Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 Рейтинг ліцею з ЗНО

Рейтинг лiцею з ЗНО Iнформацiйним освiтнiм ресурсом <Освiта.ua> складено рейтинг загальноосвiтнiх шкiл Харкiвськоi областi, що посiли найвищi мiсця у рейтингу шкiл Украiни за пiдсумками ЗНО 2018 року. Змiiвський лiцей No1 iм. З. К. Слюсаренка на 62-му (з 430) мiсцi ...

2018-09-02 15:59:46 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 Запис до гуртків

З третього вересня починаeться запис до музейних гурткiв <Юнi музеeзнавцi> та <Юнi краeзнавцi. Лiцеiстам, якi бажають прийняти участь у роботi гурткiв та/або музейного комплексу, необхiдно у перiод з 3 до 7 вересня подати свою заяву (за наявностi паспорту) або заяву вiд батькiв (учням, що не мають паспорту. Робота гуртка <Юнi музеeзнавцi> передбачаe збiр старовинних свiтлин i речей, оновлення експозицii музейного комплексу, складання та проведення в урочний та позаурочний час екскурсiй для учнiв та гостей ...

2018-09-02 15:58:36 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 Пробний день

Шановнi учнi лiцею та батьки! 29 серпня у Змiiвському лiцеi No1 iменi З. К. Слюсаренка вiдбудеться пробний день: для 1-4 класiв о 9.00, 5-6 класiв о 10.00, 9-11 класiв об 11.00. Читать на сайте ...

2018-08-23 10:45:48 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1

26 лютого 2018 року на сайт музейного комплексу додано фотографii керiвникiв навчального закладу з 1871 року до сьогодення. ...

2018-02-26 02:00:15 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧЕНО ДО КАТАЛОГУ «МУЗЕЇ ХАРКІВЩИНИ»

11 сiчня 2018 року музейний комплекс Змiiвського лiцею No1 включено до проекту <Музеi Харкiвщини, який створений та пiдтримуeться спiвробiтниками Харкiвського iсторичного музею iменi М. Ф. Сумцова, одного з найбiльших музеiв Украiни. https://lycei1museum.at.ua/news/2018-01-11-35 ...

2018-01-30 10:24:50 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 НАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ

29 вересня 2017 року з народи Дня учителя працiвники музейного комплексу отримали грамоти: Ю. О. Бутенко <за багаторiчну сумлiнну працю та змiстовну креативну презентацiю музейного комплексу Змiiвського лiцею No1 iменi З. К. Слюсаренка в iнформацiйному просторi, Л. В. Дiденко <за багаторiчну сумлiнну працю та пiднесення нацiонально-патрiотичного виховання в Змiiвському лiцеi No1 iменi З. К. Слюсаренка на якiсно новий рiвень. https://lycei1museum.at.ua/news/2017-10-05-33 ...

2018-01-30 10:24:47 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 Шкільна конференція

7 листопада 2017 року у Змiiвському лiцеi No1 пройшла I шкiльна конференцiя, присвячена 110-рiччю з дня народження Захара Кароповича Слюсаренка. У заходi прийняли участь учнi 9-10-х класiв, а також кандидат iсторичних наук доцент Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi С. Г. Сковороди Олена Василiвна Дьякова. На конференцii було зачитано доповiдi: <Молодi роки Захара Карповича Слюсаренка> (доповiдач К. В. Деркач); <Два подвиги> (доповiдач В. О. Кононенко, пiдготовка та презентацiя - E. ...

2018-01-30 10:24:43 + Комментировать

Захар Карпович Слюсаренко

2017-10-23 00:11 Захар Карпович Слюсаренко Захар Карпович Слюсаренко 2017-10-23 00:11 Конкурсна робота, представлена на Всеукраiнську експедицiю <Моя Батькiвщина - Украiна. Автор: Кононенко Владислава. Керiвник: Дiденко Людмила Василiвна. ...

2017-10-23 00:47:04 + Комментировать

Спогади дитини вiйни Титаренко Наталii Василiвни

2017-10-22 20:08 Спогади дитини вiйни Титаренко Наталii Василiвни Спогади дитини вiйни Титаренко Наталii Василiвни 2017-10-22 20:08 Конкурсна робота, представлена на щорiчну Обласну вiйськово-патрiотичну акцiю учнiвськоi молодi <Слобожанськi дзвони Перемоги> (2015. Автор: Попова Вiкторiя Iгорiвна . Керiвник: Бондаренко Оксана Володимирiвна . ...

2017-10-22 20:45:49 + Комментировать

ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА

2017-09-19 23:50 ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА 2017-09-19 23:50 Yurata Захар Карпович Слюсаренко народився 16 вересня 1907 року в м. Змieвi в бiднiй селянськiй родинi. Закiнчив семирiчку. Спочатку був робочим Мереф'янського скляного заводу. А згодом став вiйськовим. Пройшов шлях вiд курсанта до командира з'eднання танкових вiйськ. У роки Великоi Вiтчизняноi вiйни 1941-1945 танкiсти, пiд командуванням З. К. Слюсаренка, мужньо захищали свою Батькiвщину. Спо...

2017-10-05 22:45:53 + Комментировать
  • 1
  • 2