Все выпуски  

Новини Укра╖нсько╖ Православно╖ Церкви


В связи с обновлением портала просим оформить дополнительную подписку на сайте orthodoxy.org.ua


НОВИНИ УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ

25.05.2006. КИIВ. Триваe робота II з’Iзду ВсеукраIнського православного педагогiчного товариства

Вiдкрився форум у середу, 24 травня, з благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира в актовому залi Нацiонального унiверситету iменi Т.Г.Шевченка. На початку заходу до учасникiв з’Iзду звернувся керуючий справами УПЦ архieпископ Митрофан. Вiн передав присутнiм привiтання та архiпастирське благословення вiд Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви.

Органiзаторами конференцiI, що вже стала традицiйною, виступили Синодальний вiддiл релiгiйноI освiти, мiсiонерства та катехiзацiI УПЦ й ВсеукраIнське православне педагогiчне товариство. Участь у заходi беруть украIнськi архieреI, священики та православнi педагоги майже з усiх регiонiв УкраIни. Були тут також i викладачi свiтських вузiв i представники мiнiстерства освiти i науки нашоI держави.

Така рiзнобарвнiсть аудиторiI пояснюeться також тим, що одночасно цi люди e учасниками МiжнародноI науково-практичноI конференцiI "Нацiональна система освiти та виховання в УкраIнi: iсторiя, теорiя, практика".

Сьогоднi, 25 травня, дверi дня учасникiв форуму вiдкрив Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П. Драгоманова. Подальшi засiдання проходитимуть в Iнститутi проблем виховання, Iнститутi педагогiки та психологiI професiйноI освiти АкадемiI педагогiчних наук УкраIни, у Перяслав-Хмельницькому педагогiчному унiверситетi iменi Г.Сковороди. Побувають учасники заходу i в КиIвськiй духовнiй академiI.

Головна мета, яку поставили перед собою органiзатори заходу, дати можливiсть науковцям в педагогам УкраIни та iнших краIн Eвропи обмiнятися практичним досвiдом впровадження християнських цiнностей у систему освiти. А програма-максимум, яку мають виконати учасники конференцiI, ретельно пiдготуватися до введення з 1 вересня поточного року в навчальнi програми загальноосвiтнiх шкiл предмету "Основи християнськоI етики".

25.05.2006. КИIВ. Блаженнiший Митрополит Володимир звернувся зi словами вiтання до учасникiв II з’Iзду ВсеукраIнського православного педагогiчного товариства

У день урочистого вiдкриття II з’Iзду ВсеукраIнського православного педагогiчного товариства та МiжнародноI конференцiI "Нацiональна система освiти та виховання в УкраIнi: iсторiя, теорiя, практика", керуючий справами УПЦ архieпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан зачитав вiтальний лист вiд Блаженнiшого Митрополита Володимира до учасникiв форуму.

"Сьогоднi, як нiколи ми повиннi визнати, що саме християнському просвiтительству УкраIна вiдбулася як держава, - говориться зокрема у листi Його Блаженства. - Ми не маeмо права нехтувати багатовiковою спадщиною нашого народу, i тому майбутнe системи освiти не можливе без глибинного II укорiнення в традицiях украIнськоI педагогiки.
Ви покликанi зберегти нацiональну iдентичнiсть в умовах, коли яскраве поле eвропейськоI культури все бiльше перетворюeться в сiрий асфальтований пласт. Тому важливо не просто навчити дiтей i молодь християнським чеснотам, але й надати Iм можливiсть побачити рiзноманiтнiсть поглядiв на свiт, привчити пiдростаюче поколiння до толерантностi та виваженостi.

Досвiт показуe, що за допомогою християнського просвiтництва можна виховати достойного громадянина. Тож, на вас, дорогi освiтяни, покладаeться велика вiдповiдальнiсть, а вашу педагогiчну мiсiю не можна назвати iнакше, як священною.

Закликаю на усiх учасникiв II з’Iзду ВсеукраIнського православного педагогiчного товариства Боже благословення та бажаю сил душевних i тiлесних для плiдного служiння на благо суспiльства".

25.05.2006. КИIВ. Блаженнiший Митрополит Володимир взяв участь у вiдкриттi першоI сесiI украIнського парламенту п’ятого скликання

Як повiдомила прес-служба УПЦ, сьогоднi, 25 травня, Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви взяв участь в урочистому заходi, присвяченому вiдкриттю першоI сесiI ВерховноI Ради УкраIни п’ятого скликання. У сесiйнiй залi украIнського парламенту був також Повноважний представник Блаженнiшого Митрополита Володимира у Верховнiй Радi архieпископ Львiвський i Галицький Августин. У церемонiI вiдкриття сесiI, окрiм 448 новообраних депутатiв, взяв участь Президент УкраIни Вiктор Ющенко, представники кабмiну, а також керiвники дипломатичного корпусу держави. Згiдно з Конституцieю УкраIни Уряд Юрiя Eханурова склав своI повноваження перед парламентом. Президент звернувся до народних обранцiв з промовою, у якiй зазначив, що "у новий уряд повинен увiйти той, хто здатний об’eднати нацiю, дати поштовх економiчним реформам й забезпечити повагу до прав i свобод громадян".

23.05.2006. КИIВ. Блаженнiший Митрополит Володимир освятив кабiнет КиIвського мiського голови Леонiда Черновецького

Сьогоднi, 23 травня, Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви на запрошення Леонiда Черновецького прибув до КиIвськоI мiськоI державноI адмiнiстрацiI. "До вас у цьому кабiнетi не був нiхто з глав традицiйних християнських конфесiй", – такими словами зустрiв мер столицi Блаженнiшого Митрополита Володимира, пiсля чого попросив архiпастиря звершити чин освячення примiщення. Як повiдомили в прес-службi УПЦ, бувший митрополит Фiларет (Денисенко), а сьогоднi керiвник УПЦ-КП, пiд час звершення свого богослужiння у мерiI не був допущений до кабiнету Черновецького.

У спiвслужiннi священикiв eпархiI Предстоятель нашоI Церкви освятив кабiнет КиIвського мiського голови. Пiд час молитви вiн просив Всемилостивого Бога дарувати представникам столичноI влади на чолi з Леонiдом Черновецьким сил душевних i тiлесних, щоб вони могли вести стародавнiй КиIв до процвiтання та допомагали людям мудро вирiшувати щоденнi проблеми.

"Пiд час ТаIнства Святого Хрещення людинi даeться ангел-хранитель, який у майбутньому веде II дорогою життя, – зазначив Блаженнiший Митрополит Володимир. – Пiсля освячення будь-якого примiщення його теж охороняe ангел, а на людинi, яка e власником, перебуваe Боже благословення. У цьому кабiнетi щодня вирiшуються важливi питання, а вiд прийнятих рiшень залежать долi наших спiввiтчизникiв. Тож бажаю, щоб ви, Леонiде Михайловичу, завжди вiдчували своIм серцем Божу присутнiсть i Його допомогу".

У благословення на подальшi труди на благо суспiльства, а також на добру згадку про подiю, Блаженнiший Митрополит Володимир подарував Леонiду Черновецькому iкону святителя Миколая, архieпископа Мирiв Ликiйських. Цiкавим i приeмним подарунком для КиIвського мiського голови стала фотографiя, зроблена вчора, 22 травня, пiд час його вiзиту до предстоятельськоI резиденцiI Блаженнiшого Митрополита Володимира у Киeво-Печерськiй Лаврi. На знiмку - Предстоятель нашоI Церкви та КиIвський мiський голова. Фото займе почесне мiсце у кабiнетi Леонiда Михайловича поряд з iншими цiнними для нього речами.

Пiсля цього Предстоятель окропив стiни кабiнету та всiх присутнiх на заходi святою водою, а хор КиIвськоI духовноI академiI пiд управлiнням Сергiя Радченка виконав традицiйне "Многолiття".

Завершилася зустрiч бесiдою, пiд час якоI Блаженнiший Митрополит Володимир розповiв Черновецькому про проблеми, що стоять сьогоднi перед православними столицi та про мiсiонерську, соцiальну i благодiйну дiяльнiсть, яку здiйснюють священики в Киeвi й областi. Мiський голова, в свою чергу, пообiцяв активно допомагати священикам у справi вiдродження духовностi в регiонi.

Дякуючи Блаженнiшому Митрополиту Володимиру та священикам за вiзит, Леонiд Черновецький сказав: "Тепер я спокiйний". "Богослужiння, яке зiбрало сьогоднi тут так багато людей, – це дуже важлива подiя у моeму життi, – подiлився КиIвський мiський голова. – Хочеться, щоб мир i спокiй, якi принiс Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви, перебували у цьому примiщеннi й надалi. Я зроблю все можливе, аби питання, якi хвилюють киян, вирiшувалися тут, як того хоче сам Господь, по-правдi та справедливо".

Олександр Андрущенко
Фото диякона Олександра Драбинка

23.05.2006. КИIВ. Шанувальники творчостi Великого Кобзаря можуть ознайомитися з унiкальними шевченкiвськими раритетами з колекцiI Блаженнiшого Митрополита Володимира

На електронну адресу офiцiйного сайту КиIвськоI МитрополiI "УкраIнська Православна Церква" надiйшло чимало листiв з проханням розповiсти про унiкальну колекцiю спадщини Тараса Шевченка, яка належить Предстоятелю УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Сьогоднi це стало цiлком можливо, тим бiльше, що в понедiлок, 22 травня, в рамках святкових заходiв з приводу 145-I рiчницi перенесення останкiв поета на УкраIну, у виставковiй залi Успенського собору Киeво-ПечерськоI Лаври вiдкрилася виставка "I мене в молитвах своIх пом’яни". Вiдвiдувачi мають змогу ознайомитися з зiбранням Блаженнiшого Митрополита Володимира, що являe собою визначний внесок у сучасну Шевченкiану. Прикрашають колекцiю раритетнi видання "Кобзаря", серед яких - книга, що побачила свiт за життя поета, у 1860 роцi.

Серед зажиттeвих видань Тараса Григоровича до колекцiI Його Блаженства належать: "Записки о Южной Руси" Пантелеймона Кулiша (1857 рiк), де було надруковано "Наймичку" (перша публiкацiя за часи заслання поета); альманах "Хата" Пантелеймона Кулiша (1860 рiк) з автографом Бориса Грiнченка та перший украIнський журнал "Основа" (17 номерiв за 1861 – 1862 роки).

У цьому унiкальному зiбранi також присутнi першi видання бiографiв Тараса Шевченка: Михайла Чалого, Олександра Кониського, Миколи Костомарова. Про унiкальнiсть колекцiI свiдчать збiрники О.Андрieвського, М. Комарова, В.Аскоченского, I.Турген’eва, М.Полянського, а також письменникiв "розстрiляного вiдродження": М.Зерова, С.Eфремова, П.Пилипова, М.Драй-Хмари, книжки яких свого часу вилучалися одночасно з фiзичним знищенням авторiв.

У зiбраннi представленi рiдкiснi альманахи та збiрники, присвяченi Великому Кобзарю. Вражаe географiя цих видань: вiд Киeва, Львова, Одеси, КоломиI, Харкова до Москви, Санкт-Петербурга, Ташкенту, Баку; вiд Вiдня, Лейпцига, Праги, Константинополя, Берлина до Нью-Йорка, Торонто, Сан-Паулу. Викликають зацiкавленiсть шевченкознавчi дослiдження, виданi iноземними мовами: чеською, нiмецькою та iншими.

Велику частину колекцiI складаe iконографiя, до якоI входять iлюстрованi перiодичнi видання, друкованi лiтографiI, малюнки кiнця XIX – початку XX столiття. Прикрасою портретноI галереI e етюд народного художника СРСР, академiка М.Божия до його загальновiдомоI картини "Думи моI, думи".

Усього до колекцiI шевченкiвських раритетiв Блаженнiшого Митрополита Володимира входить близько п’ятиста експонатiв.

23.05.2006. КИIВ. Блаженнiший Митрополит Володимир прийняв керiвникiв правоохоронних вiдомств УкраIни та ГрузiI

Увечерi, 23 травня, мiнiстр внутрiшнiх справ УкраIни Юрiй Луценко у супроводi свого грузинського колеги Костянтина КемуларiI вiдвiдав Свято-Успенську Киeво-Печерську Лавру, де гостей у своIй предстоятельськiй резиденцiI прийняв Блаженнiший Митрополит Володимир. Пiд час бесiди мiнiстр внутрiшнiх справ УкраIни обговорював актуальнi питання з Предстоятелем канонiчноI УкраIнськоI ПравославноI Церкви, зокрема, стосовно тих конфлiктогенних точок, якi ранiше виникли та до сьогоднi iснують на канонiчнiй територiI УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Серед них було видiлено Воскресенський собор мiста Острог РiвненськоI областi; сторони також говорили про конфлiкт у Чернiвецькiй eпархiI.

Окремо йшлося про безпрецедентний конфлiкт на Чернiгiвщинi, коли обласна державна адмiнiстрацiя без погодження з народною спiльнотою вирiшила передати древнiй, споконвiку православний Свято-Eкатерининський храм новоутворенiй у 1992 роцi на теренах УкраIни релiгiйнiй органiзацiI, що складаeться з колишнiх клiрикiв i мирян канонiчноI УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Цi люди по своIм амбiцiйним причинам вiдiйшли у розкол. Очолюe органiзацiю, що маe назву "УПЦ-КП", позбавлений сану Церквою, до якоI вiн належав, М.А.Денисенко (бувший митрополит КиIвський Фiларет). Вселенська православна спiльнота не визнаe це новоутворення не лише патрiархатом, а й Церквою взагалi.

Юрiй Луценко подякував Блаженнiшому Митрополиту Володимиру за ту гостиннiсть, яку вiн завжди проявляe до тих, кого приймаe УкраIна.

Заступник мiнiстра внутрiшнiх справ ГрузiI Костянтин Кемуларiя, який вважаe себе християнином i вiрним ГрузинськоI ПравославноI Церкви, вiд щирого серця подякував Архiпастирю за радушний прийом. Вiн зазначив, що узи, якi пов’язують у вiрi украIнський i грузинський православнi народи, нiколи не ослабнуть. Запорукою цього, за його словами, e особисте знайомство та багаторiчнi дружнi вiдносини i зв’язки Патрiарха-Католiкоса Iллi II з Блаженнiшим Митрополитом Володимиром.

Пiд час зустрiчi сторони також обговорили непоодинокi факти, коли деякi полiтики використовують релiгiйне спiлкування братнiх народiв для роздмухування мiжконфесiйного протистояння та, зокрема, намагаються "легалiзувати" так званий КиIвський патрiархат - подiбний iнцидент трапився в сiчнi 2006 року.

Пан Кемуларiя наголосив, що грузинська влада вважаe подiбнi дiI розкольникiв антиморальними, антирелiгiйними й антиполiтичними. На найвищому державному рiвнi в цiй краIнi визнають лише позицiю ГрузинськоI ПравославноI Церкви, яку було неодноразово викладено в офiцiйних документах ГрузинськоI ПатрiархiI.

22.05.2006. КИIВ. Блаженнiший Митрополит Володимир молився за упокiй спiввiтчизникiв, розстрiляних у Бикiвнянському лiсi

У недiлю, 21 травня, Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви, у спiвслужiннi священикiв столицi та насельникiв Киeво-ПечерськоI Лаври, звершив Божественну лiтургiю в Успенському соборi обителi. За богослужiнням Блаженнiший Митрополит Володимир молився за упокiй жертв полiтичних репресiй, чиe життя обiрвалося в Бикiвнянському лiсi.

Протягом 1937 – 1941 рокiв спiвробiтники НКВС розстрiляли тут близько 150 чоловiк, серед яких було чимало дiтей. Захоронення займають п’ять гектарiв. У 1960 – 1970 роки могили розкопували мародери у пошуках ювелiрних прикрас. У 1988 роцi за iнiцiативою мiнiстра внутрiшнiх справ УРСР Дмитра Гладуша у Бикiвнянському лiсi встановили хрест iз написом, що всiх цих людей стратили фашисти. Але 1989 року спiвробiтники украIнськоI спiлки "Меморiал" й комiсiI при Радi мiнiстрiв УРСР, якi проводили тут розкопки та ексгумацiю трупiв, довели, що людей на цьому мiсцi розстрiляли комунiсти.

У своeму словi пiсля закiнчення богослужiння Предстоятель нашоI Церкви наголосив на важливостi справжнього церковного eвхаристичного поминовiння, корисного душам тих, кого позбавила життя сталiнщина. "Цього дня традицiйно влаштовуються мiтинги та вечори пам’ятi. Все це дуже важливо, адже даe можливiсть передати iсторичнi вiдомостi про наше минуле з поколiння в поколiння. Але найважливiше для тих людей, чиe життя обiрвала репресивна машина, щоб рiднi та близькi молилися про Iхнi душi", - зазначив Блаженнiший Митрополит Володимир.

22.05.2006. КИIВ. У день пам’ятi святителя Миколая вiруючi УкраIнськоI ПравославноI Церкви молилися в Успенському соборi Киeво-ПечерськоI Лаври разом зi своIм Предстоятелем

Сьогоднi, 22 травня, Свята Церква вшановуe визначну подiю - перенесення мощей святителя Миколая з Мир Лiкiйських до мiста Бари. Цього дня Блаженнiший Митрополит Володимир звершив святкову Божественну лiтургiю в Успенському соборi Киeво-ПечерськоI Лаври. Пiсля закiнчення богослужiння Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви звернувся до вiруючих зi словом повчання. Вiн закликав присутнiх не залишатися наодинцi зi своIми проблемами та завжди знаходили втiху й духовну пiдтримку в молитвах до святителя.

"Святитель Миколай - це один iз небагатьох святих Церкви ХристовоI, якого вшановують не тiльки всi православнi люди, а й усi християни i навiть нехристияни, - сказав Блаженнiший Митрополит Володимир. - Це дуже показово, тому що до порожньоI криницi по воду нiхто не пiде. Кожен iз нас хоча б раз у життi звертався про допомогу до святителя Миколая i отримував II. Про це свiдчить велика кiлькiсть храмiв на честь угодника Божого на теренах нашоI землi. Саме iм’я - Миколай - одне з найпоширенiших серед нашого народу. А це свiдчить про бажання батькiв саме святителя Миколая мати за небесного покровителя своIх синiв".

З особливим благоговiнням вшановують пам’ять святителя Миколая православнi кияни. Достатньо лише сказати, що одним перших храмiв, побудованих святою княгинею Ольгою у Киeвi, був саме МиколаIвський храм, зведений над могилою Аскольда - першого руського князя-християнина, якого у хрещеннi звали Миколаeм.

Древнiй КиIв також зберiгаe пам’ять про чудесне спасiння святителем немовляти, який потонув у Днiпрi. Великий чудотворець, почувши скорботнi молитви батькiв, що втратили дитину, вночi вийняв хлопчика з води, оживив його i поклав на хорах храму СвятоI СофiI перед своIм чудотворним образом. Тут i було знайдене вранцi врятоване немовля щасливими батьками.УВАГА! При використаннi матерiалiв бажано посилатися на "Православie в Украiнi",
а в мережi iнтернет давати гiперпосилання на офiцiйний серевер УПЦ "Православie в Украiнi" www.orthodox.org.ua

Сервер "Православie в Украiнi"
www.orthodox.org.ua
E-mail: news@orthodoxy.org.uaВ избранное