Чорноморська митниця: Роз'яснення щодо порядку перемiщення транспортних засобiв через адмiнiстративний кордон мiж материковою частиною Украiни та тимчасово окупованою територieю АР Крим

? Роз'яснення щодо порядку перемiщення транспортних засобiв через адмiнiстративний кордон мiж материковою частиною Украiни та тимчасово окупованою територieю АР Крим. ? Питання, пов'язанi з перемiщенням товарiв та транспортних засобiв особистого користування через адмiнiстративний кордон мiж материковою частиною Украiни та тимчасово окупованою територieю АР Крим регулюються Митним кодеком Украiни, затвердженим Законом Украiни вiд 13.03.2012 No 4495-VI , Законом Украiни No1207-VII вiд 15.04.2014 >, Законом Украiни No1636-VII вiд 12.08.2014 <<Про створення вiльноi ......

2020-08-05 20:06:04 + Комментировать

З 24 серпня ввозити продукти тваринного походження потрiбно за новими формами сертифiкатiв

Затверджено 72 форми мiжнародних сертифiкатiв Мiнекономiки наказом вiд 14.07.2020 No 1329 затвердило 72 форми мiжнародних сертифiкатiв. Сертифiкати призначенi для супроводження продуктiв тваринного походження при iх ввезеннi (пересиланнi) на митну територiю Украiни i засвiдчують iх безпечнiсть. Кожна окрема форма мiжнародного сертифiкату призначена для окремоi товарноi групи. Зокрема, затвердженими формами охоплено такi товарнi групи, як: свiже м'ясо рiзних видiв тварин - 16 форм; корми для тварин i кормовi матерiали для кормiв, у т.ч. сiно i солома - 11 форм; молоко i молочнi продукти - 5 форм; яйця i продукти з них - 2 форм; риба, мед, продукти бджiльництва, ......

2020-08-04 20:06:19 + Комментировать

З 1 серпня вiдкрито експорт засобiв iндивiдуального захисту

Завдяки наполегливостi виробникiв разом з Асоцiацieю та результатами, iнiцiйованоi Укрлегпромом, мiжвiдомчоi наради в Мiнекономiки 10 липня за участю Мiнохорониздоров'я й iнших ЦОВВ, - нарештi вiдкрито експорт засобiв iндивiдуального захисту (ЗIЗ). Про це повiдомляe Укрлегпром. Таким чином, з 01.08.2020 скасовано фактичну заборону експорту товарiв ЗIЗ, з одночасним введенням монiторингу ринку таких товарiв в Украiнi, та у разi виявлення тенденцii до виникнення дефiциту в Украiнi товарiв ЗIЗ повернутися до запровадження заборони експорту. Рiшення прийнято за погодженням з Мiнохорониздоров'я, Мiнфiном та Мiнекономiки в рамках виконання доручення Прем'eр-мiнiстра Украiни Д.Шмигаля вiд 02.07.2020 No ......

2020-08-03 20:12:04 + Комментировать

** Документ недели: Постанова вiд 01.06.2011 No б/н Узагальнення практики розгляду районними судами мiста Киeва справ про адмiнiстративнi правопорушення, щ...

Количество просмотров: 70 (за период c 00:00 26/07/20 по 18:07 02/08/20), всего просмотров: 122Постанова вiд 01.06.2011 No б/нАСКУзагальнення практики розгляду районними судами мiста Киeва справ про адмiнiстративнi правопорушення, що пов'язанi з порушенням митних правил Вступил в силу с 01.06.2011* Все хиты документов ......

2020-08-02 20:10:40 + Комментировать

Документи що набули чинностi у суботу 01 Серпня 2020 г.

1.No 641 от 22-07-2020 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепiдемiчних заходiв на територii iз значним поширенням гостроi респiраторноi хвороби COVID-19, спричиненоi коронавiрусом SARS-CoV-2 "УК" No 142 вiд 25-07-2020 Дie з 01-08-2020 2.No 1246/394 от 01-07-2020 Вiдомчий документ Про визнання таким, що втратив чиннiсть, наказу Мiнiстерства економiки Украiни, Державноi податковоi адмiнiстрацii Украiни вiд 09 листопада 2006 року No 340/672 "ОВУ" No 59 вiд 31-07-2020 Дie з 01-08-2020 ......

2020-08-01 20:10:36 + Комментировать

*** Документ месяца: Закон вiд 04.06.2020 No 674-IX Про Митний тариф Украiни

Количество просмотров: 415 (за период c 00:00 01/07/20 по 18:13 31/07/20), всего просмотров: 415Закон вiд 04.06.2020 No 674-IXВРУПро Митний тариф Украiни Вступил в силу с 03.07.2020* Все хиты документов ......

2020-07-31 20:14:42 + Комментировать

Податкова та митна служби iнтегрують iнформацiйно-телекомунiкацiйнi системи для якiсного надання е-послуг

Для надання якiсних е-сервiсiв платникам Державна податкова служба та Державна митна служба здiйснюють iнтеграцiю своiх iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем та iнших iнформацiйних ресурсiв. Так, для спрощення ведення Держмитслужбою реeстру осiб, якi здiйснюють операцii з товарами, що входить до складу Eдиноi автоматизованоi iнформацiйноi системи органiв Держмитслужби, на сьогоднi в автоматизованому режимi забезпечуeться взаeмодiя Реeстру з Eдиним банком даних про платникiв податкiв - юридичних осiб та Державним реeстром фiзичних осiб - платникiв податкiв, якi ведуться ДПС. При взяттi на облiк особи, яка здiйснюe операцii з товарами, програмним забезпеченням ......

2020-07-30 20:07:56 + Комментировать

Документи що набули чинностi у середу 29 Липня 2020 г.

1.No Б/н [АД-457/2020/4411-03] от 28-07-2020 Вiдомчий документ Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Украiну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням iз Киргизькоi Республiки у зв'язку iз закiнченням строку iх застосування "УК" No 143 вiд 28-07-2020 Дie з 29-07-2020 2.No Б/н [СП-458/2020/4411-03] от 28-07-2020 Вiдомчий документ Про порушення та проведення спецiального розслiдування щодо iмпорту в Украiну проводiв незалежно вiд краiни походження та експорту "УК" No 143 вiд 28-07-2020 Дie з 29-07-2020 ......

2020-07-29 20:08:51 + Комментировать

Документи що набули чинностi у вiвторок 28 Липня 2020 г.

1.No Б/н от 28-07-2020 Коментарi фахiвцiв Перелiк листiв зi ставками ввiзного мита при iмпортi товарiв починаючи з 2016 року Дie з 28-07-2020 ......

2020-07-28 20:12:41 + Комментировать

* Документ дня: Постанова вiд 01.06.2011 No б/н Узагальнення практики розгляду районними судами мiста Киeва справ про адмiнiстративнi правопорушення, що ...

Количество просмотров: 42 (за период c 00:00 по 18:03 27/07/20), всего просмотров: 108Постанова вiд 01.06.2011 No б/нАСКУзагальнення практики розгляду районними судами мiста Киeва справ про адмiнiстративнi правопорушення, що пов'язанi з порушенням митних правил Вступил в силу с 01.06.2011* Все хиты документов ......

2020-07-27 20:09:29 + Комментировать