КМУ: [вiд 27 вересня 2022р. No 1088] Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 1 квiтня 2022 р. No 398

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАIНИ ПОСТАНОВА Вiд 27 вересня 2022 р. No 1088 Киiв Про внесення змiни до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 1 квiтня 2022 р. No 398 Кабiнет Мiнiстрiв Украiни ПОСТАНОВЛЯE: 1. Внести змiну до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни вiд 1 квiтня 2022 р. No 398 "Деякi питання здiйснення фiтосанiтарних заходiв та процедур в умовах воeнного стану" (Офiцiйний вiсник Украiни, 2022 р., No 29, ст. 1576; No 64; No 76), доповнивши пiдпункт 1 пiсля абзацу дев'ятого новим абзацом такого змiсту: "- власник вантажу або уповноважена ним особа може подати державному фiтосанiтарному iнспектору гарантiйний лист, за яким власник або уповноважена ним особа ......

2022-10-03 20:05:55 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська РеспублiкаПункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" В'iздЛегковийВантажний00:24 ВиiздЛегковийВантажний00:50 -0:06Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Астей" Пункт пропуску "Косино". Митний пост "Косонь" В'iздЛегковий00:02 ВантажнийВиiздЛегковий00:10 ВантажнийПункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" В'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковий01:10 ВантажнийПункт пропуску "Вилок-Тiсабеч". Митний пост "Вилок" В'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковийВантажнийРеспублiка МолдоваПункт пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач". Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер" В'iздЛегковий00:01 ......

2022-10-02 20:04:14 + Комментировать

Хiт тижня ... Чернiгiвська митниця: З 1 жовтня 2022 року прийом до оформлення декларацiй спецiального типу Т1UA припиняeться

Чернiгiвська митниця !!?До вiдома суб'eктiв ЗЕД! Iнформуeмо суб'eктiв господарювання про те, що в зв'язку з набранням чинностi Закону Украiни вiд 15.08.2022 No2510-IХ з 1 жовтня 2022 року прийом до оформлення декларацiй спецiального типу Т1UA припиняeться. Декларацii спецiального типу Т1UA, якi були прийнятi до електронноi транзитноi системи до 01.10.2022 року та по яким здiйснено пропуск вантажу на митну територiю Украiни, будуть вважатися дiйсними до завершення митного оформлення. ......

2022-10-01 20:05:29 + Комментировать

Енергетична митниця iнформуe ... [ встановлюються новi ставки акцизного податку ]

Енергетична митниця Енергетична митниця iнформуe, що 29.09.2022 року в газетi > опублiковано Закон Украiни вiд 21 вересня 2022 року No 2618-IX > (далi - Закон): Вiдповiдно до пункту 2 Закон набираe чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування. Таким чином, з 30.09.2022 року вiдповiдно до вимог вказаного Закону встановлюються новi ставки акцизного податку. Звертаeмо увагу, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 20.04.2015 No 448 <<Про затвердження Перелiку ......

2022-09-30 20:05:05 + Комментировать

Енергетична митниця iнформуe ...

Енергетична митниця Енергетична митниця iнформуe, що 29.09.2022 року в газетi > опублiковано Закон Украiни вiд 21 вересня 2022 року No 2618-IX > (далi - Закон): Вiдповiдно до пункту 2 Закон набираe чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування. Таким чином, з 30.09.2022 року вiдповiдно до вимог вказаного Закону встановлюються новi ставки акцизного податку. Звертаeмо увагу, що вiдповiдно до наказу Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 20.04.2015 No 448 <<Про затвердження Перелiку ......

2022-09-29 20:06:18 + Комментировать

Мiнфiн: Уряд врегулював особливостi правовiдносин для реалiзацii з 1 жовтня в Украiнi Конвенцiй про спiльний транзит i про спрощення формальностей у торгiвлi товарами

27 вересня 2022 року Кабiнет Мiнiстрiв Украiни прийняв низку постанов, якi вiдкривають доступ необмеженому колу украiнського бiзнесу до авторизацiй та спрощень, аналогiчним тим, якi iснують у EС, врегульовують питання надання митним органам заходiв забезпечення сплати митних платежiв при ввезеннi та/або перемiщеннi територieю Украiни транзитом, а також унормовують окремi положення актiв Уряду з Конвенцiями про процедуру спiльного транзиту i про спрощення формальностей у торгiвлi товарами. - Щодо можливостi користуватися авторизацiями та спрощеннями необмеженому колу украiнського бiзнесу Затверджено форми документiв (заяв, авторизацiй на застосування спрощень, звiтiв), врегульовано ......

2022-09-28 20:04:04 + Комментировать

Громадська рада при ДМСУ: Онлайн-семiнар <<НОВАЦII В МИТНОМУ ЗАКОНОДАВСТВI: як використати переваги та отримати фiнансовi вигоди>>

?До уваги профiльноi бiзнес-спiльноти! ???З 01 жовтня 2022 року Украiна не тiльки приeднуeться до >, а й набуваe чинностi Закон Украiни вiд 15.08.2022 No 2510-IХ !??Як адаптуватися до низки новел з найменшим дискомфортом та сповна скористатися всiма перевагами законодавчих змiн - основна мета онлайн-семiнару на тему >. ?Захiд проводиться Громадською радою при Державнiй митнiй службi Украiни на базi Одеськоi митницi за участi та сприяння профiльного департаменту Мiнфiну та Держмитслужби. ?Дата ......

2022-09-27 20:05:20 + Комментировать

Чернiгiвська митниця: З 1 жовтня 2022 року прийом до оформлення декларацiй спецiального типу Т1UA припиняeться

Чернiгiвська митниця !!?До вiдома суб'eктiв ЗЕД! Iнформуeмо суб'eктiв господарювання про те, що в зв'язку з набранням чинностi Закону Украiни вiд 15.08.2022 No2510-IХ з 1 жовтня 2022 року прийом до оформлення декларацiй спецiального типу Т1UA припиняeться. Декларацii спецiального типу Т1UA, якi були прийнятi до електронноi транзитноi системи до 01.10.2022 року та по яким здiйснено пропуск вантажу на митну територiю Украiни, будуть вважатися дiйсними до завершення митного оформлення. ......

2022-09-26 20:04:31 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська РеспублiкаПункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" В'iздЛегковийВантажний00:46 ВиiздЛегковийВантажний00:33 +0:06Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Лужанка" Пункт пропуску "Косино". Митний пост "Косонь" В'iздЛегковий00:03 ВантажнийВиiздЛегковий00:19 +0:04ВантажнийПункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" В'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковийВантажнийПункт пропуску "Вилок-Тiсабеч". Митний пост "Вилок" В'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковийВантажнийРеспублiка МолдоваПункт пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач". Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер" В'iздЛегковий00:00 ......

2022-09-25 20:04:30 + Комментировать

Час очiкування у пунктах пропуску станом на 20:00

Угорська РеспублiкаПункт пропуску "Чоп - Захонь". Митний пост "Тиса" В'iздЛегковийВантажний00:15 ВиiздЛегковийВантажний00:22 Пункт пропуску "Лужанка - Берегшурань". Митний пост "Лужанка" Пункт пропуску "Косино". Митний пост "Косонь" В'iздЛегковий00:03 ВантажнийВиiздЛегковий00:15 ВантажнийПункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" В'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковийВантажнийПункт пропуску "Вилок-Тiсабеч". Митний пост "Вилок" В'iздЛегковийВантажнийВиiздЛегковий00:12 ВантажнийРеспублiка МолдоваПункт пропуску "Могилiв-Подiльський - Отач". Вiддiл митного оформлення "Автомобiльний" митного поста "Днiстер" В'iздЛегковий00:00 ......

2022-09-24 20:04:07 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: