Все выпуски  

Новини Укра╖нсько╖ Православно╖ Церкви


В связи с обновлением портала просим оформить дополнительную подписку на сайте orthodoxy.org.ua


НОВИНИ УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ

15.06.2006.КИIВ. Архieпископ Августин попросив Предстоятелiв Помiсних Православних Церков припинити антиканонiчну дiяльнiсть архieпископа Всеволода (Майданського)

Деструктивна дiяльнiсть представника Константинопольського Патрiархату архieпископа Всеволода (Майданського) на територiI ЛьвiвськоI eпархiI викликала занепокоeння у священнослужителiв i вiруючих УкраIнськоI ПравославноI Церкви. У зв’язку з цим архieпископ Львiвський i Галицький Августин звернувся про допомогу до Вселенського Патрiарха Варфоломiя, Святiшого Патрiарха Московського i всieI Русi Алексiя II та Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви Блаженнiшого Митрополита Володимира.

"Звернутися до Вас за допомогою мене спонукала дiяльнiсть архieпископа Всеволода (Майданського) i eпископа Iларiона (Рудника) - архieреIв, приналежних до юрисдикцiI Константинопольського Патрiархату, - говориться зокрема у листi. - Бачить Бог, я вже не раз прощав владицi Всеволоду тi образи, що вiн наносив особисто менi як eпископовi Церкви ХристовоI своIми вчинками, скоeними у мiстi Львовi та на територiI eпархiI. Нинi ж серце моe по вiнця сповнилося гiркотою, сумом та обуренням, тому що новi антиканонiчнi дiI архieпископа Всеволода спрямованi вже не стiльки проти мене особисто, скiльки проти всieI УкраIнськоI ПравославноI Церкви - частини свiтового Православ’я.

Вважаю своIм обов’язком сповiстити про це всiм i розголосити про вчинене владиками Всеволодом та Iларiоном беззаконня. Нiхто не може дорiкнути менi в тому, що роблю це врозрiз з настановою Священного Писання, яка пропонуe спочатку потай викрити брата, що согрiшив, i лише у випадку його небажання прислухатися до напоумлення, оголосити про його дiяння перед усieю християнською спiльнотою. Не раз уже я повiдомляв архieпископовi Всеволоду про те, що його поведiнка пiд час вiзитiв в УкраIну сie спокуси серед пастви i наносить пряму шкоду Православнiй Церквi в УкраIнi. Але архieпископ Скопелоський не прислухався до цих слiв, кожен його приIзд у межi довiреноI менi eпархiI супроводжувався новими безчинними дiями i попранням канонiв СвятоI Церкви, згiдно з якими категорично забороняeться вторгнення ieрархiв однieI ПомiсноI Церкви або навiть eпархiI на канонiчну територiю iншоI. Моя спроба особисто зустрiтися з архieпископом Всеволодом нi до чого не привела: пiд надуманими приводами вiн вiдмовився вiд зустрiчi, до якоI його прямо зобов’язуe не моe запрошення, але канони Церкви.

Тому вважаю не лише можливим, але i необхiдним для блага Церкви привселюдно заявити про те, що архieпископ Всеволод i eпископ Iларiон вчинили дiI, якi можна було б очiкувати вiд розкольника, сектанта чи iншого недруга Православ’я, але аж нiяк не вiд спiвбратiв - архieреIв СвятоI КонстантинопольськоI Церкви, першоI по честi в православному свiтi, що маe благодатне спiлкування з УкраIнською Православною Церквою.

4-6 червня 2006 року архieпископ Скопелоський Всеволод i eпископ Телмиський Iларiон, знаходячись на канонiчнiй територiI УкраIнськоI ПравославноI Церкви, зокрема, у Львiвськiй eпархiI, порушуючи канони, вступили в спiлкування з розкольниками - представниками невизнаноI в православному свiтi так званоI "УкраIнськоI автокефальноI православноI церкви" (УАПЦ). Згаданi ieрархи приIхали до Львова, не сповiстивши нi Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви Блаженнiшого Митрополита КиIвського i всieI УкраIни Володимира, нi мене як правлячого архieрея ЛьвiвськоI eпархiI. Владики Всеволод та Iларiон не просто вiдвiдати зайнятий представниками УАПЦ Успенський храм у Львовi, не просто молилися, вiдправивши молебень спiльно з розкольниками (дiяння, за яке канонами передбачене низверження iз сану), але, як нам стало вiдомо з достовiрних джерел, навiть готувалися звершити тут 6 червня цього року Божественну лiтургiю. Лише розголошення цих намiрiв привело до того, що архieпископ Всеволод i eпископ Iларiон вiдмовилися вiд своIх попереднiх намiрiв. Крiм цього, прихильники УАПЦ оголосили про те, що приIзд eпископiв Константинопольського Патрiархату маe на метi вiдкриття в Успенськiй церквi подвор’я (церковного представництва) Константинопольського Патрiархату - крок, який також не можна розцiнити iнакше, як безвiдповiдальне i обурливе попрання канонiв ПравославноI Церкви.

Вважаю своIм обов’язком заявити, що данi злочиннi кроки згаданих ieрархiв e не просто вчинками, несумiсними з церковними канонами: вони не можуть не розцiнюватися нами, архieреями, духовенством i вiруючими УкраIнськоI ПравославноI Церкви, як зловмиснi i руйнiвнi для Церкви ХристовоI дiяння. Ieрархи КонстантинопольськоI Церкви, вступивши в беззаконне спiлкування з розкольниками, замiсть того, щоб сприяти лiкуванню церковного розколу в УкраIнi, сприяють ще бiльшому його загостренню.

ДiI архieпископа Всеволода i eпископа Iларiона спричиняють нам, православним Галичини, особливий бiль, тому що ми терпимо гонiння й утиски вiд тих самих розкольникiв, з якими (але не з нами!) вважають для себе можливим i бажаним спiльно молитися (про що?) згаданi архieреI. Буде справедливим задатися питанням: як вiрують, кому служать владики Всеволод та Iларiон, якщо вони разом не зi стражденними православними галичанами, але з Iх гонителями i ганьбителями?

Те, що вiдбуваeться у Львовi, тим бiльше гостро ранить нас, бо своe беззаконня владики Всеволод та Iларiон роблять у той самий час, коли всi Помiснi Православнi Церкви вустами своIх Предстоятелiв визнають i пiдтримують тiльки канонiчну УкраIнську Православну Церкву. Страшно говорити про це, але дiI згаданих eпископiв змушують нас задатися питанням: чи e щирою поведiнка КонстантинопольськоI Церкви, однi ieрархи якоI визнають eдиною Православною Церквою в УкраIнi лише ту Церкву, котру очолюe Блаженнiший Митрополит Володимир (як про це заявив у листопадi минулого року архieпископ Фiатирський i Великобританський Григорiй, що представляв Святiшого Патрiарха Варфоломiя на святкуваннi 70-рiччя Блаженнiшого Митрополита Володимира), а iншi - напряму спiлкуються з розкольниками.

У той самий час, як УкраIнська Православна Церква, виконуючи заповiдь Господню "да всi eдинi будуть" (Iн. 17, 21), а також пам’ятаючи слова святителя Григорiя Богослова про те, що "ми домагаeмося не перемоги, а повернення братiв, розлука з якими мучить нас", знову робить кроки до налагодження дiалогу з "УкраIнською автокефальною православною церквою", ieрархи КонстантинопольськоI Церкви свiдомо перешкоджають нашим загальним зусиллям, спрямованим на об’eднання украIнського Православ’я. Якби це було вперше, ще можна було б сподiватися, що це лише помилка або нерозумiння. Але владика Всеволод за останнi пiвтора десятилiття встиг проявити себе у Львовi так, що ми вправi назвати речi своIми iменами: його дiяльнiсть - це навмисна шкода, що свiдомо i планомiрно завдаeться Православнiй Церквi в УкраIнi.

У цьому зв’язку вважаю необхiдним порушити питання про дiяльнiсть архieпископа Всеволода i eпископа Iларiона в УкраIнi на засiданнi Священного Синоду УкраIнськоI ПравославноI Церкви, сповiстити Святiших Патрiархiв Константинопольського Варфоломiя I i Московського i всiя Русi Алексiя II про свiдоме i неодноразове попрання канонiв, допущене згаданими архieреями, i вимагати розслiдування IхньоI дiяльностi в УкраIнi i передання Iх Церковному судовi".

14.06.2006.КИIВ. З благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира стартувала благодiйна акцiя "Велике серце маленького життя"

Розпочалася реалiзацiя цього соцiального проекту зйомками художнього фiльму "Маленьке життя" за однойменною повiстю Олександра Жовна, яка неодноразово перевидавалася в нашiй краIнi. Пiдтримати талановитих соцiально-незахищених дiтей – таку мету поставили перед собою вiтчизнянi кiнематографiсти. Презентацiя iдеI створення стрiчки зiбрала сьогоднi, 14 червня, в предстоятельськiй резиденцiI Блаженнiшого Митрополита Володимира журналiстiв провiдних вiтчизняних телерадiокомпанiй i друкованих ЗМI, а також спiвробiтникiв благодiйних органiзацiй, що опiкуються дiтьми-сиротами.

В основi картини – розповiдi про свiтлi, незатьмаренi дитячi душi, якi здатнi на самопожертву задля того, аби врятувати життя ближнього.

Тiльки-но кiнематографiсти взялися за цю без сумнiву добру справу, на шляху виникли численнi перешкоди. Так, наприклад, ще наприкiнцi 90-рокiв минулого столiття оповiдання Олександра Жовна "Маленьке життя" перемогло у конкурсi кiносценарiIв Мiнiстерства культури УкраIни. Ця перемога гарантувала творчому колективу часткове державне фiнансування при втiленнi проекту в життя. Зрозумiвши, що доведеться знiмати картину власними силами, кiнематографiсти звернулися за допомогою до групи компанiй "Фокстрот", а за духовною пiдтримкою – до МiсiI УкраIнськоI ПравославноI Церкви соцiальноI допомоги дiтям.

Пiд час презентацiI голова МiсiI архiмандрит Фiларет (Кучеров) познайомив Блаженнiшого Митрополита Володимира та присутнiх журналiстiв з автором i режисером фiльму Олександром Жовном, головним оператором Сергieм Колбнeвим i виконавцем головноI ролi – учнем другого класу НовомиргородськоI загальноосвiтньоI школи Кирилом Соснiцьким. Вiн також розповiв про спiльний задум МiсiI та групи компанiй "Фокстрот" – не лише створити повнометражний фiльм, але й показати його в усiх регiонах УкраIни, в дитячих будинках та школах-iнтернатах.

Блаженнiший Митрополит Володимир сказав, що лiтературний твiр, на основi якого створюeться картина, здатний зворушити будь-яке серце, закликав на присутнiх Боже благословення, а також пiдтримав iдею органiзовувати благодiйнi презентацiI "Маленького життя" для провiдних пiдприeмцiв i бiзнесменiв. Кошти вiд них будуть направленi на розвиток i навчання талановитих вихованцiв iнтернатiв i дитячих будинкiв.

Кожен, хто доклав зусиль до створення кiнострiчки, отримав у подарунок вiд Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви яскравий церковний календар та iкону ПресвятоI Богородицi.

Пiсля зустрiчi з Його Блаженством у Синодальному залi КиIвськоI МитрополiI вiдбулася прес-конференцiя за участю представникiв творчого колективу.
Олександр Андрущенко
Фото диякона Олександра ДрабинкаУВАГА! При використаннi матерiалiв бажано посилатися на "Православie в Украiнi",
а в мережi iнтернет давати гiперпосилання на офiцiйний серевер УПЦ "Православie в Украiнi" www.orthodox.org.ua

Сервер "Православie в Украiнi"
www.orthodox.org.ua
E-mail: news@orthodoxy.org.uaВ избранное