Все выпуски  

Новини Укра╖нсько╖ Православно╖ Церкви


Информационный Канал Subscribe.Ru


НОВИНИ УКРАIНСЬКОI ПРАВОСЛАВНОI ЦЕРКВИ

11.11.2005. КИIВ. Предстоятелю УкраIнськоI ПравославноI Церкви присвоeно звання „Почесний професор КиIвськоI духовноI академiI"

Таке рiшення прийняла Вчена рада eдиноI в УкраIнi духовноI академiI, враховуючи багаторiчну працю Блаженнiшого Митрополита Володимира на нивi вiдродження та розвитку богословськоI освiти. Про цю визначну подiю в життi КиIвських духовних шкiл стало вiдомо пiд час вiдкритого засiдання Священного Синоду УкраIнськоI ПравославноI Церкви, яке пройшло вчора, 10 листопада в актовому залi КиIвськоI духовноI академiI.

Внесок Блаженнiшого Владики у розбудову системи богословськоI освiти неоцiненний. На час обрання Його Блаженства Предстоятелем УкраIнськоI ПравославноI Церкви в УкраIнi функцiонували чотири духовнi семiнарiI та академiя. До 2004 року кiлькiсть духовних навчальних закладiв зросла до п’ятнадцяти. В краIнi дie близько чотирьох тисяч недiльних шкiл. Сьогоднi УкраIнська Православна Церква маe бiльше 100 перiодичних видань, у багатьох eпархiях налагодженi вiдносини з регiональними теле- i радiоагентствами, що значно сприяe проповiдi Слова Божого у сучасному свiтi.

Блаженнiший Митрополит Володимир e почесним доктором кiлькох унiверситетiв свiту, дiйсним членом МiжнародноI академiI iнформатизацiI (при Екологiчнiй i соцiальнiй радi ООН) i МiжнародноI кадровоI академiI Ради Eвропи.

У березнi 1996 року Предстоятель нашоI Церкви був обраний почесним головою Мiжнародного комiтету при ООН з питань святкування 2000-рiччя Рiздва Христового.

Вiн вiдомий у всьому свiтi як проповiдник, богослов, духовний письменник. У 1997-1998 роках вийшло у свiт шеститомне видання його праць. Блаженнiший Митрополит Володимир особисто редагуe найважливiшi матерiали, що публiкуються в журналi "Православний вiсник" i щомiсячному виданнi "Вiсник прес-служби УкраIнськоI ПравославноI Церкви". З архiпастирським словом звертаeться до пастви у щотижневiй телепрограмi "Православний свiт" i щоденноI "Православний календар". Пише вiршi, багато з яких покладенi на музику i стали украIнськими народними пiснями.

11.11.2005. КИIВ. Найкращi студенти КиIвських духовних шкiл отримуватимуть стипендiю iменi Блаженнiшого Митрополита Володимира

Рiшення про призначення найкращим студентам КиIвськоI духовноI академiI стипендiI iменi Блаженнiшого Митрополита Володимира за успiхи у навчаннi було прийняте на вiдкритому засiданнi Священного Синоду, що вiдбулося в актовому залi КиIвських духовних шкiл учора, 10 листопада. Останнiм часом значно покращився рiвень науковоI дiяльностi професорсько-викладацького складу та студентства КиIвськоI духовноI академiI. Курсовi твори та науковi дисертацiI випускникiв стали фундаментальною базою для розвитку iнформацiйно-просвiтницькоI дiяльностi УкраIнськоI ПравославноI Церкви. На основi цих дослiджень пишуться статтi для газет i журналiв, деякi роздiли стають главами цiлих книжок. Статистика показуe, що у порiвняннi з минулими роками значно збiльшилася кiлькiсть богословських праць, виданих окремими примiрниками.

Активiзувалася участь викладачiв i студентiв КиIвських духовних шкiл в науковому життi украIнського суспiльства. Вони бажанi гостi на конференцiях, круглих столах i науково-практичних семiнарах. Багато хто з благословення Блаженнiшого Митрополита Володимира представляe нашу Церкву на мiжнародних форумах. У зв’язку з ростом авторитету духовних навчальних закладiв в освiтянському середовищi було прийняте рiшення про введення стипендiI iменi Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви.

„Навчання в духовних школах - важливий перiод у життi майбутнiх пастирiв, - зазначив почесний професор КиIвськоI духовноI академiI Блаженнiший Митрополит Володимир. - Ви, студенти, своIми стараннями та науковою дiяльнiстю робите неоцiненний внесок у розвиток богословськоI науки. Багато хто захищаe дисертацiI та отримуe за це науковi звання. Наукове звання - це закономiрний результат дослiджень i звершень, а стипендiя - подяка за старання найкращим, та стимул для самовдосконалення для тих, хто робить першi кроки в богословськiй науцi".

Рiшенням Священного Синоду УкраIнськоI ПравославноI Церкви найкращим вихованцям духовноI семiнарiI буде нараховуватися сума триста гривень, а студентам академiI - п’ятсот. Кандидатури стипендiатiв затверджуватимуться ректором та Вченою радою КиIвських духовних шкiл.

„Менi доводилося зустрiчати багато талановитих студентiв, яким на шляху до ще бiльших звершень заважала бiднiсть, - сказав ректор КиIвських духовних шкiл професор протоieрей Миколай Забуга. - Але ще не було такого випадку, щоб на талант не звернули увагу. Завжди знаходилися люди, якi допомагали студентам з малозабезпечених родин стати на ноги. Звичайно, життeвi проблеми стоятимуть перед студентами i стипендiя не зможе Iх повнiстю вирiшити. Тож ми хочемо, щоб завдяки цiй соцiальнiй виплатi юнаки трошки менше думали про скруту, а всю свою енергiю спрямовували на розвиток богословськоI науки i, таким чином, примножували славу нашоI Церкви".

Цiкаво, що багато священнослужителiв i навiть архieреIв говорять про Блаженнiшого Митрополита Володимира, як про пастиря, який завжди пiдтримував студентську молодь. Митрополит Вiнницький i Могилiв-Подiльський Макарiй говорить, що майже всi грошi за численнi статтi та науковi працi Блаженнiший Владика вiддавав тим iз священнослужителiв, якi знаходилися у скрутному фiнансовому становищi.

За словами викладачiв КиIвських духовних шкiл, при нарахуваннi стипендiй буде враховуватися не тiльки успiшне навчання, але й активна участь в науковому життi нашоI краIни, яка сприяe пiдвищенню рiвня та авторитету академiI серед iнших навчальних закладiв.

Олександр Андрущенко

11.11.2005. ДНIПРОПЕТРОВСЬК. З днем пам’ятi святителя Димитрiя Ростовського учнi мiсцевоI школи привiтали вiруючих урочистою концертною програмою

За запрошенням протоieрея Димитрiя Наумова, митрополит Днiпропетровський i Павлоградський Iриней вiдвiдав храм на честь святого великомученика Димитрiя Ростовського, що у селищi Вербки Павлоградського району, де з нагоди престольного свята та дня тезоiменитства настоятеля звершив Божественну лiтургiю та молебень. На початку богослужiння учнi мiсцевоI загальноосвiтньоI школи привiтали владику квiтами та вiршами.

Пiсля закiнчення святкового хресного ходу владика привiтав настоятеля та всiх iменинникiв з днем пам’ятi Iхнього небесного заступника. Насамкiнець благодiйники храму були вiдзначенi владикою Архieрейськими грамотами. Владика закликав на присутнiх Боже благословення.

Прес-служба ДнiпропетровськоI eпархiI

11.11.2005. ДНIПРОПЕТРОВСЬК. Храм на честь мученикiв Севастiйських прикрасив новий хрест

Громада на честь Сорока мученикiв Севастiйських мiста Новомосковськ вiдзначила свою першу рiчницю вiд дня освячення храму. Цього урочистого дня вiдбулася ще одна iсторична подiя - чин освячення банi й хреста. З благословення митрополита Днiпропетровського i Павлоградського Iринея та на запрошення настоятеля храму священика Андрiя Шевчука Божественну лiтургiю й чин освячення очолив секретар eпархiального управлiння протоieрей Валентин Цешковський.

Пiсля завершення ЛiтургiI отець Валентин вiд iменi владики привiтав присутнiх з цieю урочистою подieю i вручив благодiйникам та представникам мiськоI влади, якi приймали активну участь в органiзацiI приходу, Архieрейськi грамоти.

Прес-служба ДнiпропетровськоI eпархiI

11.11.2005. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ. Закладено камiнь пiд будiвництво першого храму на честь святих новомученикiв i сповiдникiв

У день пам’ятi святоI великомученицi Параскеви П’ятницi архieпископ Хмельницький i Шепетiвський Антонiй пiсля БожественноI лiтургiI в каплицi на честь святих царствених мученикiв у мiкрорайонi Раково мiста Хмельницького освятив мiсце й заклав перший камiнь пiд будiвництво храму на честь святих новомученикiв i сповiдникiв Росiйських.

Владика Антонiй у своeму словi зазначив, що всi ми повиннi брати приклад з життя святоI великомученицi Параскеви П’ятницi й, незважаючи нi на якi випробування й труднощi, твердо стояти у святiй православнiй вiрi, а також берегти II, як зiницю ока. „Наша вiра e надбанням i найбiльшим багатством багатостраждального народу. А приклад святих царствених мученикiв, новомученикiв i сповiдникiв маe надихати нас на новi благороднi звершення на благо суспiльства.

Прес-служба ХмельницькоI eпархiI

11.11.2005. ВIННИЦЯ. Члени АсоцiацiI православних педагогiв проводять майстер-класи в райцентрах областi

Цими днями на запрошення керiвництва Погребищенського району, члени ВiнницькоI обласноI асоцiацiI православних педагогiв провели майсте-клас з викладання предмету "Духовна етика" в свiтських навчальних закладах. В актовiй залi ПогребищенськоI райдержадмiнiстрацiI зiбралися директори i вчителi шкiл району. Вiдкрив форум доцент Вiнницького педагогiчного унiверситету Володимир Синiцин. Пiд час свого виступу Володимир Михайлович висловився щодо концепцiI викладання релiгiйних предметiв у свiтськiй школi i подiлився власним багатим досвiдом такого викладання у вiнницькiй школi "АIст". Крiм Володимира Синiцина своIм досвiдом з вчителями з Погребища дiлилися викладач Вiнницького державного медичного унiверситету Л. Пономарьова та директор СосонськоI школи Вiнницького району М. П’ятак. Пiд час Iхнiх виступiв були представленi посiбники, якi можна використовувати у роботi з дiтьми - вiдеофiльми, книги, звучала музика. Присутнi педагоги i представники влади дякували членам асоцiацiI православних педагогiв за цiкавий i змiстовний виступ. Подiбний майстер-клас 31 жовтня вiдбувся у мiстi Тульчин. Крiм цього Володимир Синiцин прочитав курс лекцiй для вiнницьких педагогiв у обласному iнститутi пiслядипломноI освiти, а 12 листопада з благословення митрополита Вiнницького i Могилiв-Подiльського Макарiя очолить делегацiю православних педагогiв Вiнниччини у Киeвi на Мiжнароднiй науково-практичнiй конференцiI "Методологiя викладання релiгiйних предметiв у освiтнiх закладах УкраIни".

Прес-служба ВiнницькоI eпархiI

11.11.2005. КИIВ. Вiтчизнянi артисти пiдтримають украIнських миротворцiв

З аеродрому Бориспiль до Iраку вiдбула украIнська делегацiя на чолi з Мiнiстром оборони УкраIни Анатолieм Гриценком. До складу делегацiI увiйшли естраднi артисти, якi виступатимуть з концертами перед украIнським миротворчим контингентом, який базуeться в республiцi Iрак.

Пiдтримати украIнських миротворцiв також полетiла молода, але вже досить вiдома украIнська спiвачка, лауреатка конкурсу „Юрмала-2005" Тiна Кароль. Напередоднi вiдльоту у схiдну краIну вона з супутниками замовила молебень про покликання Святого Духа на усяку добру справу у Свято-Покровському храмi при вiйськовому госпiталi Мiнiстерства оборони. Цей вiйськовий храм вiдвiдують пораненi миротворцi, якi проходять лiкування у вiйськовому госпiталi, iншi службовцi силових структур, якi вiдчувають Божу допомогу та пiдтримку численних святих воIнiв-християн, iконографiчнi зображення яких, знаходяться у церквi.

„У мене радiсне вiдчуття вiд того, що я вирiшила летiти в Iрак, щоб пiдтримати наших миротворцiв, - говорить Тiна. - Iм сьогоднi нелегко. Багато хто давно не бачив своIх рiдних i ми веземо Iм свiтлу музичну програму, щоб полегшити атмосферу в Iхнiх колективах, нагадати про рiднi домiвки i улюбленi пiснi. Крiм того, я особисто вiдчуваю пiднесення i вдячнiсть за благословення на подорож. Пiсля повернення я обов’язково розповiм про своI враження вiд спiлкування з украIнськими вiйськовослужбовцями".

Клiрики храму передали з естрадною групою Тiни Кароль у вiйськовий храм украIнського контингенту в Iраку все необхiдне для звершення богослужiння.

Диякон Вiктор Яценко

10.11.2005. КИIВ. Вiдбулося засiдання Священного Синоду УкраIнськоI ПравославноI Церкви

Сьогоднi у резиденцiI Предстоятеля УПЦ у Киeво-Печерськiй Лаврi пiд головуванням Блаженнiшого Митрополита КиIвського i всieI УкраIни Володимира вiдбулося засiдання Священного Синоду УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Рiшенням Синоду благословлено вiдкриття кiлькох монастирiв, а саме: чоловiчого на честь Благовiщення БожоI Матерi у мiстi Киeвi (с. Бортничi), чоловiчого Свято-Iллiнського у селi Варварiвка Кремiнського району ЛуганськоI eпархiI та жiночого на честь iкони БожоI Матерi "Iгуменя АфонськоI гори" в селi Роги Манькiвського району ЧеркаськоI eпархiI.

Рiшенням Синоду благословлено також вiдкриття духовного училища в м. Луганську. Ректором училища призначено протоieрея Володимира Конончука.

Також Синод постановив заснувати в КиIвських духовних школах стипендiю iменi Блаженнiшого Володимира, Митрополита КиIвського i всieI УкраIни. Стипендiя призначатиметься кращому з успiшностi студентовi духовноI академiI та семiнарiI.

Синод також заслухав i ухвалив iншi питання внутрiшнього життя УкраIнськоI ПравославноI Церкви.

10.11.2005. ЧЕРКАСИ. У Свято-ДимитрiIвському храмi села Стецiвка вперше за останнi 70 рокiв вiдбулося богослужiння

8 листопада в с. Стецiвка Звенигородського району ЧеркаськоI областi була вiдслужена перша Божественна лiтургiя у ще недобудованому храмi на честь вмч. Димитрiя Солунського. Храм у цьому селi був зруйнований безбожною владою ще у 30-тi роки XX столiття, й вiдтодi лiтургiйне життя в селi припинилося.

1998 року, коли була зареeстрована православна громада, почалася вiдбудова зруйнованого храму силами мешканцiв села. Доклав своIх зусиль до цieI святоI справи i народний депутат УкраIни Сергiй Терещук. До свята першоI лiтургiI вiн подарував православнiй громадi eвхаристичний набiр.

З благословення архieпископа Черкаського i Канiвського Софронiя, першу Божественну лiтургiю в храмi звершив секретар ЧеркаськоI eпархiI протоieрей Василiй Вознюк у спiвслужiннi духовенства Звенигородського благочиння. Пiсля лiтургiI отець Василiй вiд iменi владики Софронiя привiтав усiх iз храмовим святом та вручив архieрейськi грамоти благодiйникам, якi доклали зусиль до вiдбудови храму.

Протоieрей Анатолiй Чертополох, Черкаська eпархiя

10.11.2005. ЛУЦЬК. Вiзитнiй картцi Волинi - Свято-ДимитрiIвськiй церквi - 100 рокiв!

8 листопада у с. Журавники Горохiвськго району ВолинськоI областi вiдбулося урочисте святкування 100-лiтнього ювiлею Свято-ДимитрiIвськоI церкви. Цей храм знаходиться на кордонi ВолинськоI i ЛьвiвськоI областей та e своeрiдною вiзитною карткою ВолинськоI областi для всiх тих, хто подорожуe автотранспортом зi Львова через Луцьк, оскiльки розташований вiн на пагорбi понад дорогою.

Церква побудована в руському стилi. Фасад оздоблений декоративною кладкою порталу, карнизiв i вiконних наличникiв, виконаних цеглою червоного i жовтого кольорiв. Фундатором храму виступив тодiшнiй землевласник граф РафаIл де Боссалiнi зi своeю дружиною Катериною, а II проект був утверджений Синодом РуськоI ПравославноI Церкви. До цього в селi iснувала дерев’яна АннозачатiIвська церква, але оскiльки вона потребувала капiтального ремонту й не вмiщала усiх прихожан, II розiбрали i звели нову кам’яну, яка i стоIть донинi.

Стараннями мешканцiв села до ювiлею церкви було проведено ремонтнi роботи. Божествену лiтургiю в день свята св. вмч. Димитрiя Солунського очолив митрополит Луцький i Волинський Нифонт. Пiсля лiтургiI вiдбувся хресний хiд навколо храму, пiд час якого була вiдслужена заупокiйна лiтiя за другим настоятелем цieI церкви о.Всеволодом Буруцьким, прах якого покоIться на прилеглiй до храму територiI.

Пiсля закiнчення хресного ходу владика Нифонт нагородив меценатiв церковними нагородами. Зокрема заслужений дiяч мистецтв УкраIни, начальник управлiння культури у Волинськiй областi, уроженець с. Журавники Ю.Войнаровський був нагороджений орденом прп. Iллi Муромця. Митрополит Нифонт подарував церквi iкону БожоI Матерi "Скоропослушниця".

Прес-служба ВолинськоI eпархiI

10.11.2005. КИIВ. У Будинку кiно презентують стрiчку „Пастир" про Блаженнiшого Митрополита Володимира

15 листопада в Будинку кiно вiдбудеться презентацiя документального фiльму „Пастир", присвяченого 70-лiтньому ювiлею Блаженнiшого Митрополита КиIвського й всieI УкраIни Володимира, Предстоятеля УкраIнськоI ПравославноI Церкви. Початок стрiчки о 18.00 у Червоному залi.

Фiльм побудований на розповiдях людей, якi в рiзний час оточували Митрополита Володимира, спогадах самого владики, кiнохронiцi рiзних рокiв. Автор i режисер: Ольга Леонтенко. Оператор-постановник: Олег Зорiн. Консультанти: ieромонах Лонгiн (Чернуха), диякон Олександр Драбiнко. Продюсер: архiмандрит Варсонофiй (Столяр). Фiльм створений з благословення архieпископа Павла, намiсника Свято-УспенськоI Киeво-ПечерськоI Лаври, студieю документальних фiльмiв Киeво-ПечерськоI Лаври.

10.11.2005. ЛУГАНСЬК. Мiсто готуeться зутрiти мощi преподобного Серафима Саровського

"Радосте моя, Христос воскрес!" - саме так, з любов’ю й сердечнiстю, у будь-яку пору року зустрiчав парафiян батюшка Серафим Саровський, чудотворець. "Насолоду давала розмова з ним, - згадували старця його сучасники. - Розум в отця Серафима був свiтлий, пам’ять тверда, погляд християнський, серце для всiх доступне, воля непохитна, дар слова живий i рясний. Розмови з ним були сповненi духу смиренностi, зiгрiвали серце, знiмали з очей завiсу, очищали свiдомiсть спiврозмовникiв свiтлом духовного розумiння, приводили Iх до покаяння й збуджували рiшучу змiну на краще..." Крiм дару прозорливостi, Господь Бог дав старцю можливiсть зцiлювати недуги i хвороби тiлеснi.

З 12 по 17 листопада вклонитися частцi мощей преподобного Серафима Саровського, чудотворця, православнi Луганщини зможуть у Свято-Володимирському соборi обласного центру.

10.11.2005. КИIВ. Храм, що постав на мiсцi спортзалу, вiдзначив своe перше престольне свято

Сьогоднi, 10 жовтня, храм на честь святителя Димитрiя Ростовського, що знаходиться на Подолi по вулицi Фрунзе поруч зi школою № 17, вiдзначив престольне свято. У своe перше торжество храм не вмiстив усiх бажаючих помолитися за святковою Божественною лiтургieю. Привiтати настоятеля, клiр та прихожан прийшли священики та прихожани столичних храмiв, студенти КиIвськоI духовноI академiI, вчителi шкiл, керiвники пiдприeмств та представники органiв мiсцевоI влади.

Пiсля закiнчення богослужiння вiруючi на чолi з духовенством пройшли урочистим Хресним ходом навколо храму. Настоятель церкви священик Сергiй Орлов привiтав присутнiх зi святом видатного богослова, проповiдника та подвижника благочестя святителя Димитрiя Ростовського та висловив щиру подяку тим, хто допомагав вiдроджувати величну святиню.

„Часто молодих священнослужителiв лякаe сама думка про те, щоб вiдроджувати або будувати храм, - говорить отець Сергiй. - Але досвiд показуe, що нiколи Господь не залишаe тих, хто намагаeться долати перепони, щоб служити Йому. Ми вiдроджували цей храм з Божою допомогою, постiйно молилися та просили Господа пiдтримати нашi благi намiри. I допомога надходила нам звiдти, звiдки ми навiть II не очiкували. Тож сьогоднi милiстю Божою замiсть спортзалу тут стоIть храм".

До 60-х рокiв минулого столiття ця святиня була вiдома як Трапезний храм в iм’я святителя Димитрiя Ростовського. Свято-Костянтино-Eленинська церква знаходилася поруч, але в роки богоборства, за радянськоI влади, II було зруйновано, а Трапезний храм перетворили на спортивний зал. I лише на початку цього року православна громада домоглася, аби Iй передали занедбану будiвлю колишньоI церкви.

"Передача цього примiщення православнiй громадi - подiя унiкальна, - сказав один iз активiстiв вiдродження храму диякон Iоанн Новак, - адже сьогоднi в багатьох будiвлях, якi iсторично були церковними, знаходяться свiтськi iнституцiI. Вiруючi змогли захистити перед мiсцевою владою право цього храму на iснування, i нам довiрили велику мiсiю пiднiмати з руIн цю святиню. Сьогоднi ми робимо все можливе, щоб згодом цей маленький храм став одним з центрiв столичного православ’я".

У день свята Покрови БожоI Матерi, 14 жовтня, у вiдновлюваному храмi була звершена перша Божественна лiтургiя. Надалi, стараннями натхненника вiдбудови церкви священика Сергiя Орлова та прихожан, богослужiння звершуватимуться тут регулярно.

Олександр Андрущенко
Фото Юрiя ЛобановаУВАГА! При використаннi матерiалiв бажано посилатися на "Православie в Украiнi",
а в мережi iнтернет давати гiперпосилання на офiцiйний серевер УПЦ "Православie в Украiнi" www.orthodox.org.ua

Сервер "Православie в Украiнi"
www.orthodox.org.ua
E-mail: news@orthodox.org.uaSubscribe.Ru
Поддержка подписчиков
Другие рассылки этой тематики
Другие рассылки этого автора
Подписан адрес:
Код этой рассылки: religion.orthodoxua
Архив рассылки
Отписаться
Вспомнить пароль

В избранное