Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1

26 лютого 2018 року на сайт музейного комплексу додано фотографii керiвникiв навчального закладу з 1871 року до сьогодення. ...

2018-02-26 02:00:15 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 МУЗЕЙНИЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧЕНО ДО КАТАЛОГУ «МУЗЕЇ ХАРКІВЩИНИ»

11 сiчня 2018 року музейний комплекс Змiiвського лiцею No1 включено до проекту <Музеi Харкiвщини, який створений та пiдтримуeться спiвробiтниками Харкiвського iсторичного музею iменi М. Ф. Сумцова, одного з найбiльших музеiв Украiни. https://lycei1museum.at.ua/news/2018-01-11-35 ...

2018-01-30 10:24:50 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 НАГОРОДИ ПРАЦІВНИКАМ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ

29 вересня 2017 року з народи Дня учителя працiвники музейного комплексу отримали грамоти: Ю. О. Бутенко <за багаторiчну сумлiнну працю та змiстовну креативну презентацiю музейного комплексу Змiiвського лiцею No1 iменi З. К. Слюсаренка в iнформацiйному просторi, Л. В. Дiденко <за багаторiчну сумлiнну працю та пiднесення нацiонально-патрiотичного виховання в Змiiвському лiцеi No1 iменi З. К. Слюсаренка на якiсно новий рiвень. https://lycei1museum.at.ua/news/2017-10-05-33 ...

2018-01-30 10:24:47 + Комментировать

Новости музейного комплекса Змиевского лицея No1 Шкільна конференція

7 листопада 2017 року у Змiiвському лiцеi No1 пройшла I шкiльна конференцiя, присвячена 110-рiччю з дня народження Захара Кароповича Слюсаренка. У заходi прийняли участь учнi 9-10-х класiв, а також кандидат iсторичних наук доцент Харкiвського нацiонального педагогiчного унiверситету iменi С. Г. Сковороди Олена Василiвна Дьякова. На конференцii було зачитано доповiдi: <Молодi роки Захара Карповича Слюсаренка> (доповiдач К. В. Деркач); <Два подвиги> (доповiдач В. О. Кононенко, пiдготовка та презентацiя - E. ...

2018-01-30 10:24:43 + Комментировать

Захар Карпович Слюсаренко

2017-10-23 00:11 Захар Карпович Слюсаренко Захар Карпович Слюсаренко 2017-10-23 00:11 Конкурсна робота, представлена на Всеукраiнську експедицiю <Моя Батькiвщина - Украiна. Автор: Кононенко Владислава. Керiвник: Дiденко Людмила Василiвна. ...

2017-10-23 00:47:04 + Комментировать

Спогади дитини вiйни Титаренко Наталii Василiвни

2017-10-22 20:08 Спогади дитини вiйни Титаренко Наталii Василiвни Спогади дитини вiйни Титаренко Наталii Василiвни 2017-10-22 20:08 Конкурсна робота, представлена на щорiчну Обласну вiйськово-патрiотичну акцiю учнiвськоi молодi <Слобожанськi дзвони Перемоги> (2015. Автор: Попова Вiкторiя Iгорiвна . Керiвник: Бондаренко Оксана Володимирiвна . ...

2017-10-22 20:45:49 + Комментировать

ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА

2017-09-19 23:50 ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА 2017-09-19 23:50 Yurata Захар Карпович Слюсаренко народився 16 вересня 1907 року в м. Змieвi в бiднiй селянськiй родинi. Закiнчив семирiчку. Спочатку був робочим Мереф'янського скляного заводу. А згодом став вiйськовим. Пройшов шлях вiд курсанта до командира з'eднання танкових вiйськ. У роки Великоi Вiтчизняноi вiйни 1941-1945 танкiсти, пiд командуванням З. К. Слюсаренка, мужньо захищали свою Батькiвщину. Спо...

2017-10-05 22:45:53 + Комментировать

НАГОРОДИ ПРАЦIВНИКАМ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ

2017-10-05 11:47 НАГОРОДИ ПРАЦIВНИКАМ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ НАГОРОДИ ПРАЦIВНИКАМ МУЗЕЙНОГО КОМПЛЕКСУ 2017-10-05 11:47 Yurata 29 вересня 2017 року з народи Дня учителя працiвники музейного комплексу отримали грамоти: Ю. О. Бутенко <за багаторiчну сумлiнну працю та змiстовну креативну презентацiю музейного комплексу Змiiвського лiцею No1 iменi З. К. Слюсаренка в iнформацiйному просторi, Л. В. Дiденко <за багаторiчну сумлiнну працю та пiднесення нацiонально-патрiотичного виховання в Змiiвському лiцеi No1 iменi ...

2017-10-05 14:46:17 + Комментировать

ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА

2017-09-19 23:50 ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА ПАМ'ЯТКА ПРО ЗАХАРА КАРПОВИЧА СЛЮСАРЕНКА 2017-09-19 23:50 Yurata Захар Карпович Слюсаренко народився 16 вересня 1907 року в м. Змieвi в бiднiй селянськiй родинi. Закiнчив семирiчку. Спочатку був робочим Мереф'янського скляного заводу. А згодом став вiйськовим. Пройшов шлях вiд курсанта до командира з'eднання танкових вiйськ. У роки Великоi Вiтчизняноi вiйни 1941-1945 танкiсти, пiд командуванням З. К. Слюсаренка, мужньо захищали свою Батькiвщину. Спо...

2017-09-20 00:46:31 + Комментировать

АНОНС ВЕРЕСНЕВИХ ЗАХОДIВ

2017-09-01 15:48 АНОНС ВЕРЕСНЕВИХ ЗАХОДIВ АНОНС ВЕРЕСНЕВИХ ЗАХОДIВ 2017-09-01 15:48 Yurata У новому, 2017-2018, навчальному роцi музейним комплексом плануeться проведення низки заходiв, присвячених щорiчним святам, ювiлеям, пам'ятi видатних землякiв. Зокрема, 16 вересня розпочинаeться цикл зi святкування 110-i рiчницi з дня народження двiчi Героя СРСР Захара Карповича Слюсаренка (16.09.1907-06.04.1987. 22 вересня - День партизанськоi слави - також буде вiдзначено екскурсiями для лiцеiстiв та ветеранiв Змii...

2017-09-17 17:46:19 + Комментировать
  • 1
  • 2