Все выпуски  

Новини Укра╖нсько╖ Православно╖ Церкви


В связи с обновлением портала просим оформить дополнительную подписку на сайте orthodoxy.org.ua


НОВИНИ УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ

05.07.2006. КИIВ. Сьогоднi до Киeво-ПечерськоI Лаври прибуваe частка Животворящого Древа Хреста Господнього

На прохання Блаженнiшого Митрополита Володимира, сьогоднi, 5 липня, до столицi прибуваe делегацiя EрусалимськоI ПравославноI Церкви на чолi з митрополитом Вострським Тимофieм. Священослужителi привезуть до Киeво-ПечерськоI Лаври iкону святих благовiрних царiв Костянтина i Eлени з часткою Животворящого Древа Хреста Господнього. О 12.00 Хрест буде доставлений в аеропорт "Бориспiль". Урочиста зустрiч релiквiI вiдбудеться о 13.00 бiля Святих ворiт Киeво-ПечерськоI Лаври. Зустрiне святиню Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви Блаженнiший Митрополит Володимир. З 5 по 15 липня частка Хреста Господнього знаходитиметься у Хрестовоздвиженському храмi обителi. Проведуть святиню 15 липня о 16.30.

05.07.2006. КИIВ-МОСКВА. Блаженнiший Митрополит Володимир представляв УкраIну на Всесвiтньому самiтi релiгiйних лiдерiв

На форумi зiбралися бiльш нiж 100 релiгiйних дiячiв: Предстоятелi та ieрархи Помiсних Православних Церков, керiвники й представники традицiйних християнських конфесiй, а також делегати мусульманських, юдейських, буддiйських та iнших громад iз рiзних краIн свiту. УкраIну на Всесвiтньому форумi у вiвторок, 4 липня, представляв Предстоятель нашоI Церкви Блаженнiший Митрополит Володимир.

Пройшов Всесвiтнiй самiт релiгiйних лiдерiв напередоднi зустрiчi керiвникiв провiдних краIн свiту, яка вiдбудеться в Санкт-Петербурзi найближчим часом. Учасники форуму були одностайними в надiI, що позицiя релiгiйних лiдерiв буде донесена не лише до наших вiруючих, але й до керiвникiв держав "ВеликоI вiсiмки", а також iнших краIн свiту.

Теми, представленi до обговорення на самiтi, були досить таки рiзноманiтними. Роль вiри й релiгiI в сучасному суспiльствi; захист i утвердження духовних i моральних цiнностей, вiдповiдальнiсть релiгiй за це; шляхи боротьби з тероризмом й екстремiзмом; духовна освiта i необхiднiсть морального виховання молодi; законнiсть, свобода, права людини; повага до релiгiйних почуттiв i того, що вважаeться священним в релiгiйнiй традицiI; мораль в економiцi; допомога знедоленим; роль засобiв масовоI iнформацiI у висвiтленнi життя релiгiйних громад; ресурси планети та екологiчна вiдповiдальнiсть; епiдемiI iнфекцiйних захворювань i наркоманiя; згубний вплив вiд розповсюдження зброI масового знищення; дiалог i партнерство цивiлiзацiй тощо.

На цi та iншi теми глави й представники традицiйних християнських конфесiй прочитали доповiдi; багато що ставало приводом для дискусiI. До речi, за пiдсумками форуму плануeться прийняти звернення до вiруючих людей, перших осiб рiзних краIн та суспiльства в цiлому. Але у першу чергу цей документ буде доведено до вiдому учасникiв зустрiчi "ВеликоI вiсiмки" у Санкт-Петербурзi.

05.07.2006. КИIВ-EРУСАЛИМ. Столиця зустрiла частку Животворящого Древа Хреста Господнього

Сьогоднi, о 12.00 в аеропорту "Бориспiль" приземлився лiтак авiакомпанiI "Мотор-сiч". На борту - делегацiя EрусалимськоI патрiархiI на чолi з митрополитом Вострiйським Тимофieм та УкраIнськоI ПравославноI Церкви на чолi з намiсником Киeво-ПечерськоI Лаври архieпископом Вишгородським Павлом. Вони привезли до столицi iкону святих рiвноапостольних царiв Костянтина та Eлени з часткою Животворящого Древа Хреста Господнього. Святиню свiтового православ’я вiдразу привезли до Киeво-ПечерськоI Лаври, де бiля Святих ворiт монастиря II зустрiв Предстоятель Церкви Блаженнiший Митрополит Володимир. Потiм хресним ходом вiруючi на чолi з духовенством дiйшли до площi перед Свято-Успенським собором обителi - тут Блаженнiший владика звершив подячний молебень.

Йому спiвслужили митрополит Вострiйський Тимофiй, архieпископи Переяслав-Хмельницький Митрофан, Львiвський i Галицький Августин, Вишгородський Павел, eпископ Бiлоцеркiвський i Богуславський Серафим, а також насельники Лаври та викладачi КиIвськоI духовноI академiI в священному санi. Супроводжував богослужiння митрополичий хор КиIвських духовних шкiл пiд управлiнням ieродиякона Романа (Пiдлубняка).

"Наша планета усiяна пам’ятниками, - сказав зокрема Блаженнiший Митрополит Володимир, звертаючись до присутнiх. - Цi пам’ятники зведенi людям, Iхньому генiю, труду, вiдкриттям i героIзму. Воздвигнутi цi пам’ятники вдячними дiтьми, батьками, або суспiльством. Однак серед них пiднiмаeться eдиний i неповторний пам’ятник, котрий зведено аж нiяк не любов’ю чи вдячнiстю, не доброю пам’яттю чи з доброI нагоди. Зведено його злобою, ненавистю i пiдступнiстю людською. Пам’ятник цей - Хрест Христовий, на якому люди розiп’яли свого Спасителя i Бога. I стоIть цей Хрест над усiм свiтом, являючи усiм народам Божу милiсть i благоволiння, перебуваючи сам свiдченням людськоI невдячностi".

Пiд час молебня Блаженнiший Митрополит Володимир прочитав молитву Чесному Животворящому Хресту Господньому.

Прибуття до Киeва святинi привернуло увагу журналiстiв вiтчизняних телеканалiв, журналiв, газет та Iнтернет-видань. Спецiально для них iнформацiйний вiддiл Свято-УспенськоI Киeво-ПечерськоI Лаври пiдготував прес-релiз, в якому можна знайти програму перебування святинi на територiI обителi, а також детальну iнформацiю про значення Хреста Господнього та хресноI смертi Спасителя в життi кожноI людини.

Коментуючи подiю, референт Блаженнiшого Митрополита Володимира диякон Олександр Драбинко зокрема зазначив: "Частку Хреста Господнього до Свято-УспенськоI Киeво-ПечерськоI Лаври - духовного серця УкраIни - привезла делегацiя EрусалимськоI ПравославноI Церкви на прохання Предстоятеля нашоI Церкви та з благословення Блаженнiшого Патрiарха Eрусалимського Феофiла III. Ця шанована святиня перебуватиме на територiI Лаври в днi святкування 40-рiччя eпископського служiння Блаженнiшого Митрополита Володимира, а священнослужителi, якi II привезли, а саме митрополит Вострiйський Тимофiй i архiмандрит Стефан вiзьмуть участь в ювiлейних урочистостях".

Пiсля закiнчення богослужiння ieрархи на чолi з Предстоятелем i в супроводi численних вiруючих вiднесли iкону до Свято-Хрестовоздвиженського храму Киeво-ПечерськоI Лаври - до 15 липня вiруючi матимуть можливiсть вклонитися чесному образу. Пiд час бесiди з журналiстами намiсник обителi архieпископ Вишгородський Павел попросив Iх належним чином висвiтлити перебування в столицi частки Хреста Господнього. "Пишiть цiкавi репортажi, готуйте до ефiру добрi сюжети. Впевнений, Господь вiддячить вам за це", - сказав владика. У днi перебування святинi у монастирському храмi звершуватимуться молебнi з акафiстом Животворящому Хресту Господньому. Проводять святиню у суботу, 15 липня о 16.30.

Олександр Андрущенко
Фото диякона Олександра ДрабинкаУВАГА! При використаннi матерiалiв бажано посилатися на "Православie в Украiнi",
а в мережi iнтернет давати гiперпосилання на офiцiйний серевер УПЦ "Православie в Украiнi" www.orthodox.org.ua

Сервер "Православie в Украiнi"
www.orthodox.org.ua
E-mail: news@orthodoxy.org.uaВ избранное