Вступившие в силу документы в четверг 17 Января 2019 г.

1.No Б/н от 17-01-2019 Статтi Експорт та iмпорт яких товарiв пiдлягаe лiцензуванню? Действует с 17-01-2019 ......

2019-01-17 21:10:13 + Комментировать

ДФС внесла змiни у Пояснення до УКТ ЗЕД

ДФС Украiни скасувала Додатковi пояснення Украiни до товарноi позицii 2009 (Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин) Пояснень до УКТ ЗЕД. /Наказ ДФС Украiни вiд 11.01.2019 р. No 20/ ......

2019-01-16 21:07:50 + Комментировать

Коли визнавати податковий кредит за електронною митною декларацieю?

Якою датою платник податку маe право вiдобразити податковий кредит з ПДВ за електронною митною декларацieю? Коли вона вважаeться повнiстю оформленою? Консультуe ДФС Вiдповiдно до пп. > i > п. 198.1 ПКУ до податкового кредиту вiдносяться суми податку, сплаченi (нарахованi) у разi здiйснення операцiй з: - ввезення необоротних активiв на митну територiю Украiни за договорами оперативного або фiнансового лiзингу; - ввезення товарiв або необоротних активiв на митну територiю Украiни. Для операцiй iз ввезення на митну територiю Украiни товарiв датою вiднесення сум податку до податкового кредиту e дата сплати податку за податковими зобов'язаннями згiдно з п. 187.8 ПКУ (п. 198.2 ПКУ). ......

2019-01-15 21:07:26 + Комментировать

КМУ: Про внесення змiн до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв Украiни

З метою врегулювання питання забезпечення безперервностi та ефективностi роботи Мiжвiдомчоi комiсii з мiжнародноi торгiвлi Урядом прийнято постанову про внесення змiн до Регламенту Кабiнету Мiнiстрiв Украiни, яка передбачаe скасування необхiдностi обов'язкового погодження проекту розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв про затвердження оновленого складу зазначеноi Комiсii заiнтересованими державними органами та отримання висновку Мiн'юсту за результатами проведення правовоi експертизи. Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародноi торгiвлi вiдповiдно до Закону Украiни ``Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту'' на постiйнiй основi приймаe рiшення про ......

2019-01-14 21:01:57 + Комментировать

** Документ недели: Наказ вiд 21.12.2018 No 1075 Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 20 вересня 2012 року No 1011

Количество просмотров: 185 (за период c 00:00 06/01/19 по 18:09 13/01/19), всего просмотров: 192Наказ вiд 21.12.2018 No 1075МiнфiнПро внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 20 вересня 2012 року No 1011 Вступил в силу с 09.01.2019* Все хиты документов ......

2019-01-13 21:38:25 + Комментировать

Хит недели ... ДФС iнформуe, що 09.01.2019 р. набрав чинностi наказ Мiнфiну вiд 21.12.2018 р. No1075

Фахiвцi Чернiвецькоi митницi ДФС iнформують, що 09.01.2019 р. набрав чинностi наказ Мiнфiну вiд 21.12.2018 р. No1075. Цим Наказом затверджено змiни до: Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон Украiни, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю Украiни, Класифiкатора документiв, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй. Вони затвердженi наказом Мiнфiну вiд 20.09.2012 р. No1011. ......

2019-01-12 21:06:43 + Комментировать

<<Щодо порядку застосування тимчасового режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ для операцiй з постачання, у тому числi операцiй з iмпорту, вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв>>, лист ДФС Украiни вiд 08.01.2019 No 416/7/99-99-15-03-02-17

Головним управлiнням ДФС в областях, м. Киeвi Офiс великих платникiв податкiв ДФС Регiональним митницям ДФС Державна фiскальна служба Украiни з метою оперативного iнформування платникiв ПДВ щодо порядку застосування тимчасового режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ для операцiй з постачання, у тому числi операцiй з iмпорту, вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв, визначеного пунктом 23 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Податкового кодексу Украiни (далi - ПКУ), повiдомляe. Законом Украiни вiд 23 листопада 2018 року No 2628-VIII <<Про внесення змiн до Податкового кодексу Украiни та деяких iнших законодавчих актiв Украiни щодо покращення адмiнiстрування та перегляду ставок окремих податкiв i ......

2019-01-11 21:08:01 + Комментировать

ДФС iнформуe, що 09.01.2019 р. набрав чинностi наказ Мiнфiну вiд 21.12.2018 р. No1075

Фахiвцi Чернiвецькоi митницi ДФС iнформують, що 09.01.2019 р. набрав чинностi наказ Мiнфiну вiд 21.12.2018 р. No1075. Цим Наказом затверджено змiни до: Класифiкатора особливостей перемiщення товарiв через митний кордон Украiни, Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю Украiни, Класифiкатора документiв, Класифiкатора видiв надходжень бюджету, що контролюються митними органами, Класифiкатора одиниць вимiрювання та облiку, що використовуються у процесi оформлення митних декларацiй. Вони затвердженi наказом Мiнфiну вiд 20.09.2012 р. No1011. ......

2019-01-10 21:09:50 + Комментировать

Вступившие в силу документы в среду 09 Января 2019 г.

1.No Б/н от 09-01-2019 Статтi Як оподатковуюються ПДВ операцii iз ввезення на митну територiю Украiни та з постачання на митнiй територii Украiни транспортних засобiв, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декiлькома), що зазначенi у товарнiй пiдкатегорii 8703 90 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД (в тому числi вироблених в Украiнi)? Действует с 09-01-2019 2.No Б/н от 09-01-2019 Статтi Якi особливостi оподаткування акцизним податком бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв при iх ввезеннi на митну територiю Украiни? Действует с 09-01-2019 3.No 1154 от 27-12-2018 Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украiни Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю Украiни, що ......

2019-01-09 21:53:22 + Комментировать

Изменения в нормативной базе MDOffice за период c 01.01.2019 по 08.01.2019

Документы, которые вносили изменения, по разделам:Платежи при таможенном оформлении1. Акцизний збiрNo 2245-VIII от 07.12.2017 ВРУ "Про внесення змiн до Податкового кодексу Украiни та деяких законодавчих актiв Украiни щодо забезпечення збалансованостi бюджетних надходжень у 2018 роцi"No 2611-VIII от 08.11.2018 ВРУ "Про внесення змiн до Податкового кодексу Украiни щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв"2. Ввiзне мито (Вiльна торгiвля з краiнами EАВТ)No б/н от 24.06.2010 Угоди "Угода про вiльну торгiвлю мiж Украiною та державами EАВТ"Нетарифное регулирование3. Заборонено для ввезення в УкраiнуNo 1154 от 27.12.2018 КМУ "Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ......

2019-01-08 23:35:44 + Комментировать