Хит недели ... Лист ДФС Украiни вiд 22.02.2017 No 3653/6/99-99-15-03-02-15 <<Щодо права на формування податкового кредиту за податковою накладною, що мiстить помилки в кодi згiдно з УКТ ЗЕД>>

Про розгляд листа Державна фiскальна служба Украiни розглянула лист платника щодо права на формування податкового кредиту за податковою накладною, що мiстить помилки в кодi згiдно з УКТ ЗЕД, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу Украiни (далi - Кодекс), повiдомляe. Загальнi роз'яснення щодо вiдображення починаючи з 01.01.2017 кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД та кодiв послуг згiдно з Державним класифiкатором продукцii та послуг при складаннi податкових накладних надано листом ДФС вiд 20.01.2017 No 1312/7/99-99-15-03-02-17, який розмiщено на офiцiйному веб-порталi ДФС за адресою: ......

2017-03-25 21:10:28 + Комментировать

Вступившие в силу документы в пятницу 24 Марта 2017 г.

1.No Б/н от 24-03-2017 Iнструкцiя Посiбник користувача з правил преференцiйного походження, що застосовуються у торгiвлi мiж Eвропейським спiвтовариством, iншими eвропейськими краiнами та краiнами, що беруть участь в eвро-середземноморському партнерствi Действует с 24-03-2017 ......

2017-03-24 21:03:38 + Комментировать

Продукцiю оборонного призначення постачають без ПДВ

Операцii з ввезення та постачання на митнiй територii Украiни продукцii оборонного призначення, визначеноi пунктом 9 статтi 1 Закону Украiни > вiд 03.03.1999 No 464-XIV, за групами, товарними позицiями та пiдкатегорiями УКТ ЗЕД, визначеними пунктом 32 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ Податкового кодексу Украiни, тимчасово на перiод проведення антитерористичноi операцii, звiльняються вiд оподаткування ПДВ. Базу оподаткування ПДВ за операцieю з постачання такоi продукцii визначають на основi ii договiрноi вартостi незалежно вiд того, якi складовi (комплектуючi) використанi для ii виробництва (операцii з постачання яких звiльненi вiд оподаткування чи ......

2017-03-23 21:12:39 + Комментировать

Вступившие в силу документы в среду 22 Марта 2017 г.

1.No Б/н от 22-03-2017 Статтi Який порядок формування податкового кредиту з податку на додану вартiсть при ввезеннi на митну територiю Украiни товарiв у разi iх безоплатного отримання? Действует с 22-03-2017 2.No 23 от 21-03-2017 Вiдомчий документ Про внесення змiни до постанови Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 13 грудня 2016 року No 410 Офiцiйний iнтернет сайт НБУ от 21-03-2017 Действует с 22-03-2017 3.No 21 от 14-03-2017 Вiдомчий документ Про внесення змiн до постанови Правлiння Нацiонального банку Украiни вiд 13 грудня 2016 року No 410 Офiцiйне iнтернет-представництво НБУ от 15-03-2017 Действует с 22-03-2017 4.No 15 от 28-02-2017 Вiдомчий документ Про внесення змiн до деяких ......

2017-03-22 21:11:46 + Комментировать

Висновки Верховного Суду Украiни, викладенi у рiшеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судових рiшень, за II пiврiччя 2015 р.

210.000.000 МИТНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 210.050.000 Митне оформлення 1. Висновок Верховного Суду Украiни про правильне застосування положень ст. 67 Митного кодексу Украiни (далi - МК), роздiлiв XVI, XVII Пояснень до Украiнськоi класифiкацii товарiв зовнiшньоекономiчноi дiяльностi (затверджено наказом Мiнiстерства доходiв i зборiв Украiни вiд 14 сiчня 2014 р. N 15; далi - Пояснення до УКТ ЗЕД, УКТ ЗЕД вiдповiдно) щодо особливостей класифiкацii товарiв при iх декларуваннi, зокрема при визначеннi кодiв товарiв вiдповiдно до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД. Згiдно зi ст. 69 МК товари при iх декларуваннi пiдлягають класифiкацii, тобто визначаються коди товарiв вiдповiдно до ......

2017-03-21 21:15:56 + Комментировать

* Документ дня: Митний вiд 13.03.2012 No 4495-VI Митний кодекс Украiни

Количество просмотров: 18 (за период c 00:00 по 18:00 20/03/17), всего просмотров: 1598Митний вiд 13.03.2012 No 4495-VIКодексиМитний кодекс Украiни Вступил в силу с 01.06.2012* Все хиты документов ......

2017-03-20 21:44:29 + Комментировать

** Документ недели: Митний вiд 13.03.2012 No 4495-VI Митний кодекс Украiни

Количество просмотров: 133 (за период c 00:00 12/03/17 по 18:06 19/03/17), всего просмотров: 1577Митний вiд 13.03.2012 No 4495-VIКодексиМитний кодекс Украiни Вступил в силу с 01.06.2012* Все хиты документов ......

2017-03-19 21:08:35 + Комментировать

* Документ дня: Наказ вiд 30.05.2012 No 631 Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосув...

Количество просмотров: 9 (за период c 00:00 по 18:00 18/03/17), всего просмотров: 692Наказ вiд 30.05.2012 No 631МiнфiнПро затвердження Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митноi декларацii на бланку eдиного адмiнiстративного документа Вступил в силу с 01.09.2012* Все хиты документов ......

2017-03-18 21:11:41 + Комментировать

* Документ дня: Стаття вiд 16.03.2017 No Б/н Чи обов'язково на зовнiшньоекономiчному договорi повинна стояти печатка нерезидента та чи може договiр бути ...

Количество просмотров: 33 (за период c 00:00 по 18:02 17/03/17), всего просмотров: 34Стаття вiд 16.03.2017 No Б/нКоментарi фахiвцiвЧи обов'язково на зовнiшньоекономiчному договорi повинна стояти печатка нерезидента та чи може договiр бути оформлений в електронному виглядi? Вступил в силу с 16.03.2017* Все хиты документов ......

2017-03-17 21:08:34 + Комментировать

Щодо витрат на проведення операцiй з огляду ...

ТКУ : Стаття 325. Операцii з товарами, транспортними засобами комерцiйного призначення, митне оформлення яких не закiнчено 1. За письмовою заявою власника товарiв або уповноваженоi ним особи та з дозволу органу доходiв i зборiв можуть здiйснюватися навантаження, вивантаження, перевантаження, усунення пошкоджень упаковки, розпакування, упакування, перепакування, зважування та визначення iнших iстотних характеристик товарiв, що перебувають пiд митним контролем, взяття проб та зразкiв таких товарiв, змiна iдентифiкацiйних знакiв чи маркування на цих товарах або iх упаковцi, транспортних засобах комерцiйного призначення, а також замiна транспортного засобу комерцiйного ......

2017-03-16 21:48:00 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: