Наказ Мiн'юсту: Визначення року виготовлення КТЗ здiйснюeться на пiдставi даних його виробника, якi зазначаються у VIN-кодi.

Наказ Мiн'юсту, Фонду держмайна вiд 24.11.2003 No 142/5/2092 "Про затвердження Методики товарознавчоi експертизи та оцiнки колiсних транспортних засобiв": 6.3. Визначення року виготовлення КТЗ здiйснюeться на пiдставi даних його виробника, якi зазначаються у VIN -кодi. 6.3.1. При визначеннi року виготовлення КТЗ необхiдно враховувати те, що за мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 виробники КТЗ зазначають у VIN -кодi календарний або модельний рiк виготовлення КТЗ, тобто наступний модельний рiк починаeться пiсля 1 липня поточного календарного року. Згiдно з мiжнародним стандартом ISO 3779-1983 для кодування модельного року виготовлення КТЗ в описовiй частинi VIN -коду ......

2021-06-11 20:10:12 + Комментировать

Для нарахування платежiв згiдно ЗУ вiд 15.04.2021 No 1402-IX додано тип декларацii: *1.1.1.[IМ40АА] Iмпорт EВРО авто 2021

Нова версiя: MDDeclaration 6.275 вiд 08.06.2021 1. Для нарахування платежiв згiдно ЗУ вiд 15.04.2021 No 1402-IX додано тип декларацii *1.1.1.[IМ40АА] Iмпорт EВРО авто 2021 Увага, дата декларацii маe бути 15.06.2021 або бiльше ......

2021-06-10 20:08:40 + Комментировать

Для нарахування платежiв згiдно ЗУ вiд 15.04.2021 No 1402-IX додано тип декларацii: *1.1.1.[IМ40АА] Iмпорт EВРО авто 2021

Нова версiя: MDDeclaration 6.275 вiд 08.06.2021 1. Для нарахування платежiв згiдно ЗУ вiд 15.04.2021 No 1402-IX додано тип декларацii *1.1.1.[IМ40АА] Iмпорт EВРО авто 2021 Увага, дата декларацii маe бути 15.06.2021 або бiльше ......

2021-06-09 20:07:05 + Комментировать

15 червня 2021 року вводяться в дiю закони Украiни вiд 15 квiтня 2021 року No 1403-IX та No 1402-IX щодо тимчасового спрощення процедури митного оформлення транспортних засобiв

Законами Украiни вiд 15 червня 2021 No 1403-IX та No 1402-IX вносяться ряд змiн до Митного та Податкового кодексiв Украiни, якi передбачають нову модель оподаткування легкових автомобiлiв (код УКТ ЗЕД 8703) та автомобiлiв для перевезення вантажiв (код УКТ ЗЕД 8704), загальною вагою до 3,5 тон; звiльнення осiб вiд вiдповiдальностi у разi недотримання строкiв та умов митних режимiв. З бiльш детальною iнформацieю щодо деяких положень та алгоритму виконання законiв Украiни вiд 15.04.2021 No 1403-IХ i No 1402-IХ можна ознайомитись на сайтi Держмитслужби за посиланням. ......

2021-06-08 20:04:30 + Комментировать

На якi експортнi та iмпортнi операцii не поширюються граничнi строки розрахункiв?

Податкiвцi навели перелiк експортних та iмпортних операцiй, на якi не поширюються граничнi строки розрахункiв Центральне мiжрегiональне управлiння ДПС по роботi з великими платниками податкiв нагадуe, що починаючи з 07.02.2019 iз введенням у дiю Закону Украiни вiд 21.06.2018 р. No2473-VIII > (далi - Закон No2473), передбачено, що Нацiональний банк Украiни (далi - НБУ) маe право встановлювати граничнi строки розрахункiв за операцiями з експорту та iмпорту товарiв. НБУ маe право встановлювати винятки та (або) особливостi запровадження цього заходу захисту для окремих товарiв та (або) галузей економiки за поданням Кабiнету Мiнiстрiв Украiни. ......

2021-06-07 20:10:43 + Комментировать

Пункти пропуску з часом очiкування бiльше 1 години станом на 20:00

Республiка БiлорусьПункт пропуску "Виступовичi - Нова Рудня". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Овруч" В'iздВантажний01:06 +0:03Угорська РеспублiкаПункт пропуску "Косино". Митний пост "Косонь" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Вилок-Тiсабеч". Митний пост "Вилок" В'iздВантажнийВиiздВантажнийРеспублiка ПольщаПункт пропуску "Ягодин - Дорогуск". Вiддiли митного оформлення 1-4 митного поста "Ягодин" В'iздВантажний02:00 Пункт пропуску "Устилуг - Зосин". Митний пост "Устилуг" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Кракiвець-Корчова". Вiддiли митного оформлення No 1-4 митного поста ......

2021-06-06 20:09:14 + Комментировать

Пункти пропуску з часом очiкування бiльше 1 години станом на 20:00

Республiка БiлорусьПункт пропуску "Виступовичi - Нова Рудня". Вiддiл митного оформлення No 1 митного поста "Овруч" В'iздВантажний02:30 -0:06Угорська РеспублiкаПункт пропуску "Косино". Митний пост "Косонь" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Вилок-Тiсабеч". Митний пост "Вилок" В'iздВантажнийВиiздВантажнийРеспублiка ПольщаПункт пропуску "Ягодин - Дорогуск". Вiддiли митного оформлення 1-4 митного поста "Ягодин" В'iздВантажний01:46 Пункт пропуску "Устилуг - Зосин". Митний пост "Устилуг" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Кракiвець-Корчова". Вiддiли митного оформлення No 1-4 митного поста ......

2021-06-04 20:10:29 + Комментировать

Пункти пропуску з часом очiкування бiльше 1 години станом на 20:02

Республiка БiлорусьПункт пропуску "Новi Яриловичi-Нова Гута". Вiддiли митного оформлення No 1 - 4 митного поста "Новi Яриловичi" В'iздВантажний03:36 -0:33Угорська РеспублiкаПункт пропуску "Косино". Митний пост "Косонь" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Дзвiнкове" митного поста "Косонь" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску "Вилок-Тiсабеч". Митний пост "Вилок" В'iздВантажнийВиiздВантажнийРеспублiка ПольщаПункт пропуску "Ягодин - Дорогуск". Вiддiли митного оформлення 1-4 митного поста "Ягодин" В'iздВантажний03:09 Пункт пропуску "Устилуг - Зосин". Митний пост "Устилуг" В'iздВантажнийВиiздВантажнийПункт пропуску ......

2021-06-03 20:12:24 + Комментировать

Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби в зонi дiяльностi Одеськоi митницi Держмитслужби виявлено спробу незаконного ввезення прекурсорiв.

Так, на адресу одеського пiдприeмства iз Республiки Грецiя перемiщувався товар > загальною вагою 365 лiтрiв, який вiдповiдно до поданих документiв не мiстить у своeму складi речовин стосовно яких встановлюються заходи контролю. За дорученням Департаменту було здiйснено вiдбiр проб (зразкiв) вказаного товару для проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою встановлення характеристик, визначальних для встановлення належностi товарiв до наркотичних засобiв, психотропних речовин, iх аналогiв, прекурсорiв, сильнодiючих чи отруйних речовин. Згiдно з проведеними лабораторними дослiдженнями та висновку Спецiалiзованоi лабораторii з питань експертизи ......

2021-06-02 20:13:09 + Комментировать

Мiнфiн пропонуe змiни до Митного кодексу для прискорення процедури митного оформлення

Мiнфiн розробив проeкт змiн, якi передбачають приведення положень Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митноi декларацii на бланку eдиного адмiнiстративного документа у вiдповiднiсть до чинних норм законодавства. Як це прискорить процедуру, читайте далi На своeму офiцiйному сайтi Мiнфiн розмiстив проeкт Наказу, метою якого e приведення положень Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митноi декларацii на бланку eдиного адмiнiстративного документа у вiдповiднiсть до положень МКУ та постанови КМУ вiд 24.04.2019 р. No344, а також забезпечення реалiзацii п. 38 роздiлу VI розпорядження ......

2021-06-01 20:11:24 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: