Все выпуски  

Новини Укра╖нсько╖ Православно╖ Церкви


В связи с обновлением портала просим оформить дополнительную подписку на сайте orthodoxy.org.ua


НОВИНИ УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ

08.06.2006.КИIВ. Керуючий справами УПЦ заявив, що деструктивна дiяльнiсть архieпископа Всеволода (Майданського) може призвести до нових розколiв у Церквi

Вiзит до УкраIни представника Константинопольського Патрiархату архieпископа Всеволода без необхiдного у такому випадку попередження правлячих архieреIв УкраIнськоI ПравославноI Церкви викликало незадоволення ieрархiв i священнослужителiв. Як повiдомив керуючий справами УПЦ архieпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан, "на найближчому засiданнi Священного Синоду буде визначена офiцiйна позицiя ПравославноI Церкви щодо деструктивноI дiяльностi архieпископа Всеволода на територiI УкраIни".

"Вiд iменi Блаженнiшого Митрополита Володимира я зателефонував владицi Всеволоду i запросив вiдвiдати Киeво-Печерську Лавру, - продовжуe архieпископ Митрофан. - Однак нi письмових вiдповiдей, нi дзвiнкiв не отримав. Це даe пiдстави думати, що представник Константинопольського Патрiархату маe власнi цiлi, якi бажаe приховати вiд священноначалля УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Тож у нас виникають сумнiви у добрих намiрах вiзиту.

Священний Синод нашоI Церкви прийняв рiшення про поновлення дiалогу з УАПЦ iз метою пошуку шляхiв до об’eднання. На жаль, дiяльнiсть архieпископа Всеволода e деструктивною в цьому питаннi. Я пiдтримую заяву Предстоятеля УАПЦ Мефодiя, що такi дiI можуть принести лише новi розколи. За канонами вiн не маe права збирати священикiв, якi перебувають пiд забороною, у розколi, причому, а тим бiльше, коли мова йде про чужу Церкву".

08.06.2006.КИIВ. Архieпископ Митрофан прийняв Предстоятеля РуськоI ПравославноI СтарообрядницькоI Церкви

Сьогоднi, 8 червня, з благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира керуючий справами УПЦ архieпископ Митрофан мав зустрiч з Предстоятелем РуськоI ПравославноI СтарообрядницькоI Церкви митрополитом Корнилieм. Як повiдомили в прес-службi УПЦ, пiд час бесiди владика Митрофан зазначив, що на сьогоднi створенi всi необхiднi умови для дiалогу мiж УкраIнською Православною та Старообрядницькою Церквами.

Архieпископ Митрофан розповiв гостевi про найважливiшi подiI з життя УкраIнськоI ПравославноI Церкви, що сталися останнiм часом; сторони також обговорили актуальнi питання, якi хвилюють сьогоднi християн у рiзних краIнах свiту.

Митрополит Корнилiй подякував за гостиннiсть, а також подiлився своIми враженнями вiд вiзиту до Киeво-ПечерськоI Лаври. "Для мене велика честь вiдвiдати святиню, яку справедливо називають колискою свiтового православ’я, – говорить вiн. – Велике значення для мене маe молитва бiля рак з чесними мощами преподобних отцiв Печерських. Так сталося, що ця стародавня обитель e нинi не лише мiсцем молитви, але й територieю, на якiй вiдбуваeться дiалог старообрядцiв iз вiрними УПЦ".

Насамкiнець архieпископ Митрофан подарував митрополиту Корнилiю образ ПресвятоI Богородицi, який був написаний лаврськими iконописцями. Отримали iконки на добру згадку i священнослужителi, якi супроводжували Предстоятеля РуськоI СтарообрядницькоI Церкви.

06.06.2006.КИIВ. Блаженнiший Митрополит Володимир привiтав спiвробiтникiв вiтчизняних ЗМI з Днем журналiста

Сьогоднi, 6 червня, в УкраIнi вiдзначаeться День журналiста. З вiтальним словом до представникiв мас-медiа звернувся Предстоятель УкраIнськоI ПравославноI Церкви. "На вас покладена почесна мiсiя доносити до людей правду про подiI, що вiдбуваються у суспiльствi, - зазначив зокрема Блаженнiший Митрополит Володимир. - Вам довiряють, до вас звертаються про допомогу, на вас сподiваються. Все це робить вашу мiсiю почесною i навiть священною. Бажаю вам мудростi та БожоI допомоги. Вам, як нiкому, потрiбно бути завжди впевненими у собi i знати вiдповiдi на гострi й болючi запитання.

Тож, вiд iменi ieрархiв, священнослужителiв i благочестивих мирян УкраIнськоI ПравославноI Церкви вiтаю вас з професiйним святом. Нехай найбiльшою цiннiстю для вас буде людина, яка в конкретний момент потребуe вашоI допомоги. Бажаю мужностi, аби ви не боялися не лише говорити правду, але й смiливо пiдписувалися пiд промовленим. Оцiнюйте об’eктивно все, що вiдбуваeться, а Всемилостивий Господь не залишить Своeю милiстю вас i тих, за ради кого ви живете в цьому свiтi".

05.06.2006.КИIВ. Архieпископ Митрофан пояснив, чому УкраIнська Православна Церква вважаe можливий вiзит Папи Римського в УкраIну несвоeчасним

У п’ятницю, 2 травня, з благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира керуючий справами УПЦ архieпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан взяв участь у веб-конференцiI на сайтi "Обозреватель". Серед великоI кiлькостi порушених тем найбiльш актуальним виявилося запитання, як ставиться УкраIнська Православна Церква до можливого вiзиту Папи Римського Бенедикта XVI до УкраIни.

"Вiзит понтифiка в УкраIну ми вважаeмо несвоeчасним, як несвоeчасним був i вiзит його попередника Iвана Павла II, - зазначив владика. - Це пов’язано з тим, що iснуe безлiч невирiшених проблем у взаeминах мiж УкраIнською Православною та Римо-Католицькою Церквами. Насамперед, це проблема прозелiтизму, невирiшених майнових питань; гострою залишаeться проблема проведення почергових iз греко-католиками богослужiнь у православних храмах".

За словами архieпископа Митрофана, ще перед приIздом в УкраIну Iоанна Павла II, УкраIнська Православна Церква запропонувала вирiшити цi проблеми на рiвнi двостороннiх комiсiй, однак цi пропозицiI були зiгнорованi католицькою стороною.

Тодi вiзит папи Римського вiдбувся, незважаючи на численнi прохання православних вiруючих не робити цього. Саме тому й стала неможливою зустрiч Блаженнiшого Митрополита Володимира з Папою Iваном Павлом II. За час, що пройшов вiд дня вiзиту понтифика в УкраIну не було проведено нi консультацiй, нi зустрiчей для уточнення позицiй.

Архieпископ Митрофан вважаe, що приIзд нового Папи "вiдбудеться за тим же сценарieм, тобто не принесе реальних позитивних зрушень у бiк полiпшення мiжцерковних взаeмин".

05.06.2006.КИIВ. Керуючий справами УПЦ вважаe несправедливим втручання влади у внутрiшньоцерковнi справи

"Пiдтримка украIнським урядом на офiцiйному й публiчному рiвнi будь-якоI конфесiI суперечить законодавству", - заявив архieпископ Переяслав-Хмельницький Митрофан у п’ятницю, 2 червня, пiд час веб-конференцiI на столичному сайтi "Обозреватель".

Вiн пiдкреслив, що "всi конфесiI в УкраIнi рiвнi перед законом, у нас не iснуe державноI Церкви, i тому влада повинна створювати необхiднi умови для нормального забезпечення життeдiяльностi зареeстрованих в УкраIнi конфесiй".

Надання однiй iз конфесiй статусу "бiльш нацiональноI" або "бiльш iноземноI", на думку архieпископа, веде до дискримiнацiI iнших Церков.

Владика пояснив, що "мова йде про пiдтримку так званого КиIвського патрiархату, що не визнаний у православному свiтi".

До того ж, створення eдиноI помiсноI Церкви в УкраIнi не може бути прерогативою державних органiв. Це внутрiшня справа ПравославноI Церкви. Тiльки вона може вирiшити цю проблему, виходячи iз церковних правил i керуючись побажаннями бiльшостi вiруючих. "Те, що сьогоднi держава взяла на себе зобов’язання зробити це, викликаe стурбованiсть серед церковноI громадськостi. Тут вбачаeться брутальне втручання у внутрiшнi справи Церкви", - вiдзначив архieпископ Митрофан.УВАГА! При використаннi матерiалiв бажано посилатися на "Православie в Украiнi",
а в мережi iнтернет давати гiперпосилання на офiцiйний серевер УПЦ "Православie в Украiнi" www.orthodox.org.ua

Сервер "Православie в Украiнi"
www.orthodox.org.ua
E-mail: news@orthodoxy.org.uaВ избранное