення при цьому Інституті серійних видань, які б не на словах, а на ділі пропагували Україну в світі. У цьому контексті згадаю ще одного відчайдуха, який у середині 30х років, будучи політичним емігрантом із рідної землі, створив і результативно втілив у Варшаві один неймовірний проект — 30томну “Бібліотеку українознавства” та два періодичні журнали, що упродовж десяти років об’єднували розкиданих світами українців: “Рідна Мова” і “Наша Культура”. Ім’я цього відчайдуха — професор Іван Огієнко.

Поза цим напрошується окремий пласт видавничої справи української діаспори, який можна і треба залучити до видавничої програми нового Інституту.

Це — лише дещиця думок, навіяних від читання проекту Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення системи державного управління в книговидавничій сфері”, що пройшов у Верховній Раді України перше читання і проект якого пропонується винести на обговорення громадськості.

Загальний висновок щодо цих міркувань: без посутньої наукової складової ідея заснування Українського інституту книги може перетворитися на створення чергового забюрократизованого, неповороткого, корумпованого міністерства, діяльність якого потоне в паперовій круговерті.

Загроза така вже прочитується з “Пояснювальної записки” до цього законопроекту. У шостому параграфі, що має назву “Фінансовоекономічне обґрунтування”, читаємо таке: “Впровадження передбачених проектом Закону механізмів може здійснюватися за рахунок реформування Державного комітету телебачення і радіомовлення. Зокрема реорганізація цього комітету та вивільнені в результаті цього кошти можуть спрямовуватись на функціонування Українського інституту книги, що повністю компенсує витрати бюджету на реалізацію цього законопроекту”.

Отож лакмусовим папірцем життєдіяльності вкрай потрібного для ствердження Нової України в нинішніх реаліях Українського інституту книги, на мій погляд, можуть стати два чинники: обґрунтування чіткішої і конкретнішої програми його діяльності в бік аналітичності, прогностичності, наповнення функцій науковою складовою та кадрове забезпечення передусім професіоналами, порядними людьми і патріотами.

Вона прокладає дорогу усім нам
2015-11-20 16:42 slovo

Надія КИР’ЯН

Фото Володимира ШИЛОВА

У ВП НУБіП України “Ірпінський економічний коледж”, як уже писала наша газета, проводиться серйозна системна, цікава патріотична робота під гаслом “Україна в серці кожного”. У студентів побували відомі політики, науковці, митці, громадські діячі. Нещодавно відбувся новий захід “Материнське серце” на підтримку Надії Савченко, яка вже півтора року незаконно перебуває у російській в’язниці.

Захід розпочав хор ветеранів війни та праці “Пам’ять” (керівник Вадим Зеленюк) піснею “Степом, степом” (слова Миколи Негоди, музика Анатолія Пашкевича), яка нині звучить сучасно і зворушливо. Найтепліші слова і побажання матері Надії Марії Іванівні та сестрі Вірі звучали у кожному виступі поважних гостей і відлунювали в серцях усіх присутніх: “Народити і виховати мужніх, жертовних, нескорених дочок — це справді великий вчинок… Ми всі переживаємо за Надію, молимося за неї, бажаємо скорішого повернення в Україну, робимо все, щоб наша героїня Надія була вільна…” Читали вірші: “Дайте свободу Надії, дайте Вкраїні сонце!”

Директор коледжу, заслужений працівник освіти України Сергій Іванович Михайлов розповів, що в коледжі провели акцію, зібрали підписи і послали звернення на підтримку Надії до президента Росії Путіна, кожен зі студентів вклав свою часточку, підписав цього листа. Адже Надія — приклад для нашої молоді.

Науковець, громадський діяч Людмила Андріївна ПорохнякГановська розповідала про Надію у закордонних поїздках: “Ми вважали, що чим більше людей у світі знатимуть про це, чим більше країн звертатимуться і до Росії, і до ООН, тим важче буде тримати її в неволі. Зверталися й до самої Надії, застерігали, щоб вона припинила голодування, бо вона потрібна Україні. У нас ще мало людей, які можуть бути прапором, за ким піде нація. Надія одна з таких. Перебуваючи в НьюЙорку на Генеральній сесії Асамблеї ООН, ми пройшли по Бродвею з портретом Надії Савченко, несли багато гасел англійською мовою, одне з них: “Надіє, ти мусиш пережити Путіна”. До нас підходили місцеві українці, розпитували, чим можуть допомогти. Дуже гірко, що Наді сьогодні немає серед нас. Але ми боротимемося, щоб вона відчула нашу підтримку. Я особисто зібрала близько 200 підписів українців зі США, Південної Америки, Азії і надіслала їх у Москву. Сподіваюся, що мине не так багато часу, і ми зможемо зустрітися тут разом з Надією. Дуже дякую за ваше терпіння, за вашу мужність”.

Марія Іванівна була щиро зворушена і відповіла: “Дякую всім студентам цього коледжу і всім добрим людям України, що вони підтримують мою донечку Надію. Я думаю, що з такими людьми, як наша молодь, яка нині стала патріотичною, ми збудуємо передову державу. Наша Україна буде сильною, заможною із таким мужнім патріотичним народом. Звертаюся до самого Президента: Петре Олексійовичу! Ви маєте авторитет у світі. Звертаюся до Вас із материнською душею, материнською просьбою. Допоможіть! Виручіть мою дочку з тюрми Росії. Я не можу вже спати ночами. За що моя дитина страждає? Півтора року її тримають у в’язниці за те, що вона патріот України і любить свою землю, любить свій народ і ладна віддати за нього своє життя. Допоможіть. Щиро Вам вдячна і кланяюся до землі як мама нещасної моєї дитини Надії Савченко.

Я щодня молюся за Надю і за всіх солдатів нашої армії. Дуже прошу, щоб янголи берегли їх день і ніч, щоб від них не відходили, щоб наші патріоти лишились живими, повернулися у свої сім’ї, до своїх мам, дружин, до своїх дітей і щоб ця війна закінчилася. Нехай ця війна буде останньою на нашій землі, щоб молоде покоління не знало воєн. Дай, Господи, поможи, Господи”.

З теплими словами до Марії Іванівни звернулася Кавалер ордена Княгині Ольги, громадський діяч Галина Яблонська:

“Важко сказати щось заспокійливе, тому що ми всі матері, знаємо, що це таке, коли твоя дитина захворіла, коли її десь побили, несправедливо на роботі ошукали. І в материнському серці це відлунює болем більше, ніж у серці самої дитини. Тому навіть уявити важко, що відчуваєте зараз Ви. Але з Вами весь чесний, порядний, моральний світ, з Вами, з Вашою Надією”. Галина Яблонська прочитала власний вірш, присвячений Надії: “Ти і за ґратами цариця, Для духа твого ґрат немає. Твій гордий дух, як птиця, Над суддями нікчемними літає… Ми молимо тобі у Бога щастя, долі, Щоб повернулась швидше із ординської неволі”.

Громадська діячка, поетеса Зоя Ружин доземно вклонилася Марії Іванівні і Вірі, що подарували Україні таку прекрасну доньку, яка сьогодні на весь світ утверджує велич і красу українського народу; колекціонер української хустки Людмила Грабовенко накинула на плечі Марії Іванівни одну зі своїх чарівних хусток з побажанням, щоб скоріше Надія вернулася додому. Людмила Іванівна розповіла, що мамина хустка — оберіг родини, і різні дивовижні історії колекційних хусток. Одній з них 300 років, якщо на неї покласти руку і загадати бажання — воно здійсниться — вважає пані Людмила. Не таємниця, що загадала Марія Іванівна. Звичайно, щоб її донечка з Божою допомогою повернулася швидше додому.

Кандидат педагогічних наук, науковий співробітник НАПНУ Тетяна Тарасова, волонтер, наголосила, що у нас багато жінокгероїнь, не всі імена ми знаємо. Поруч із Надією 750 жіноквійськових теж активно працюють на передовій. І вони своїм прикладом, жіночою вірою, жіночим серцем, жіночою любов’ю дарують нашим хлопцям тепло їхнього дому, віру в те, що ми переможемо.

Слова подяки матері та сестрі героїні висловили член правління Міжнародної громадської організації “Федерація жінок за мир у всьому світі” Надія Геннадіївна Шевченко, керівник клубу “Відродження” Зоя Полікарпівна Кириченко, головний редактор газети “Ірпінські вісті”, поетеса Юлія БережкоКамінська, яка наголосила, що усі ми один великий організм, однаєдина сутність, щасливим можна стати тільки тоді, коли відчуватимеш, що щастя, радість і добро розлито по кожному з нас. Тому те, що відбувається зараз в Україні, те, що відбувається з Надією Савченко — наш спільний біль. Надія прокладає дорогу усім нам і ми йдемо за нею.

Цікавий був виступ Галини Григорівни Андріїшин, матері п’яти дітей. Вона почала з короткої притчі. “Один хлопець, трохи молодший за присутніх тут студентів, вирішив оцінити свою роботу по дому і написав на листку: винести сміття — 5 гривень; прибирання кімнати — 20 гривень; вибивання килима —30 гривень… Листок передав матері для ознайомлення. Мати уважно прочитала і написала на звороті: носила під серцем 9 місяців — безкоштовно; годувала своїм молоком рік — безкоштовно; проводила безсонні ночі над тобою — безкоштовно; лікувала, коли ти хворів, — безкоштовно; молюся за тебе — безкоштовно. Синові навернулися сльози на очі і він попросив пробачення у матері.

Вічна любов матерів, але матері не вічні. Дорогі студенти! Повірте, що найблагородніше покликання на землі — це стати матір’ю. І правду каже народна мудрість: “Рука, що колише дитячу колиску, керує світом”.

Насамкінець слово мала сестра Надії Віра Савченко, яка сказала, що “ми всі схиляємося перед матерями, але треба розповісти й про нашого батька. Звали його Віктор. Це була кремезна людина, дуже потужної волі, яка також виховувала нас, тому Надія Вікторівна такою і вийшла. Його життєве кредо було: Господь допомагає не тому, хто молиться, а тому, хто бореться. Я на власному досвіді пересвідчилася, що так воно і є. Молитися, звичайно, це добре, але головне — вчинки. Я поділяю думку Дмитра Донцова, яку нещодавно прочитала: “Націю може порятувати лише народження нової психології переможців, а не вічний стогін покараних рабів і сльози”. У нас триває війна, вона ще не закінчилася і невідомо де зупиниться. Молитви матерів — це добре. Але наші захисники — чоловіки, жінки на фронті. Надя завжди повторювала, що в армії не важлива стать. Є воїн, є солдат. Це все. Ми з вами зараз усі солдати: в інформаційній боротьбі чи ще десь.

Порада від мене — ніколи не думайте, що ви чогось не зможете, якщо захочете, ви можете все в цьому світі. Вивчайте свої права, закони. Так ми творимо державу вільних людей, які знають свої права, вимагають належного від держави, і наші справедливі вимоги будуть виконані”.

Відкритий лист колективу Національного культурного центру України в Москві
2015-11-20 16:41 slovo

Колектив Національного культурного центру України в Москві обурений появою фейкової інформації, викладеної журналісткою Ларисою Задорожньою в сюжеті, що демонструвався 15 листопада цього року на телеканалі ICTV.

Газета “Слово Просвіти” неоднораз писала про ті деструктивні явища, які ось уже п’ятий місяць розбалансовують роботу Центру. Почалося це з тих пір, як колишній керівник ДУСі, а нині народний депутат Березенко не продовжив контракт із генеральним директором, який очолював колектив майже п’ятнадцять років. Ідеться про відомого шевченкознавця, україніста, лауреата Національної премії України, доктора історичних наук В. Ю. Мельниченка. Колектив Центру, відомі діячі культури України та постійні відвідувачі Центру неоднораз зверталися з листами до Державного управління справами при Адміністрації Президента з проханням продовжити повноваження Володимира Мельниченка, але жодної відповіді не отримали. Не рахуючись із думкою громадськості та колективу, договір не продовжили, обезголовивши Центр у ці непрості часи, коли діяльність нашої установи має нести особливу місію, продовжувати всі свої творчі проекти, пропагувати українську культуру. І ми працюємо, пам’ятаючи школу Мельниченка в організації та проведенні культурних заходів та спілкування з людьми: діє Шевченкова зала, художня виставка, відбуваються зустрічі, попри те, що до Центру привернута нездорова увага московських радикально налаштованих груп, які кілька разів зривали з будівлі Центру прапор України, намагалися проникнути на наші заходи. Були серед них і представники ЗМІ.

Тому ми колективом ухвалили рішення не брати участі в жодних обговореннях, коментарях, інтерв’ю тощо щодо діяльності Центру. Знаючи, в якому контексті та як можна подати будьяке наше слово, це був інстинкт самозбереження. Такою наша вимушена позиція залишається й нині.

Щодня до нас телефонують по п’ятьшість різних ЗМІ — друкованих, телеканалів, радіо, інтернетвидання. Усі без винятку хочуть почути наші коментарі, взяти інтерв’ю тощо.

І йдеться не тільки про російські чи українські видання, а й про закордонні, яких цікавлять політичні обставини. Хтось, вислухавши нашу позицію, розуміє нас і погоджується з нею. Хтось починає провокувати. Одне слово, ситуації різні. Але стоїмо на своєму: ми не даємо й не даватимемо інтерв’ю на ті теми, які можуть поставити під загрозу працівників та діяльність Центру.

Почувши нашу відмову зустрічатися зі знімальною групою ICTV, журналістка Л. Задорожня прийшла до Центру і провела зйомку прихованою камерою. Задорожній не вистачило сміливості назвати справжню мету відвідин, а українські громадяни натомість у сюжеті побачили підлогу та ноги присутніх людей. Чи варто було витрачати кошти для такого сюжету? Мабуть, варто, якщо це чиєсь замовлення: спаплюжити та звести нанівець багаторічну плідну працю всього колективу Центру в ім’я України.

Насамперед хочемо заявити на всю Україну, спростувавши сказане Л. Задорожньою: держава НЕ ФІНАНСУЄ Культурний центр України в Москві жодною копійкою близько 20 років! Це значить, що існуємо та працюємо не за рахунок податків українських громадян, а коштом здачі окремих приміщень в оренду, що передбачено нашим Статутом. Адже утримувати будівлю, сплачувати заробітну плату працівникам Центру та комунальні платежі життєво необхідно.

Нині чиновники ДУСі на всю країну (навіть на дві) оголосили конкурс на вакантну посаду генерального директора, люди готуються, їдуть, розповідають про своє бачення майбутнього цього культурного закладу. А над ними просто сміються! Виявляється, що жоден (!) кандидат не відповідає сьогоднішнім умовам. Найкращим рішенням було б повернути Володимира Мельниченка на посаду генерального директора Центру! Та влада глуха.

Українські художники, музиканти, співаки, артисти, письменники, які свого часу побували у нас, говорять, що назавжди залишили згадку про Культурний центр України в Москві як про установу високого європейського рівня, де живе українська культура! І наше головне завдання — зберегти лице, донести це до гостей Центру.

Ми, колектив Національного культурного центру України в Москві, завжди відкриті до щирих, доброзичливих людей, які готові оцінити нашу роботу в нинішній непростий час, підтримати та допомогти.

Звертаємося до можновладців, від яких залежить подальша доля Центру, з вимогою не допустити продажу будинку Центру або закриття цієї унікальної установи на Арбаті, 9, що було б на руку і нашим опонентам, і тим, хто думає про Центр як про ласий шматок.

Своєю чергою підтверджуємо свою готовність і здатність продовжувати успішну роботу в ім’я України, незважаючи на складні політичні та організаційні обставини.

Колектив Національного культурного центру України в Москві