Все выпуски  

Новини Укра╖нсько╖ Православно╖ Церкви


Информационный Канал Subscribe.Ru


НОВИНИ УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ

01.11.2005. КИIВ. Президент УкраIни пообiцяв взяти пiд особистий контроль ситуацiю навколо Свято-ВоскресенськоI православноI громади в мiстi Острог

31 жовтня в резиденцiI Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви вiдбулася зустрiч Блаженнiшого Митрополита Володимира з Президентом нашоI держави Вiктором Ющенком. Пiд час зустрiчi обговорювались питання державно-церковних вiдносин в УкраIнi на сучасному етапi та з огляду на майбутнi парламентськi вибори.

У ходi розмови особливоI уваги набуло питання про ситуацiю, що склалася у Рiвненськiй eпархiI. Мiсцева влада, очолювана губернатором РiвненськоI областi Василем Червонieм, втручаючись у мiжконфесiйнi вiдносини, загострюe i без того складну ситуацiю на релiгiйному грунтi в цьому регiонi УкраIни. Особливо гострi протистояння спостерiгаються останнiм часом у мiстi Острог. Такi дiI мiсцевоI влади, як вiдзначалось пiд час зустрiчi Президента УкраIни та предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви, шкодять консолiдацiI украIнського суспiльства.

Вiктор Ющенко пообiцяв взяти пiд особистий контроль ситуацiю навколо Свято-ВоскресенськоI громади УПЦ в мiстi Острог РiвненськоI областi.

01.11.2005. ВIННИЦЯ. 230 рокiв вiдзначив Свято-Параскевинський храм села Немiя

Бiльше трьохсот парафiян у недiлю, 30 жовтня, зiбралися у Свято-Параскевинському храмi с. Немiя, що у передмiстi Могилiв-Подiльського, на святкування ювiлею свого храму. Радiсть вiруючих приIхав роздiлити митрополит Вiнницький i Могилiв-Подiльський Макарiй, який у спiвслужiннi могилiвського та вiнницького духовенства звершив в цей день Божественну лiтургiю.

У своIй проповiдi владика наголосив, що за 230 рокiв iснування цей храм бачив багатьох видатних людей, у ньому молилися i благочестивi предки мешканцiв села, яких також сьогоднi згадували у молитвах пiд час ЛiтургiI i якi взаeмно моляться за своIх нащадкiв перед престолом Божим. Владика привiтав усiх присутнiх зi святом i побажав, щоб i надалi Свято-Параскевинський храм залишався мiсцем, де люди отримують духовну втiху та насолоду i навчаються шляху до Царства Небесного i вiчного життя з Богом. Пiсля закiнчення БожественноI лiтургiI митрополит Макарiй благословив усiх присутнiх i роздав Iм "Православну газету", яку назвав найкращим на сьогоднi церковним виданням в УкраIнi.

Докладнiше про Свято-Параскевинський храм, про випробування, якi випали на долю цieI святинi, читайте у матерiалi диякона Владислава Демченка.

Прес-служба ВiнницькоI eпархiI

01.11.2005. ВIННИЦЯ. Вже 250 рокiв Свято-Параскевинський храм Обухова зберiгаe старовинну чудотвону iкону БожоI Матерi

27 жовтня, в день пам’ятi преподобноI Параскеви СербськоI, митрополит Вiнницький i Могилiв-Подiльський Макарiй звершив Божественну лiтургiю з нагоди престольного свята i 250-лiтнього ювiлею храму с. Обухiв Муровано-Куриловецького району. Близько трьохсот парафiян зiбралися на свято. Окрiм мiсцевих жителiв тут були вiруючi з сусiднiх Могилiв-Подiльського i Шаргородського районiв, якi приIхали помолитися i побачити архieрейське богослужiння у старовинному дерев’яному храмi.

Владика Макарiй звернувся до присутнiх iз проповiддю. Слухаючи архiпастиря, багато людей плакали, коли владика згадував Iхнiх предкiв, що у рiзнi часи молилися у стiнах обухiвського храму i разом зi своIм храмом переживали часи як розквiту вiри, так i занепаду духовностi i жорстоких безбожницьких гонiнь. Митрополит Макарiй побажав щоб у подальшому молитва у древньому храмi нiколи не припинялася, i храм залишався свiточем вiри для багатьох майбутнiх поколiнь.

Настоятель храму протоieрей Георгiй Лашин вiд iменi своIх парафiян подякував владицi Макарiю i пiднiс для поклонiння мiсцевий чудотворний образ БожоI Матерi, який був вiдроджений iз забуття i оновлений у минулому роцi стараннями iсторичного вiддiлу ВiнницькоI eпархiI та iконописноI майстернi при храмi священномученика Володимира, митрополита КиIвського.

Докладнiше про дивовижну iсторiю Обухiвського образу БожоI Матерi читайте у матерiалi диякона Владислава Демченка.

Прес-служба ВiнницькоI eпархiI

01.11.2005. КИIВ. Вiйськовослужбовцi Президентського полку склали присягу на вiрнiсть Батькiвщинi з благословення Церкви

Вiзит Голови Синодального вiйськового вiддiлу УПЦ архieпископа Львiвського i Галицького Августина до полку Президента УкраIни став для вiйськовослужбовцiв справжнiм святом. Цього дня на плацу перед командним корпусом склали присягу на вiрнiсть Батькiвщинi дев’ятнадцятеро найкращих солдатiв полку, якi наступного тижня розпочнуть опановування вiйськовоI науки в навчальних частинах з правом продовження навчання у вищих вiйськових закладах столицi.

На початку урочистостей владика Августин звернувся до захисникiв Вiтчизни зi словами настанови. Вiн розповiв про те, як вiра в Бога допомагаe вiйськовослужбовцям у Iхньому нелегкому служiннi на благо суспiльства, а також побажав мужностi та незламностi у скрутнi хвилини.

„На мою думку, вiйськовий обов’язок - найпочеснiше i найвiдповiдальнiше служiння, - сказав архieпископ Августин. - I хто ж як не захисник Вiтчизни, стикаeться з найбiльшою небезпекою? Пiд час бойових дiй солдат, з одного боку, маe забути про себе заради ближнього, а з iншого - маe бути дуже пильним. Треба не тiльки вести бойовi дiI, але й вберегти себе, щоб врятувати життя iншим. Споконвiку православнi воIни отримували у благословення вiд своIх матерiв iконки та натiльнi хрестики. Iсторiя не знаe жодного випадку, щоб комусь це не допомогло пiд час виконання вiйськових обов’язкiв".

Вже декiлька рокiв поспiль полком Президента УкраIни духовно опiкуeться спiвробiтник Синодального вiйськового вiддiлу УПЦ пiдполковник вiйськово-повiтряних сил УкраIни у запасi протоieрей Сергiй Полежаeв. Жодний урочистий захiд у частинi не обходиться без благословення Церкви. Останнiм часом тут прижилася добра благочестива традицiя - пiсля складання присяги вiйськовослужбовцi отримують у благословення iконки вiд вiйськового eпископа. Кожному солдату архieпископ Августин потиснув руку, кожному сказав якусь добру настанову.

Завершилася церемонiя складання присяги на вiрнiсть Батькiвщинi урочистим маршем вiйськослужбовцiв Президентського полку з виконанням стройових пiсень.

Пiдходили до владики i батьки майбутнiх захисникiв Вiтчизни, якi прийшли до частини, щоб стати свiдками бойового хрещення своIх дiтей. „У багатьох частинах i вiйськових навчальних закладах e недiльнi школи i катехiзичнi курси. Але, опiкуючись вiйськовослужбовцями, ми зовсiм забуваeмо про Iхнiх батькiв, якi теж потребують духовноI пiдтримки", - зазначив владика. Пiд час бесiди з командуванням Президентського полку вiн запропонував офiцерам пiсля урочистостей з нагоди прийняття присяги органiзовувати зустрiчi священикiв з батьками вiйськовослужбовцiв.

Пiсля закiнчення урочистоI церемонiI архieпископ Августин мав бесiду з особовим складом полку Президента УкраIни. За словами юнакiв, багатьом iз них владика змiнив життя на краще, а комусь допомiг стати сильнiшим та мудрiшим.

Олександр Андрущенко

01.11.2005. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ. Протягом наступних двох мiсяцiв у eпархiI буде освячено сiм нових храмiв

Про це стало вiдомо 25 жовтня пiд час загальноeпархiальних зборiв священикiв Володимир-ВолинськоI eпархiI. Розпочалися вони молебнем на початок всякоI доброI справи, який очолив секретар eпархiI прот. Олексiй Никитюк.

Пiд час зборiв були пiдведенi пiдсумки роботи за минулий рiк та вирiшувалися проблеми сьогодення. Володимир-Волинська eпархiя складаeться в основному з молодих священикiв, i працюють вони, вiддаючи усi сили служiнню Церквi i ближнiм. Лише за перiод наступних двох мiсяцiв у Володимир-Волинськiй eпархiI намiчено освячення семи нових церков. Наразi eпархiя налiчуe бiльше 220-ти храмiв i число Iх дедалi збiльшуeться.

Прес-служба Володимир-ВолинськоI eпархiI

01.11.2005. СУМИ. Богослужiння у день престольного свята в духовному училищi звершувалося протягом усieI ночi

У Сумському пастирсько-богословському училищi дie храм в iм’я преподобного Симеона Нового Богослова й святого праведного Iоанна Кронштадського. За традицieю, цього року 25 жовтня, у день пам’ятi Симеона Богослова, у храмi вiдбулося святкове нiчне богослужiння. Ця служба звершуeться в СПБДУ без будь-яких скорочень i змiн церковного уставу, i поняття "всенiчне бдiння" цього дня перестаe бути абстрактним термiном.

О 23.00 пролунав перший вигук священика викладача училища ieрея Iоанна Мeшкова. Незважаючи на те, що богослужiння тривало до 6 ранку, i що храм i вiвтар були переповненi, нiхто не вiдчував нi втоми, нi незручностi.

Симеон Новий Богослов не був прийнятий сучасниками й претерпiв гонiння за свою щиру вiру вiд тих, кого любив. Але йому вдалося зберегти вiру i любов до людей у чистому й доброму серцi. Так допоможе Господь i нам знайти порятунок у сучасному бурхливому свiтi святими молитвами преподобного Симеона.

Прес-служба СумськоI eпархiI

01.11.2005. СУМИ. Учнi духовного училища доклали своIх зусиль для вiдновлення Ряснянського монастиря

27 жовтня вихованцi 1 класу Сумського пастирсько-богословського училища зi своIм класним керiвником ieреeм Iоанном Мeшковим вiдвiдали вiдновлюваний Свято-ДимитрiIвський Ряснянський монастир. Колись ця обитель нараховувала 250 ченцiв. Нинi тiльки товстi стiни зруйнованого храму нагадують про колишню славу монастиря.

Вихованцi СПБДУ допомогли розчистити територiю перед вiдновлюваним храмом. Такий похiд корисний не тiльки для вивчення своeI iсторiI. Хлопцi, перебуваючи в незвичайних для них умовах, змогли по-iншому подивитися один на одного. Адже вмiння прийти на допомогу в реальному життi цiнуeться набагато бiльше, нiж володiння теоретичними знаннями.

Гiдне виховання нового поколiння не можливо без повернення до вiкових традицiй. Спроба соцiалiстичного суспiльства створити нову, вiдiрвану вiд iсторiI iдеологiю виявилася подiбноI до будинка, заснованого на пiску. Сьогоднi ми по крупицях вiдновлюeмо зганьблену спадщину.

Прес-служба СумськоI eпархiI

31.10.2005. КИIВ. За державною статистикою УкраIнська Православна Церква - найбiльш визнана у свiтовому спiвтовариствi

Представники традицiйних християнських конфесiй, провiднi украIнськi та зарубiжнi полiтологи, соцiологи i релiгieзнавцi, журналiсти та представники органiв державноI влади рiзних рiвнiв стали учасниками науково-практичноI конференцiI „Мiжнародна дiяльнiсть релiгiйних органiзацiй УкраIни: здобутки i проблеми", що пройшла цими днями у конференц-залi Державного департаменту у справах релiгiй. УкраIнську Православну Церкву на форумi, з благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира, представляв доцент кафедри СвященноI iсторiI Нового Завiту КиIвськоI духовноI академiI протоieрей Василiй Заeв.

Докладнiше читайте на сайтi "Православiе в УкраIнi"

31.10.2005. РIВНЕ. Воскресенський храм Острога опинився в руках розкольникiв через фальсифiкацiю

Про це зокрема йдеться у заявi Свято-ВоскресенськоI громади мiста Острога, оприлюдненiй цими днями. Також у документi зазначаeться, що „Громада УкраIнськоI ПравославноI Церкви Воскресенського храму м. Острога РiвненськоI обл. виражаe свiй протест проти поспiшного розпорядження голови РiвненськоI облдержадмiнiстрацiI Василя Червонiя вiд 20 жовтня 2005 року за №498 про перереeстрацiю Свято-ВоскресенськоI громади мiста Острога, яка нiбито перейшла в юрисдикцiю УкраIнськоI ПравославноI Церкви - КиIвський Патрiархат. Така перереeстрацiя e незаконною, бо ситуацiя державними службами не вивчена i висновкiв вiдповiдних не зроблено, а представники парафiяльноI двадцятки (11 пiдписiв, 2 з яких анульованi, таким чином - всього 9), якi пiдписалися пiд зверненням до РiвненськоI облдержадмiнiстрацiI про перереeстрацiю громади, не представляe iнтереси всieI громади, i таких повноважень вiд парафiяльноI громади Воскресенського храму м. Острога не отримувала. Парафiяльнi збори, на рiшення яких посилаються тi, хто пiдписався, не проводилися, i парафiяни про них нiчого не чули. Отже, рiшення „зборiв, яких не було" - це обман i фальсифiкацiя.

Крiм того, поспiшна перереeстрацiя громади суперечить не тiльки чинному законодавству, але й пункту 38 i 39 парафiяльного статуту Свято-ВоскресенськоI громади мiста Острога, зареeстрованого Рiшенням Виконавчого комiтету РiвненськоI обласноI Ради народних депутатiв вiд 25 вересня 1991 року за №173, оскiльки громада не зверталася до правлячого архieрея про проведення парафiяльних зборiв i внесення на них змiн та доповнень до парафiяльного статуту або лiквiдацiю громади, чи II перереeстрацiю. Отже, Св.-Воскресенська громада не лiквiдована i продовжуe юридично i фiзично дiяти.

Колишнiй настоятель Воскресенського храму м. Острога Ярослав Хаврук за зраду i порушення священницькоI присяги звiльнений архieпископом Рiвненським i Острозьким Варфоломieм вiд настоятельства у вищезгаданному храмi i позбавлений священного сану. Тому представляти iнтереси Свято-ВоскресенськоI парафiI м. Острога вiн уже не може. Указом архieпископа Варфоломiя вiд 22 жовтня 2005 року, парафiяльна двадцятка, парафiяльна рада i ревiзiйна комiсiя Воскресенського храму м. Острога розпущена i не може представляти в подальшому iнтереси парафiI.

23 жовтня 2005 року пiд головуванням секретаря Рiвненського eпархiального управлiння протоieрея Iоанна Солодчука були проведенi парафiяльнi збори Воскресенського храму м. Острога, якi обрали нову парафiяльну двадцятку, парафiяльну раду та ревiзiйну комiсiю, яким, пiсля затвердження 24 жовтня 2005 року архieпископом Рiвненським i Острозьким Варфоломieм, доручаeться представляти iнтереси своeI громади.

На даний час ситуацiя навколо Св.-Воскресенського храму м.Острога загострюeться i майже вийшла з-пiд контролю. Так, 27 жовтня 2005 року о 7 годинi ранку до храму прибуло приблизно 20 молодикiв на додачу з мешканцями прилеглих до м. Острога сiл, якi здiйснили спробу силою вiдтиснити православних вiруючих УкраIнськоI ПравославноI Церкви вiд вхiдних дверей храму. В наслiдок таких заходiв e травмованi з боку вiруючих УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Церковний староста Мандебура Богдан Iванович отримав перелом ключицi, а церковний касир - Карпенюк Любов Володимирiвна (вдова i мати трьох дiтей), отримала сильний струс мозку i на даний час знаходиться на стацiонарному лiкуваннi. Крiм того, в декого e численнi тiлеснi пошкодження.

Того ж дня Острозький мiський голова Тарас Пустовiт, який прибув на мiсце подiI, опечатав вхiднi дверi Воскресенського храму у присутностi правоохоронних органiв. Такий стан речей може призвести до кровопролиття!

Громада Воскресенського храму м. Острога УкраIнськоI ПравославноI Церкви передала вiдповiднi документи в судовi iнстанцiI з метою законного врегулювання ситуацiI довколо храму. Також були поданi вiдповiднi телеграми, листи i подання до Президента УкраIни В.А. Ющенка, Генерального прокурора, Мiнiстра внутрiшнiх справ, голови державного комiтету в справах релiгiй та iншi вiдповiднi органи.

Громада УПЦ Свято- Воскресенського храму м. Острога".

Про конфлiкт в Острозi також читайте Священик зрадив канонiчну Церкву заради eпископського сану.

Володимир Плисюк, Рiвненська eпархiя

31.10.2005. РIВНЕ. Священик перейшов у розкол заради eпископського сану

Громада УПЦ Воскресенського храму Острога просить святих молитов всього православного свiту!

Вчора православним вiруючим Острога стало зрозумiлим, чому Iхнiй Воскресенський храм, що споконвiку належав канонiчнiй УкраIнськiй Православнiй Церквi, ледь не потрапив до рук розкольникiв. Ярослав Хаврук - колишнiй настоятель храму, позбавлений архieпископом Рiвненським i Острозьким Варфоломieм священного сану за вiдхiд в розкол, у недiлю, 30 жовтня, отримав вiд так званого „патрiарха КиIвського" Фiларета сан eпископа Дерманського. „Висвячення" вiдбулося в академiчному храмi Нацiонального унiверситету „Острозька академiя".

Нагадаeмо, що конфлiкт довкола ВоскресенськоI церкви в мiстi Острозi розгорiвся тиждень тому, коли прихожани дiзналися про перехiд IхньоI громади до розкольницького КиIвського патрiархату. 17 жовтня тодiшнiй настоятель храму священик Ярослав Хаврук пiдробив протоколи парафiяльних зборiв про перехiд в УПЦ-КП i подав на затвердження в Рiвненську облдержадмiнiстрацiю. Не дослiдивши питання, чиновники одразу зареeстрували змiни до парафiяльного статуту. Церковна громада Воскресенського храму Острога, дiзнавшись про зраду, не допустила в недiлю, 23 жовтня, священика Ярослава Хаврука та його прибiчникiв до храму.

Архieпископ Варфоломiй своIм Указом звiльнив Ярослава Хаврука вiд настоятельства у Воскресенському храмi i, згiдно з Рiшенням Священного Синоду УкраIнськоI ПравославноI Церкви вiд 29 грудня 2003 року, позбавив його священного сану. Новим настоятелем був призначений ieромонах Нiкон з Межирицького монастиря.

28 жовтня навколо Воскресенського храму розпочався новий виток ганебних подiй. О 6 год. ранку до храму прибули група чоловiкiв у складi 20 осiб, якi спробували силою вiдтиснути православних вiруючих, якi по черзi цiлодобово моляться бiля стiн храму з 23.10.2005 р. Цi люди застосували проти мирних вiруючих (лiтнiх жiнок) палицi, бейсбольнi бити i ножi. Коли не вдалося вiдтиснути вiруючих УПЦ вiд дверей храму (завдяки втручанню представникiв правоохоронрих органiв), на мiсце подiй були привезенi семiнаристи та священики УПЦ КП з Рiвного, вiд яких також, незважаючи на священницький сан, на адресу вiруючих УПЦ звучали погрози, звинувачення, лайки i образи типу „москалi", „не патрiоти", „не громадяни УкраIни".

Коли не втiлився в життя i такий план вiдтиснення, був наданий наказ семiнаристам УПЦ КП також залишатися на мiсцi цiлодобово. Для цього, за пiдтримки директора ВАТ „Острозький Молокозавод" (панi Мельничук) Iх було забезпечено теплим одягом, Iжею та всiм необхiдним.

Наразi бiля Воскресенського храму залишаються лише представники канонiчноI УПЦ, весь час ченцi з навколишнiх монастирiв служать ЛiтургiI та молебнi за припинення ворожнечi i вiдновлення благословенного миру.

Звернення Свято-ВоскресенськоI громади Воскресенський храм Острога опинився в руках розкольникiв через фальсифiкацiю

Володимир Плисюк, Рiвненська eпархiя

31.10.2005. КИIВ. Держава вважаe Святу Церкву своeю доброю помiчницею

Про це пiд час науково-практичноI конференцiI „Мiжнародна дiяльнiсть релiгiйних органiзацiй УкраIни: здобутки i проблеми", що пройшла днями у конференц-залi Державного департаменту у справах релiгiй, зазначив доцент кафедри СвященноI iсторiI Нового Завiту КиIвськоI духовноI академiI протоieрей Василiй Заeв, який, з благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира, представляв на цьому форумi УкраIнську Православну Церкву.

„Радiсно, що сьогоднi ми отримали можливiсть брати участь у подiбних заходах, - сказав вiн. - Держава вважаe Святу Церкву своeю доброю помiчницею, жоден соцiальний захiд обласного чи державного значення не обходиться без священика. Сьогоднi ми не тiльки благословляeмо добрi справи, ми самi робимо Iх".

Представники традицiйних християнських конфесiй подiлилися досвiдом мiжнародноI дiяльностi своIх громад, пiднiмалися питання подальшого розвитку мiжнародних зв’язкiв Церков i релiгiйних органiзацiй УкраIни та Iхнього соцiального i благодiйницького служiння, а також пошуку шляхiв взаeмодiI державних органiв i релiгiйних органiзацiй.

У своeму виступi голова Державного департаменту у справах релiгiй Iгор Бондарчук звернув увагу присутнiх на той факт, що архieреI та священнослужителi УкраIнськоI ПравославноI Церкви, яку очолюe Блаженнiший Митрополит Володимир, беруть найактивнiшу участь у форумах з актуальних суспiльних проблем свiтового значення. Кiлькiсть Iхнiх офiцiйних вiзитiв закордон, виступiв на конференцiях та доповiдей, надрукованих у пресi, значно перевищуe здобутки iнших християнських конфесiй i релiгiйних органiзацiй.

„З активiзацieю дiяльностi УкраIнськоI ПравославноI Церкви значно зросла II вага у свiтовому релiгiйному спiвтовариствi, - зазначив I. Бондарчук. - Так, ieрархи УПЦ поточного року взяли участь у роботi КонференцiI голiв капеланських служб краIн НАТО у мiстi Любляна (Словенiя), у Мiжнароднiй конференцiI „Перед очима глобалiзацiI" у Празi, а також у двох найбiльших свiтових форумах: „Мужнiсть в гуманiзмi миру" у Лiонi та „Дiалог цивiлiзацiй" на грецькому островi Родос. Це свiдчить про авторитет i свiтове визнання".

Мiжнароднi зв’язки допомагають православним священнослужителям здiйснювати широку соцiальну дiяльнiсть, докладати ще бiльше зусиль для розв’язання соцiальних проблем незахищених верств населення. До речi, загальний обсяг гуманiтарноI допомоги, яку отримали вiд УкраIнськоI ПравославноI Церкви малозабезпеченi громадяни, медичнi заклади, будинки-iнтернати, а також заклади пенiтенцiарноI системи складаe близько п’ятнадцяти тисяч тон. Завдяки клiрикам православних храмiв у краIнах ЗахiдноI Eвропи украIнськi священики органiзовують заходи лiтнього вiдпочинку та оздоровлення дiтей, забезпечують медичне обстеження та лiкування малозабезпечених.

Пiд час конференцiI представники державноI влади звернулися до православних священикiв з пропозицiями щодо налагодження конструктивноI спiвпрацi задля подолання дитячоI безпритульностi, торгiвлi людьми, формування реабiлiтацiйних програм для безпритульних, нарко- i алкозалежних, постраждалих вiд насилля у родинах тощо. Говорили у залi i про здобутки релiгiйних органiзацiй у справi соцiального служiння та мiжнародноI дiяльностi. Посадовцi дiйшли одностайноI думки, що потенцiал дiяльностi, зокрема мiжнародноI, Церков i релiгiйних органiзацiй УкраIни ще не набув свого повного розкриття.

„У священикiв нiколи не закiнчаться засоби допомоги людям. - говорить колишнiй голова Держкомрелiгiй Вiктор Бондаренко. - Вони були, e i завжди будуть зi своeю паствою. У регiонах e багато священикiв, якi мають чудовi соцiальнi задуми - для реалiзацiI Iм не вистачаe пiдтримки. В УкраIнi здiйснюють своe пастирське служiння багато талановитих священикiв, якi можуть i хочуть брати участь у мiжнародних заходах по вирiшенню найболючiших соцiальних проблем. Усiм Iм знову ж таки потрiбна пiдтримка. Тож, державна влада сьогоднi настроeна на те, щоб допомогти Церквi в II добрих справах".

Результатом зустрiчi стало звернення учасникiв конференцiI до представникiв органiв мiсцевого самоврядування та релiгiйних громад на мiсцях з проханням докласти максимум зусиль, аби налагодити бiльш плiднi механiзми взаeмодiI мiж ними в iнтересах украIнського суспiльства. Голова Держкомрелiгiй, у свою чергу, висловив готовнiсть у межах визначеноI компетенцiI докласти необхiдних зусиль, щоб допомогти традицiйним християнським конфесiям реалiзовувати своI соцiальнi мiжнароднi проекти.

Олександр Андрущенко

31.10.2005. ЛУЦЬК. На фестиваль, що проходить у рамках 210-I рiчницi ВолинськоI духовноI семiнарiI, зiбралися найкращi духовнi хори УкраIни

З благословення Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви Блаженнiшого Митрополита КиIвського i всieI УкраIни Володимира, та за сприяння митрополита Луцького i Волинського Нiфонта, в м. Луцьку вiдбувся фестиваль хорових колективiв духовних навчальних закладiв УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Цей захiд вiдбувся в рамках святкування 210-I рiчницi з часу заснування ВолинськоI духовноI семiнарiI та 60-I рiчницi II перебування в м. Луцьку.

У фестивалi взяли участь: хор КиIвськоI академiI та семiнарiI (керiвник - ieродиякон Роман (Пiдлубняк)), хор Городокського духовного училища (керiвник - iнокиня Корнилiя (Сорока)), змiшаний хор вихованцiв ВДС та учнiв курсiв регентiв-псаломщикiв (керiвник Марiя Вислоцька), хор ПочаIвськоI духовноI семiнарiI, хор Корецького регентсько-катехiзаторського духовного училища (керiвник - монахиня МихаIла (Фурманець)), хор Кременецького регентського вiддiлення (керiвник - Алла Афанасенко), хор ВолинськоI духовноI семiнарiI (керiвник - прот. П. Муляр), хор Алчевського духовного училища (керiвник - Ольга Шевердiна) та хор Володимир-Волинського регентського духовного училища (керiвник - Наталiя Касюк).

Перед початком фестивалю для гостей була влаштована екскурсiя Луцьком, пiд час якоI вони вiдвiдали музей ВолинськоI iкони та стародавню частину Волинського обласного центру.

Фестиваль проходив у примiщеннi Волинського обласного драматичного театру iм. Т.Г. Шевченка. У виконаннi хорiв прозвучали твори вiдомих церковних композиторiв. Вихованцi ВДС також поставили сценку пiд назвою „Як князь Володимир вiру обирав". На закiнчення всi учасники разом проспiвали кант-молитву „Боже Великий, Eдиний", а митрополит Нiфонт вручив керiвникам хорiв дипломи про участь у фестивалi та пам’ятнi подарунки.

Святкування ювiлею ВолинськоI духовноI семiнарiI цим фестивалем не закiнчуeться – плануeться також проведення богословьких конференцiй, створення вiдеофiльму та видання книги з iсторiI ВДС.

Прес-служба ВолинськоI eпархiIУВАГА! При використаннi матерiалiв бажано посилатися на "Православie в Украiнi",
а в мережi iнтернет давати гiперпосилання на офiцiйний серевер УПЦ "Православie в Украiнi" www.orthodox.org.ua

Сервер "Православie в Украiнi"
www.orthodox.org.ua
E-mail: news@orthodox.org.uaSubscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: religion.orthodoxua
Архив рассылки
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное