Все выпуски  

Закон Украiни "Про транспорт" (10.11.1994 No 232/94-ВР) зi змiнамиЗакон України "Про транспорт" (10.11.1994 № 232/94-ВР) зі змінами
2014-06-07 19:53 j10802
З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
Про транспорт
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 51, ст.446 )

{ Вводиться в дію Постановою ВР       N 233/94-ВР від 10.11.94, ВВР, 1994, N 51, ст.447 }
....
{ У тексті Закону  слова "пасажирів і вантажів"  і "пасажирів     та вантажів" замінено словами "пасажирів, 
вантажів, багажу,     пошти" згідно із Законом N 997-V ( 997-16 ) від 27.04.2007 }
{ У тексті Закону слова "Міністерство транспорту України"        у  всіх  відмінках  замінено словами 
"центральний орган        виконавчої  влади в галузі  транспорту"  у відповідному        відмінку згідно  із  
Законом  N 885-VI  (  885-17 ) від        15.01.2009 }
 
 
ЦейЗакон  визначає  правовіекономічніорганізаційні  та  соціальніосновидіяльностітранспорту.
..... 


Положення про Міністерство інфраструктури України
2014-06-08 12:49 j10802

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 12 травня 2011 року № 581/2011

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Міністерство інфраструктури України

 


1. Міністерство інфраструктури України (Мінінфраструктури України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується

координується Кабінетом Міністрів України. Мінінфраструктури України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у

формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського

електричного транспорту та використання повітряного простору України, туризму, діяльності курортів, метрополітенів, дорожнього господарства,

забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів для виконання завдань і заходів з підготовки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, інших міжнародних спортивних подій, забезпечення безпеки руху,

навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства (центральний орган виконавчої влади у сфері транспорту,

дорожнього господарства, туризму та інфраструктури).Закон України "Про туризм" (15.09.1995 № 324/95-ВР) зі змінами
2014-06-09 11:52 j10802

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
Про туризм
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 31, ст.241 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР      N 325/95-ВР від 15.09.95, ВВР, 1995, N 31, ст.242 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом    N 2470-III ( 2470-14 ) від 29.05.2001, ВВР, 2001, N 32, ст.172 }
{ В редакції Закону    N 1282-IV  ( 1282-15 ) від 18.11.2003, ВВР, 2004, N 13, ст.180 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами    N 1276-VI ( 1276-17 ) від 16.04.2009, ВВР, 2009, 
N 38, ст.535    N 2468-VI ( 2468-17 ) від 08.07.2010, ВВР, 2010, N 49, ст.567    
N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010, 
ВВР, 2011, N 11, ст.69    N 3679-VI ( 3679-17 ) від 08.07.2011 }
 
 
     Цей Закон   визначає   загальні   правові,  організаційні  та  соціально-економічні засади реалізації 
державної політики  України  в  галузі  туризму  та  спрямований  на  забезпечення  закріплених  
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) прав громадян  на  відпочинок,  свободу  пересування,  
охорону  здоров'я,  на безпечне  для життя і  здоров'я довкілля,  задоволення духовних потреб та інших прав  
при  здійсненні    туристичних   подорожей.   Він   встановлює   засади  раціонального  використання  
туристичних   ресурсів   та   регулює  
відносини,  пов'язані  з  організацією  і  здійсненням  туризму на  території України.     


В избранное