Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:07 +0:02Вантажний00:45 -0:18ВиiздЛегковий00:49 Вантажний01:45 [UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:30 Вантажний00:27 +0:02ВиiздЛегковий00:45 -0:54Вантажний00:24 [UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковийВантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:08 ......

2023-09-26 20:04:05 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:07 +0:01Вантажний01:07 ВиiздЛегковий01:00 Вантажний01:19 [UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий01:30 Вантажний00:43 -0:05ВиiздЛегковий01:06 -0:03Вантажний00:29 [UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:04 ВантажнийВиiздЛегковий00:21 Вантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:00 ВантажнийВиiздЛегковий00:11 ......

2023-09-24 20:04:11 + Комментировать

Хiт тижня ... Александр Андреев: Хочеться задати питання про правомiрнiсть вiдбору проб та зразкiв з кожноi партii поставленого товару ПОАРТИКУЛЬНО

Кабiнет Мiнiстрiв постановою вiд 19 вересня 2023 р. No 1008 нагадав про вичерпний перелiк пiдстав, за наявностi яких може проводитись огляд (переогляд) товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення. З огляду на це, хочеться задати питання про правомiрнiсть вiдбору проб та зразкiв з кожноi партii поставленого товару ПОАРТИКУЛЬНО. Класифiкацiя товару залежить вiд вмiсту матерiалу. I все б нiчого, якби це було декiлька артикулiв та найменувань, а iх налiчуeться тисячi. Висновки СЛЕД здебiльшого пiдтверджують правильнiсть класифiкацii, у деяких випадках змiнюють класифiкацiю (бiльше для пiдтримки мундиру), часом на код, для якого встановлено 0% ставку ввiзного мита. Але це ......

2023-09-23 20:03:57 + Комментировать

Дебет-Кредит: Постачання яких товарiв звiльняються вiд оподаткування ПДВ на час вiйни?

Звiльняються вiд оподаткування ПДВ операцii з ввезення на митну територiю Украiни та постачання на митнiй територii Украiни тепловiзiйних бiноклiв, монокулярiв та бiнокулярiв, приладiв нiчного бачення Вiддiл комунiкацiй з громадськiстю управлiння iнформацiйноi взаeмодii Головного управлiння ДПС у Днiпропетровськiй областi (територiя обслуговування - Кам'янський регiон) iнформуe, що 24.08.2023 набрав чинностi Закон Украiни вiд 28 липня 2023 року No 3287-IX > Податкового кодексу Украiни щодо особливостей ввезення на митну територiю Украiни товарiв для потреб безпеки i оборони>> (далi - Закон No ......

2023-09-22 07:30:55 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:04 Вантажний01:48 ВиiздЛегковий02:24 +0:06Вантажний02:12 -0:21[UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий01:03 Вантажний00:55 ВиiздЛегковий01:30 -0:07Вантажний01:18 [UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковий00:46 Вантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:03 ......

2023-09-20 20:03:55 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:33 Вантажний00:46 +0:01ВиiздЛегковий04:00 Вантажний01:58 +0:01[UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковийВантажний01:21 -0:03ВиiздЛегковийВантажний01:49 +0:06[UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:10 ВантажнийВиiздЛегковий00:19 Вантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:10 ......

2023-09-19 20:03:40 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:04 Вантажний00:29 ВиiздЛегковий01:36 Вантажний01:30 +0:05[UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковийВантажний00:27 -0:01ВиiздЛегковий01:00 Вантажний00:16 [UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:10 ВантажнийВиiздЛегковий00:10 Вантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:10 ......

2023-09-18 20:03:29 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:03 -0:01Вантажний00:17 ВиiздЛегковий01:00 -0:12Вантажний04:04 +0:01[UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий01:07 +0:10Вантажний01:43 -0:11ВиiздЛегковий01:37 Вантажний01:00 [UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:19 ВантажнийВиiздЛегковий01:00 Вантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:04 ......

2023-09-17 20:04:07 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська Республiка[UA305060] Пункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:04 Вантажний01:45 ВиiздЛегковий01:00 Вантажний02:40 [UA305200] Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий01:39 +0:08Вантажний02:04 +0:09ВиiздЛегковий01:46 -0:06Вантажний01:07 +0:15[UA305210] Пункт пропуску "Косино-Барабаш". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковий00:34 Вантажний[UA305220] Пункт пропуску "Дзвiнкове-Лонья". Вiддiл митного оформлення No 2 митного поста "Косонь" Прокласти маршрутВ'iздЛегковий00:03 ......

2023-09-16 20:03:33 + Комментировать

Дебет-Кредит: Лист ТПП стосовно форс-мажору не захистить вiд штрафiв щодо ЗЕД-розрахункiв

Для звiльнення вiд штрафiв за порушення граничних строкiв ЗЕД-розрахункiв необхiдно обgрунтувати неможливiсть виконання iноземною компанieю постачання товару пiсля перерахування авансу та отримати сертифiкат про наявнiсть форс-мажорних обставин вiд ТПП ДПС у своeму аналiзi наголосила, що за результатами проведеноi перевiрки ТОВ > контролюючим органом застосовано до платника податкiв пеню за порушення строку розрахунку у сферi зовнiшньоекономiчноi дiяльностi, а саме: несвоeчасне отримання товару за зовнiшньоекономiчним контрактом. Позицiя платника податку Платник податкiв просив скасувати оскаржене податкове повiдомлення-рiшення, оскiльки вважаe, що пеню застосовано неправомiрно, ......

2023-09-15 20:03:34 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: