Все выпуски  

Президентские выборы в Украине: взгляд среднего украинца


Информационный Канал Subscribe.Ru

Президентські вибори 2004 в Україні:
очима пересічного українця

Випуск №7 від 06.03.05
Выпуск №7 от 06.03.05
Доброго дня!
Здравствуйте!       

Це сьомий випуск розсилки Президентські вибори 2004 в Україні: очима пересічного українця. В минулому випуску розсилки я звітував про причини моєї тривалої відсутності, а також говорив про минуле і майбутнє цієї розсилки. Коротше, гострив перо і відточував стиль.

Мене звати Олександр Лихо, і я нарешті хочу пояснити чому я з такою впертістю постійно про це говорю. Справа не в тому, що я хочу зробити собі ім'я, а також не в якомусь там нарцисизмі (хоча, зізнаюсь, маю певний сантимент :), а в тому, що я кажу: панове, мене звати так-то і так-то і за те, що я тут кажу, я відповідаю власним ім'ям. Тобто я можу помилятись сам, але це принаймні якась гарантія того, що я не дуритиму когось свідомо. Це дисциплінує. І це добре, і це правильно.

Не зморююсь дякувати учасникам опитування власне за участь в ньому і за ваші відгуки. Я і раніше був упевнений, що у моєї розсилки дуже добрі отримувачі, тепер я упевнений у тому ще більше. Якщо так піде далі, ця розсилка стане елітною.

Отже сьогодні я пропоную вашій увазі (це таки сталося) результати рейтингових досліджень по першому туру, а також мою розповідь про подорож у Донецьку область. А в наступному числі, гадаю, просто продовжимо, з вашої ласки, ті самі теми.

Это седьмой выпуск рассылки Президентские выборы 2004 в Украине: взгляд среднего украинца. В прошлом выпуске рассылки я отчитывался о причинах моего продолжительного отсутствия, а также говорил о прошлом и будущем этой рассылки. Короче, острил перо и отточивав стиль.

Меня зовут Олександр Лыхо, и я, наконец-то, хочу объяснить чему я с таким упрямством постоянно об этом говорю. Дело не в том, что я хочу сделать себе имя, а также не в каком-то там нарциссизме (хотя, сознаюсь, имею определенный сантимент :), а в том, что я говорю: господа, меня звать так-то и так-то и за то, что я здесь говорю, я отвечаю собственным именем. То есть я могу ошибаться сам, но это, по крайней мере, какая-то гарантия того, что я не буду обманывать кого-то сознательно. Это дисциплинирует. И это хорошо, и это правильно.

Не устаю благодарить участников опроса как собственно за участие в нем так и за ваши отклики. Я и раньше был уверен, что у моей рассылки очень хорошие подписчики, теперь я уверен в этом еще больше. Если так пойдет дальше, эта рассылка станет элитной.

Итак, сегодня я предлагаю вашему вниманию (это все-таки произошло) результаты рейтинговых исследований по первому туру, а также мой рассказ про путешествие в Донецкую область. А в следующем числе, думаю, просто продолжим, если вы будете так любезны, те же темы.

Рейтинги. Вступ
Рейтинги. Вступление

— Вівсянка, сер!
— Знову вівсянка?!
або чому знову рейтинги?

Уже бачу у своїй уяві похнюплене обличчя одного отримувача моєї розсилки - що, знову ця нудота - рейтинги? Так, знову! По-перше, тому що я уже давно, довго і наполегливо пригрожував отримувачам нарешті почати цю тему, а нездійснена погроза девальвує наступні. А по-друге, чи то мабуть, також по-перше, якби мене свого часу не роздратували рейтинги, я мабуть би і не випустив цю розсилку. Все це звісно жартів заради, але є ще й инші причини.

Так, по-третє, чи то на цей раз уже точно по-перше, бо по переду парламентські вибори і отже на нас чекають чергові рейтинги. Тому хотілось би знати наскільки їм варто довіряти, наскільки результати рейтингів від певної соціологічної структури можуть слугувати за основу для прогнозу розподілу місць у майбутньому парламенті. А для цього і по-четверте, бо зараз ми маємо дані про фактичні результати виборів і тому можна оцінити наскільки точно певний рейтинг дозволяв прогнозувати ці результати, а також наскільки справедливими були мої присуди щодо певних рейтингів.

І зрештою по п'яте, тому що такий аналіз в свою чергу, будучи формою громадського контролю, дозволяє сподіватись на підвищення якості соціологічних результатів. Отже, прошу вашої прискіпливої уваги і критичної думки.

— Овсянка, сэр!
— Опять овсянка?!
или чему снова рейтинги?

Уже вижу в своем воображении унылое лицо одного подписчика моей рассылки - что, опять эта муть - рейтинги? Так, опять! Во-первых, потому что я уже давно, долго и настойчиво угрожал подписчикам наконец начать эту тему, а неосуществленная угроза девальвирует следующие. А во-вторых, или, наверное, также во-первых, если бы меня в свое время не возмутили некоторые рейтинги, я бы наверное и не выпустил эту рассылку. Все это конечно шутки ради, но есть еще и другие причины.

Так, в-третьих, или на этот раз уже точно во-первых, потому что впереди парламентские выборы и, следовательно, нас ждут очередные рейтинги. Поэтому хотелось бы знать насколько им следует доверять, насколько результаты рейтингов от определенной социологической структуры могут служить за основу для прогноза распределения мест в будущем парламенте. А для этого и, в-четвертых, потому что сейчас мы имеем данные о фактических результатах выборов, и потому можно оценить насколько точно определенный рейтинг разрешал прогнозировать эти результаты, а также насколько справедливыми были мои суждения относительно определенных рейтингов.

И, в конце концов, в-пятых, потому что такой анализ в свою очередь, будучи формой общественного контроля, позволяет надеяться на повышение качества социологических результатов. Итак, прошу вашего придирчивого внимания и критической мысли.

Позначки
Обозначения

Нижче наводяться результати рейтингів, виконаних різними соціологічними закладами і опублікованими в Інтернет. Аби зробити дані подання більш компактним і наочним, використовуються такі скорочення:

 • для закладів, що виконували дослідження:

Ниже приводятся результаты рейтингов, выполненных разными социологическими учреждениями и опубликованными в Интернет. Для того чтобы сделать данные представления более компактным и наглядным, используются такие сокращения:

 • для учреждений, которые выполняли исследования:

Позначка
(Обозначение)
Установа
(Организация)
WSWhitman Strategy
ВCCВсеукраїнська соціологічна служба
ДІАЦДонецький інформаційно-аналітичний центр
IСППІнститут соціальної і політичної психології АПН України
КМІСКиївський міжнародний інститут соціології
КМІСЦСGFKКомпанія "GFK-USM", КМІС і Центр „Соціс”
КМІСЦСКМІС і Центр „Соціс”
ФДІЦСФонд "Демократичні ініціативи" і Центр „Соціс”
ФОМросійський фонд "Общественное мнение"
ЦСМУІСДЦентр "Соціальний моніторинг" і Український інститут соціальних досліджень
ЮСС"Юкрейниан социолоджи сервис"

 • для кандидатів (альтернатив опитування)
 • для кандидатов (альтернатив опроса)

Скорочення
(Сокращение)
Альтернатива (кандидат)
ММороз
ССимоненко
ЮЮщенко
ЯЯнукович
НВне визначились (не определились)
НУне братиме участі (не будут участвовать)
ПВпроти всіх (против всех)

Рейтинг инших кандидатів, навіть якщо такий подається в джерелах, не вказується. Так робиться через те, що рейтинг тих кандидатів значно поступався рейтингу чотирьох основних кандидатів і складав: для Вітренко від 1,5 до 2%, для Кінаха близько 1%, для решти значно менше одного відсотка. Отже, ці дані не становлять значного інтересу і, будучи наведеними, лише б захарастили відповідні таблиці.

Рейтинг других кандидатов, даже если такой подается в источниках, не указывается. Так делается из-за того, что рейтинг тех кандидатов значительно уступал рейтингу четверых основных кандидатов и составлял: для Витренко от 1,5 до 2%, для Кинаха около 1%, для остальных значительно меньше одного процента. Таким образом, эти данные не представляют значительного интереса и, будучи приведенными, лишь загромоздили бы соответствующие таблицы.

Рейтинги. Перший тур
Рейтинги. Первый тур

Нижче наведені рейтинги кандидатів у Президенти Україні по першому туру виборів. Ці результати я отримав уже після останнього випуску розсилки, де йшлося про рейтинги (прошу дивитись випуски №1 від 09.09.04, №2 від 18.09.04 і №2 1/2 від 26.09.04), отже вони ще не з'являлися в моїй розсилці. Результати рейтингів по другому туру я планую подати пізніше.

Даних дуже багато, і подаю їх зокрема у сподіванні на те, що у вас складеться правильне уявлення про те, чим була викликана чергова пауза у випусках розсилки. Зразу прошу не судити нерозважливо і дивитись коментар.

Якщо якась величина, надана для инших досліджень, не вказана в джерелі для певного рейтингу, це позначено знаком питання.

Ниже приведены рейтинги кандидатов в Президенты Украины по первому туру выборов. Эти результаты я получил уже после последнего выпуска рассылки, где речь шла о рейтингах (прошу смотреть выпуски №1 от 09.09.04, №2 от 18.09.04 и №2 1/2 от 26.09.04), поэтому они еще не появлялись в моей рассылке. Результаты рейтингов по второму туру я планирую подать позже.

Данных очень много, и, в частности, я подаю их надеясь на то, что у вас сложится правильное представление о том, чем была вызванная очередная пауза в выпусках рассылки. Сразу прошу не судить опрометчиво и смотреть комментарий.

Если какая-то величина, предоставленная для других исследований, не указана в источнике для определенного рейтинга, это обозначается знаком вопроса.

Установа
(Организация)
М.С.Ю.Я. НВНУПВДатаВибірка (Выборка)/
Похибка (Погрешность)
WS??3327 ???8-16.091000
ЦСМУІСД5,46,632,827,9 19.7?3.113-18.092054 / 2,2
ЮСС8,67,832,926,4 ?0?8-19.091801 / 2,4
КМІСЦСGFK6,56,733,525,2 ???8-19.096000
ФДІЦС*15.77.133.628.1 19.702.013-19.091725
ФДІЦС*27.08.741.835.0 002.513-19.091386
ФОМ773230 ???10-20.092000
ФДІЦС*35.97.133,027.6 20.40.11.719-20.092000 / 2.2
IСПП??37,626,4 ???17-22.092018 / 2,1
ФДІЦСМ5.66.833.629.4 18.9?1.817-22.092026 / 2,2
КМІСЦС*465.231,530.6 19.5?4.517-27.0911058 / 0,95
ФОМ763232 ???21-27.092000 / 3,4
ФДІЦС*35.46.534.428.4 19.90.11.920-28.092000 / 2.2

У намаганні зробити дані рейтингів хоч трохи легшими для сприйняття я розбив весь масив на три частини. Вище подано дані за вересень, а нижче за

Пытаясь сделать данные рейтингов хотя бы немного более легкими для восприятия, я разбил весь массив на три части. Выше представлены данные за сентябрь, а ниже за

Жовтень
Октябрь

Установа
(Организация)
М.С.Ю.Я. НВНУПВДатаВибірка (Выборка)/
Похибка (Погрешность)
ФДІЦС*35,56,134,729,8 18.80.11.81-2.102000 / 2.2
ФОМ643136 ???27-3.102000 / 3,4
ДІАЦ??3031 ???27-4.102100
ВCC9,717,9540,334,6 0?0??1-5.102339 / 2
ФДІЦС*34.94.334.431.6 19.30.21.55-6.102000 / 2.2
КМІС*47,04,729,234,4 17,702,429-7.101000
КМІС*56,36,832,734,5 11,903,129-7.101000
КМІС*66.75.831,034,4 14,802,829-7.10~2000 / 2.2
IСПП*77,27,436,327,9 10??6-8.102003 / 2.1
IСПП*87,67,738,929,2 ?0?6-8.102003 / 2.1
ФДІЦС*14.83.431.734.1 21.701.13-9.101783
ФДІЦС*26.14.340.543.6 001.43-9.101396
ФОМ*9653133 ???5-10.102078 / 3.4
ЦСМУІСД5,44,830,534,2 16,5?3,37-10.102000 / 2,3
ФДІЦС4,43.229.031.4 19??(1/3).102000 / 2.2
ФДІЦС*10??33.634.2 ???(1/3).102000 / 2.2
ФДІЦС*104.83.431.634.0 21.60.51.19-10.102000 / 2.2
ЮСС5,34,731,831 ?5,72,91-11.101800 / 2,4
ЮСС*85,54,935,734.1 ?02,81-11.101800 / 2,4
КМІС*116.15.431.834.5 16?26-11.102000 / 2.3
КМІС*125.65.235,634,3 13.3?1.66-11.10(перерахунок)

Решта
Остальные

Це третя частина даних рейтингів. Тут зібрано рейтинги, опубліковані після дати заборони їх публікації (15 жовтня).

Это третья часть данных рейтингов. Здесь собраны рейтинги, опубликованные после даты запрета их публикации (15 октября).

Установа
(Организация)
М.С.Ю.Я. НВНУПВДатаВибірка (Выборка)/
Похибка (Погрешность)
ФОМ??3137 ???12-17.102000
ФОМ552937 ???19-24.102000 / 3,4
ЦР *13873228 113423-26.102016 / 2,3
ФОМ443336 ???02-07.112000 / 3,4

*1 серед тих, хто напевно або дуже ймовірно підуть на вибори, — 80% у вересні та 89% у жовтні
*2 серед тих, хто визначився
*3 по активних виборцях (респонденти, хто визначився зі своєю участю у президентських виборах)
*4 по анкеті Центру політичних досліджень та конфліктології, який очолює радник Президента Леоніда Кучми Михайло Погребінський
*5 використовувалась "техніка secret ballot" (секретний бюлетень): "щодругому респонденту пропонувалось за допомогою анонімного бюлетеня і урни відповісти на питання про те, за кого він голосуватиме"
*6 серед тих, хто напряму не відмовились від участі у виборах
*7 директор Інституту Микола Слюсаревський сказав "...жодних офіційних даних Інститут соціальної й політичної психології не оприлюднив. ... використані робочі попередні матеріали, які готувалися до звіту"
*8 серед тих, хто візьме участь у виборах
*9 за підтримки КМІС
*10 серед тих, хто обов’язково збирається проголосувати
*11 cеред тих, хто не відмовився від участі у виборах (це 94% опитаних)
*12 розподіл голосів серед тих 73%, які найімовірніше візьмуть участь у голосуванні
*13 проведено поза межами житла респондентів, на вулиці, без фіксації в анкеті їхньої адреси

*1 среди тех, кто наверняка или очень вероятно пойдут на выборы, - 80% в сентябре и 89% в октябре
*2 среди тех, кто определился
*3 по активным избирателям (респонденты, которые определились с своим участием в президентских выборах)
*4 по анкете Центра политических исследований и конфликтологии, который возглавляет советник Президента Леонида Кучмы Михаил Погребинский
*5 использовалась "техника secret ballot" (секретный бюллетень): "каждому второму респонденту предлагалось с помощью анонимного бюллетеня и урны ответить на вопрос о том, за кого он будет голосовать"
*6 среди тех, кто не отказались напрямую от участия в выборах
*7 директор Института Николай Слюсаревский сказал "...никаких официальных данных Институт социальной и политической психологии не публиковал. ... использованы рабочие предварительные материалы, которые готовилось к отчету"
*8 среди тех, кто примет участие в выборах
*9 при поддержки КМІС
*10 среди тех, кто обязательно собирается проголосовать
*11 среди тех, кто не отказался от участия в выборах (это 94% опрошенных)
*12 распределение голосов среди тех 73%, которые наиболее вероятно примут участие в голосовании
*13 проведен вне жилья респондентов, на улице, без фиксации в анкете их адреса

Коментар
Комментарий

Насамперед, мушу дещо прояснити ситуацию, вказавши причину того, чому, кілька раз пообіцявши навести результати рейтингових досліджень в осінніх випусках розсилки, я так і не зробив того. Властиво, є дві причини - об'єктивна і суб'єктивна. Що стосується першої, то я справді відчував деякий брак часу на збір і підготовку тих даних, але, гадаю, не вона була основною.

Справа в тім, що з певного часу, приблизно з кінця вересня, я вважав, і це друга - суб'єктивна причина, що ті рейтинги є сфальсифікованими, дані тих досліджень грубо спотворюються або самим соціологами, або у купі з їх замовниками, або навіть разом з журналістами, в кожному разі, вони не відображають дійсний стан речей і стали лише однією з ланок (дез)інформаційної машини з оббріхування і цькування, запущеної на той час у державі. Тому я не хотів брати участь у тому, наводячи, на мій тодішній погляд, неправдиві дані.

Але пізніше я був змушений - як під упливом декотрих подій, так і внаслідок уважнішого ознайомлення з більшим обсягом даних - змінити свою думку і зараз я дотримуюсь значною мірою відмінного погляду на результати рейтингових досліджень, який і спробую, в міру свого невігластва, обґрунтувати у наступних випусках розсилки. Можливо дивним для когось чином, зараз я розглядаю ті дані як водночас правильні і хибні, методологічно, принаймні, допущені але, з иншого боку, оманливі, можливо, не так уже й сильно перекручені, але такі, від яких складається неправильне враження.

Отже - амбівалентність? Хм... І так, і ні :). Гадаю, я принаймні декого, якщо хтось дочитав до цього місця, заінтригував.

Але якщо ви, шановний читач, настільки мужня людина, що дочитали навіть до цього місця, я матиму нахабство зробити вам кілька порад щодо роботи з наведеними даними:

 1. Не поспішайте з висновками
 2. Зверніть увагу на кількість невизначених (стовпчик НВ)
 3. Зважайте на зміст зносок для кожного рейтинга
 4. Почитайте, мабудь, ці дописи:
  Що можуть і чого не можуть соціологи
  Загадка рейтингів.

Маю ще кілька слів сказати про те, як будуть подаватися дані рейтингів далі. Даних дуже багато (це при тому, що я навів не всі, які є в моєму розпорядженні), окрім того дані від різних соціологічних закладів часто не порівнювані, тому, мабудь, далі я розглядатиму їх окремо по кожному закладу. Але для цього я спочатку наведу результати трьох турів виборів і результати вихідопитувань (exit-poll'ів), а потім доповню їх рейтингами другого туру виборів. В решті решт, спробуємо вивести баланс нашої виборчої бухгалтерії.

Прежде всего, должен несколько прояснить ситуацию, указав причину того, почему, несколько раз пообещав привести результаты рейтинговых исследований в осенних выпусках рассылки, я так и не сделал того. Собственно, тому есть две причины - объективная и субъективная. Что касается первой, то я действительно ощущал некоторую нехватку времени для сбора и подготовки тех данных, но, думаю, не она была основной.

Дело в том, что с некоторого времени, приблизительно с конца сентября, я считал, и это вторая - субъективная причина, что те рейтинги являются сфальсифицированными, данные тех исследований грубо искажаются или самым социологами, или вместе с их заказчиками, или даже вместе с журналистами, во всяком случае, они не отображают действительное состояние дел и стали лишь одним из звеньев (дез)информационной машины лжи и травле, запущенной к тому времени в государстве. Поэтому я не хотел принимать в том участие, приводя, на мой тогдашний взгляд, неправдивые данные.

Но позже я был вынужден - как под влиянием других событий, так и вследствие более внимательного ознакомления с большим объемом данных - изменить свое мнение и сейчас я придерживаюсь в значительной степени отличного взгляда на результаты рейтинговых исследований, который и попытаюсь, по мере своего невежества, обосновать в следующих выпусках рассылки. Возможно странным для кого-то образом, но сейчас я рассматриваю те данные как одновременно правильные и ошибочные, методологически, по крайней мере, допустимые, но, с другой стороны, обманчивые, возможно, не так уж и сильно искаженные, но такие, от которых складывается неправильное впечатление.

Итак - амбивалентность? Хм... И да, и нет :). Думаю, я, по крайней мере, кое-кого, если он дочитал до этого места, заинтриговал.

Но если вы, уважаемый читатель, настолько мужественный человек, который дочитали даже до этого места, я буду иметь наглость сделать вам несколько советов относительно работы с приведенными данными:

 1. Не спешите с выводами
 2. Обратите внимание на количество неопределившихся (столбик НВ)
 3. Учитывайте содержание сносок для любого рейтинга
 4. Почитайте, возможно, эти статьи:
  Что могут и чего не могут социологи
  Загадка рейтингов.

Должен еще несколько слов сказать о том, как будут подаваться данные рейтингов в дальнейшем. Данных очень много (это при том, что я привел не все, которые есть в моем распоряжении), кроме того, данные от разных социологических учреждений часто не сравнимы, поэтому, вероятно, дальше я буду рассматривать их в отдельности по каждой организации. Но для этого я сначала приведу результаты трех туров выборов и результаты опросов на выходе (exit-poll'ов), а потом дополню их рейтингами второго тура выборов. В конце концов, попробуем вывести баланс нашей избирательной бухгалтерии.

Подорож у країну Сходу
Путешествие в страну Востока

У своїй пояснювальній записці у минулому випуску розсилки я уже згадував про свою поїздку у Донецьку область. Тому з приємністю прочитав побажання одного з отримувачів розповісти про неї - зрештою, я сам збирався це зробити, тим паче, що тема, який я планую присвятити кілька наступних випусків (рейтинги), здається, не має викликати особливого зацікавленя з боку читачів, але я мушу її розглянути. Бо дуже багато матеріалу накопичено, бо кілька раз уже обіцяв, зрештою, тому, що ці тема цікавить самого автора, а, як відомо, "коли лікар ситий, то й пацієнту легше". А як декотру альтернативу можу запропонувати свій звіт про згадану поїздку.

Сказати б, що після приїзду з Києва, та поїздка була в моїх планах - то ні. Я, як і раніше, планував бути спостерігачем на тій самій дільниці, що й у першому і другому турах. Але як з'ясувалося по відвіданні міського штабу Ющенко потреби в тому немає: знахабнілу голову комісії, яка була на тій дільниці, змінено і нею займається прокуратура. Отже, слід було вважати, що там уже все буде гаразд і без моєї участі.

І хоча про те, що ведеться набір охочих для роботи у складі виборчих комісій у Донецькій області я дізнався уже тоді, на роздуми пішло ще два дні. Справа в тому, що я тоді якраз було влаштувався на роботу - зарплата смішна, але й робити так особливо нічого не потрібно, коротше, те що треба :) - то були декотрі побоювання, що не відпустять, які виявилися марними. Написав заяву про відпустку за власний рахунок, яку мені надали без жодних проблем, сходив у штаб, написав там заяву про бажання працювати у дільничній виборчій комісії і наступного дня пішов на

В своей объяснительной записке в прошлом выпуске рассылки я уже упоминал о своей поездке в Донецке область. Поэтому не без удовлетворения прочитал пожелание одного из подписчиков рассказать о ней - в конце концов, я сам собирался это сделать, тем более, что тема, которой я планирую посвятить несколько следующих выпусков (рейтинги), кажется, не может вызвать особой заинтересованности со стороны читателей, но мне нужно ее рассмотреть. Так как очень много материала накоплено, так как несколько раз уже обещал, в конце концов, потому, что эта тема интересует самого автора, а, как известно, "если доктор сыт, то и пациенту легче". А как альтернативу могу предложить свой отчет об упомянутой поездке.

Сказать, что после приезда из Киева, эта поездка была в моих планах - так нет. Я, как и раньше, планировал быть наблюдателем на том самом избирательном участке, что и в первом и втором турах. Но, как выяснилось после посещения городского штаба Ющенко, потребности в том нет: обнаглевшего председателя комиссии, которая была на том участке, сменили и ею занимается прокуратура. Таким образом, следовало считать, что там уже все будет хорошо и без моего участия.

И хотя о том, что ведется набор желающих поработать в составе избирательных комиссий в Донецкой области я узнал уже тогда, на раздумья пошло еще два дня. Дело в том, что я тогда как раз было устроился на работу - зарплата смешная, но и делать так в особенности ничего не нужно, короче, то, что надо :) - и были некоторые опасения, что не отпустят, которые оказалось напрасными. Написал заявление об отпуске за собственный счет, которое мне предоставили без проблем, сходил у штаб, написал там заявление о желании работать в участковой избирательной комиссии и на следующий день пошел на

Інструктаж
Инструктаж

Перша, і наскільки можна судити по реакції, неприємна для всіх звістка, те, що проголосувати за Ющенко не зможе ніхто з тих, хто їде. Відкріпні можна навіть не намагатись брати - по-перше, їх ще не привезли на дільниці, по-друге, на місці буде тільки одна дільниця на весь округ, де можна буде проголосувати за ними, по-третє, ту дільницю потрібно буде ще знайти і перед днем голосування, зареєструватись на ній, а ви члени комісій і нічого по "ворожим" містам тинятись, по-четверте, мовляв, не переймайтесь - януковичі сюди приїдуть, вони також дзуськи проголосують.

От - який гарний список. До того ж, є ще й по-п'яте, і це справді важливо: те, що своєю участю ми запобігаємо фальсифікаціям, які у другому турі становили в сумі більше двох мільйонів (ледь не написав "чоловік") "мертвих душ". А їхало в якості членів дільничних виборчих комісій на Схід України доволі багато - від 20 до 40 тисяч чоловік. І, звичайно, десь порівнювана кількість людей від Януковича у зворотньому напрямку. Таким чином, на кожного члена комісії від Ющенко припадало від 20 до 100 врятованих "мертвих душ" :), що, звісно, цілком себе виправдовує. А от що, - спитаєте ви, - мали робити януковичі?

Вони мали писати скарги. Писати багато, писати з приводу і без приводу, готуючи томи матеріалів для звернення Януковича у Верховний Суд. Про зміст тих актів і скарг мені розповідав мій брат, який був спостерігачем на одній з дільниць. Одна з тих скарг говорила про те, що замість трьох великих урн для голосування на дільниці було тільки дві, друга про те, що якісь зайшли вдвох в кабіну для голосування, третя про те, що на машині, виділеній на дільницю, був причеплений помаранчевий прапорець (тобто, ніби-то, агітація). На, гадаю, ясно. Пізніше, я, думаю, напишу про те, що робилося на дільниці, де я був членом комісії.

Але я відірвався у ліричний відступ. Гаразд, поговоримо про насущне -

Первое, и насколько можно судить по реакции, неприятное для всех известие, то, что проголосовать за Ющенко не сможет никто из тех, кто едет. Открепительные можно даже не пытаться брать - во-первых, их еще не привезли на участки, во-вторых, на месте будет только одна участок на весь округ, где можно будет проголосовать по ним, в-третьих, тот участок нужно будет еще найти и перед днем голосования, зарегистрироваться на нем, а вы члены комиссий и ничего по "вражеским" городам слоняться, в-четвертых, мол, не волнуйтесь - януковичи сюда приедут, они также не проголосуют.

Вот - какой красивый список. Вдобавок, есть еще и в-пятых, и это действительно важно: то, что своим участием мы предотвращаем фальсификации, которые во втором туре составляли в сумме больше двух миллионов (едва не написал "человек") "мертвых душ". А ехало в качестве членов участковых избирательных комиссий на Восток Украины довольно много - от 20 до 40 тысяч человек. И, конечно, где-то сравниваемое количество людей от Януковича в обратном направлении. Таким образом, на каждого член комиссии от Ющенко приходилось от 20 до 100 спасенных "мертвых душ" :), что, конечно, вполне себя оправдывает. А вот что, - спросите вы, - должны были делать януковичи?

Они должны были писать жалобы. Писать много, писать по поводу и без повода, готовя тома материалов для обращения Януковича в Верховный Суд. О содержании тех актов и жалоб мне рассказывал мой брат, который был наблюдателем на одной из участков. Одна из тех жалоб говорила о том, что вместо трех больших урн для голосования на участке было только две, вторая о том, что какие то зашли вдвоем в кабину для голосования, третья о том, что на машине, выделенной на участок, был прицепленный оранжевый флажок (то есть, вроде бы, агитация). На, думаю, ясно. Позже, я, думаю, напишу о том, что делалось на участке, где я был членом комиссии.

Но я отвлекся в лирическое отступление. Хорошо, поговорим о насущном -

Про гроші
О деньгах

На от, нарешті я маю шанс привернути читацьку увагу на повну потужність. Пригадується, як один мій знайомий - він тоді учився в інституті - у відповідь на збентежені сумніви свого викладача на екзамені з економіки - на що ж вам поставити: три чи чотири? може вас про щось додатково спитати? - відповів - а ви спитайте мене про гроші.

То про гроші питали - тобто, люди були в курсі - і, хоча відповідь була дещо непевною, вона була близькою до того, що виявилося в решті решт. Хоча, наскільки я пригадую, мені та сума видалася настільки значною, що я сам собі пояснив то таким чином, що я мабуть або чогось не розчув, або не зрозумів. Маю тут сказати, що для мене достатнім аргументом для того, щоби поїхати, було просто те, що тих, хто написали відповідні заяви на Донецьк, безплатно везуть і, більше того, обіцяють розмістити на місці. І достатнім мотивом для мене було те, що якщо я вже просидів стільки часу у Києві, то не допомогти своєму кандидату за таких умов було б щонайменше непослідовно (делікатно висловився).

Втім, боюся не так для більшості моїх супутників (ні, ні, я дуже охоче помилився б). І якби не ці гроші, їхало би, гадаю, набагато менше людей - а цим напрямком їхало в Донецьку область близько 150 чоловік з Хмельницької області. Бо я пам'ятаю ті перші рухівські заходи, то людей там було небагато, але кожний, хто туди приходив - приходив, якщо хочете, за покликом серця... Так, панове, це жорстокий світ - жодного місця для романтизму. Гаразд, небагато.

Ну вот, в конце концов, я имею шанс привлечь читательское внимание на полную мощность. Припоминается, как один мой знакомый - он тогда учился в институте - в ответ на взволнованные сомнения своего преподавателя на экзамене по экономике - ну что же вам поставить: три или четыре? может быть вас о чем-то дополнительно спросить? - ответил - а вы спросите меня о деньгах.

Так о деньгах спрашивали - то есть, люди были в курсе - и, хотя ответ был не вполне неуверенным, он был близким к тому, что оказалось в результате. Хотя, насколько я припоминаю, мне эта сумма показалась настолько значительной, что я сам себе объяснил то таким образом, что я, наверное, или чего-то не расслышал, или не понял. Должен здесь сказать, что для меня достаточным аргументом для того, чтобы поехать, было просто то, что тех, кто написали соответствующие заявления на Донецк, бесплатно везут и, больше того, обещают разместить на месте. И достаточным мотивом для меня было то, что если я уже просидел столько времени в Киеве, то не помочь своему кандидату при таких условиях было бы, по меньшей мере, непоследовательно (деликатно высказался).

Впрочем, боюсь не так для большинства моих спутников (нет, нет, я с готовностью ошибся б). И если бы не эти деньги, ехало бы, думаю, намного меньше людей - а этим направлением ехало в Донецкую область около 150 человек из Хмельницкой области. Ведь я помню те первые руховские мероприятия, так людей там было немного, но любой, кто туда приходил - приходил, если хотите, по зову сердца... Да, господа, это жестокий мир - никакого места для романтики. Хорошо, немного.

Взагалі
В общем

ця тема - виплати за участь у політичних акціях - для мене дуже суперечлива. З одного боку, зрозуміло, бувають випадки коли "справа варта заходу", а иншим чином масову акцію не організуєш, з иншого, в країні уже крутяться дуже серйозні гроші, порівняно з якими ті виплати - дріб'язок. У цьому разі, я маю на увазі "третій" тур виборів, ці витрати тим паче виправдані - надто вже багато залежало від їхнього результату.

Однаково, неприємний осад залишився, бо за весь час виборчої кампанії зі всіх випадків, коли я отримував такі виплати, я лише один раз відчував за собою усвідомлення чесно виконаної роботи - коли через тиждень після того мій напарник видав мені 25 грн. за розклейку оголошень. То була робота з ранку до вечора, після неї ти весь в клеї, весь в оголошеннях (трохи вигадую :), зате тебе гріє приємне відчуття - ти зробив якусь реальну справу. Коротше, для мене всі ті виплати виглядали так, що на мене накинулися абсолютно дикі гроші, від яких я не зміг відбитися. Чого і вам бажаю.

Ага! Ще одне застереження маю зробити в цьому контексті, бо можуть декотрі люди неправильно зрозуміти. В Києві ніяких виплат нікому _не_ робилося, або принаймні мені про такі нічого не відомо. За одним, радше іронічним, виключенням: в останній день у Києві мені видали гроші на квиток додому. Але про Київ я сподіваюсь розповісти окремо.

(Далі буде)

эта тема - выплаты за участие в политических акциях - для меня очень противоречива. С одной стороны, разумеется, бывают случаи когда "дело того стоит", а по другому массовую акцию не организуешь, с другой, в стране уже крутятся очень серьезные деньги, сравнительно с какими те выплаты - мелочь. В этом случае, я имею в виду "третий" тур выборов, эти затраты тем более оправданы - очень уж много зависело от их результата.

Все равно, неприятный осадок остался, так как за все время избирательной кампании из всех случаев, когда я получал такие выплаты, я лишь один раз ощущал за собой осознание честно выполненной работы - когда через неделю после того мой напарник выдал мне 25 грн. за расклейку объявлений. Это была работа по утру до вечера, после нее ты весь в клею, весь в объявлениях (немного выдумываю :), зато тебя греет приятное чувство - ты сделал какое то реальное дело. Короче, для меня все те выплаты выглядели так, будто на меня набросились абсолютно дикие деньги, от которых я не смог отбиться. Чего и вам желаю.

Ага! Еще одно замечание должен сделать в этом контексте, потому что могут некоторые люди неправильно понять. В Киеве никаких выплат никому не делалось, или, по крайней мере, мне о таких ничего не известно. При одним, скорее ироническом, исключении: в последний день в Киеве мне выдали деньги на билет домой. Но о Киеве я надеюсь рассказать отдельно.

(Продолжение следует)

Анекдот
Анекдот

це не анекдот. Враховуючи абсолютно несподіване наближення 8 березня - тост.

Давно то було. Щойно створив бог землю і небо, наповнив їх живими істотами, поселив Адама в раю і узявся відпочити у суботу. Але поглянув із хмар на землю і побачив, що щось Адам вештається, і тиняється і ніде собі місця не знаходить. І тоді звернувся він з небес на землю, промовляючи до Адама:
— Що це ти, Адаме, тиняєшся і вештаєшся, і ніде собі місця не знаходиш?
І відповів йому Адам:
— Сумно мені, господи, і ні з ким мені поговорити.
І сказав господь:
— Ти знаеш, Адаме, я думав про це. Я маю намір зробити тобі жінку.
— А що таке жінка, господи?
— Жінка?.. Вона була б тобі відданим другом і товаришем і всіх твоїх зачинаннях. Вона завжди була б милою і привабливою, дарувала б тобі любов, народжувала б дітей і виховувала їх. Вона готувала б тобі їжу, а відколи ти вигадав би одяг - прала його. Вона б захоплювалася твоєю мужністю і розумом, ніколи не суперечила б тобі, була б твоїм найкращім помічником у кожній твоїй справі, а у кожній скруті була б твоєю першою опорою і розрадою.
— Але що для цього буде потрібно від мене?
— Одну твою руку, Адаме, і одну твою ногу, — сказав господь. І тоді Адам замислився, а потім спитав:
— Господи, а що могло б вийти з одного мого ребра?..
А далі ви, гадаю, знаєте...

То ж, любі жінки, зичу вам щоби ваші чоловіки були заможними доволі і щедрими доволі, аби бодай наблизити вас до ідеалу, замисленого господом.

это не анекдот. Учитывая абсолютно неожиданное приближение 8 марта - тост.

Давно это было. Только что создал бог землю и небо, наполнил их живыми существами, поселил Адама в раю и собрался отдохнуть в субботу. Но взглянул с облаков на землю и увидел, что что-то Адам шатается, и слоняется и нигде себе места не находит. И тогда обратился он с небес на землю, говоря к Адаму:
— Что это ты, Адам, слоняешься и шатаешся, и нигде себе места не находишь?
И ответил нему Адам:
— Грустно мне, господи, и не с кем мне поговорить.
И сказал господь:
— Ты знаешь, Адам, я думал об этом. Я собираюсь сделать тебе женщину.
— А что такое женщина, господь?
— Женщина?.. Она была бы тебе верным другом и товарищем и всех твоих начинаниях. Она всегда была бы милой и привлекательной, дарила бы тебе любовь, рождала бы детей и воспитывала их. Она готовила бы тебе пищу, а с тех пор как ты придумал бы одежду - стирала ее. Она бы восхищалась твоим мужеством и умом, никогда не противоречила бы тебе, была бы твоим наилучшим помощником в каждом твоем деле, а в каждом затруднении была бы твоей первой опорой и утешением
— Но что для этого потребуется от меня?
— Одну твою руку, Адам, и одну твою ногу, — сказал господь. И тогда Адам задумался, а потом спросил:
— Господи, а что могло бы получиться из одного моего ребра?..
А дальше вы, думаю, знаете...

Дорогие женщины, желаю вам, чтобы ваши мужчины были состоятельными достаточно и щедрыми довольно, чтобы хотя бы приблизить вас к идеалу, задуманному господом.

Зворотній зв'язок
Обратная связь

Будьласка, надcилайте ваші листи на адресу les2@ua.fm.

Ваші листи публікуються тільки при наявності дозволу на таку публікацію. Якщо такий дозвіл відсутній, то автор, при бажанні опублікувати вашого листа, намагатиметься отримати такий дозвіл.

Ваші персональні дані, вказані в листі, публікуються тільки при наявності вашого дозволу на таку публікацію. Проте автор залишає за собою право цитувати, а також, при потребі, переповідати зміст ваших листів.

Пожалуйста, отправляйте ваши письма по адресу les2@ua.fm.

Ваши письма публикуются только при наличии разрешения на такую публикацию. Если такое разрешение отсутствует, то автор, при желании опубликовать ваше письмо, будет пытаться получить такое разрешение.

Ваши персональные данные, указанные в письме, публикуются только при наличии вашего разрешения на такую публикацию. Однако автор оставляет за собой право цитировать, а также, при потребности, пересказывать содержание ваших писем.

До побачення!
До свидания!

Наразі у мене все і я прощаюся з вами, шановні читачі, до наступного випуску розсилки. На все добре!

Автор розсилки: Олександр Лихо

Пока у меня все и я прощаюсь с вами, уважаемые подписчики, до следующего выпуска рассылки. Всего доброго!

Автор рассылки: Олександр Лыхо

Авторське право
Авторское право

Всі авторські права на оригінальні матеріали, що публікуються в розсилці, належать її автору - Олександрові Лиху (Олександр Лихо), якщо не вказано противного. Проте, я даю вам дозвіл на публікацію згаданих матеріалів при умові, що при їх публікації ви вкажете безпосередньо після або до них авторство, посилання на цю розсилку і посилання на ділянку (веб-сайт) автора Soft навколо.

Все авторские права на оригинальные материалы, которые публикуются в рассылке, принадлежат автору - Олександру Лыхо, если не указано противное. Однако, я даю вам разрешение на публикацию указанных материалов при условии, что при их публикации вы укажете непосредственно после или до них авторство, ссылку на эту рассылку и ссылку на веб-сайт автора Soft навколо.

Президентські вибори 2004 в Україні:
очима пересічного українця

http://subscribe.ru/
http://subscribe.ru/feedback/
Подписан адрес:
Код этой рассылки: state.politics.president
Отписаться

В избранное