ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 20 сентября 2021 года N 38 (672)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-жылдын 1-сентябрындагы ПЖ N 371 "Республикалык "Алтын т?й?н" балдар инженердик-техникалык академиясына "улуттук" статусун ыйгаруу ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Мектептен тышкаркы кошумча билим бер? жаатында ?зг?ч? си?ирген эмгеги, ошондой эле ?с?п келе жаткан муунду тарбиялоодо олуттуу салым кошкондугу ?ч?н, КР Президентинин 2021-жылдын 1-сентябрындагы ПЖ No 371 Жарлыгына ылайык Республикалык "Алтын т?й?н" балдар инженердик- техникалык академиясына "улуттук" статусу ыйга...

2021-09-20 17:12:18 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 13 сентября 2021 года N 37 (671)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ "Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке?ешинин депутаттарын шайлоону дайындоо ж?н?нд" КР ЖАРЛЫГЫ КР Президентинин 2021-жылдын 29-августундагы ПЖ No 370 Жарлыгы менен ?ст?б?зд?г? жылдын 28-ноябры Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке?ешинин жа?ы чакырылыштагы депутаттарын шайлоо к?н? деп белгиленди. Жарлык расмий жарыяланган к?нд?н тартып к?ч?н? кирет. "Токтом Онлайн" маалымат базасынан документти кароо КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2021-жылдын 1-сентябрындагы ПЖ N 373 "Жарандардын айрым категориялары...

2021-09-13 09:18:15 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 6 сентября 2021 года N 36 (670)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 26-августундагы N 103 "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке?ешинин депутаттарын шайлоо ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 27-августундагы No 103 конституциялык Мыйзамы менен "Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке?ешинин депутаттарын шайлоо ж?н?нд" конституциялык Мыйзамына ?зг?рт?л?р киргизилди. ?зг?рт?л?рг? ылайык, Жог...

2021-09-06 08:27:32 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 1 сентября 2021 года N 35 (669)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 23-августундагы N 101 "Анык эмес (жалган) маалыматтан коргоо ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ Кол коюлган Мыйзам жарандардын, юридикалык жактардын укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуу жана аларды анык эмес (жалган) маалыматтардан коргоо максатында, интернет-мейкиндигинде анык эмес (жалган) маалыматтарды жайылтууга тыюу салууну, интернет-мейкиндигинде анык эмес (жалган) маалыматтарды жайылтууга жол берген жактардын жоопкерчилигин, ошондой эле ушул Мыйзам боюнча укуктук мамилел...

2021-09-01 08:18:01 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 23 августа 2021 года N 34 (668)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 9-августундагы N 95 "Мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 9-августундагы No 95 Мыйзамы менен КР "Мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы ж?н?нд" Мыйзамына ?зг?рт?л?р киргизилди. ?зг?рт?л?рг? ылайык, жогоруда аталган Мыйзамдагы коэффициент т?ш?н?г? жокко чыгарылды. ?зг?рт?л?рд? мамлекеттик ипотекалык насыя боюнча пайыздык ставка КР Министрлер Кабинети тарабынан белги...

2021-08-23 07:49:52 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 16 августа 2021 года N 33 (667)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 5-августундагы N 92 "Жер казынасы ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 5-августундагы N 92 Мыйзамына ылайык жер казынасын пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин чечими боюнча 100 пайыз мамлекеттик ?л?шт?к катышы бар чарбакер субъекттерге жана мамлекеттик ишканаларга гана берилет. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан жер казынасын пайдалануу укугун бер? ж?н?нд? кабыл а...

2021-08-16 11:33:52 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 9 августа 2021 года N 32 (666)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 4-августундагы N 90 "Кыргыз Республикасынын Бузуулар ж?н?нд? кодексине ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 4-августундагы N 90 Мыйзамга ылайык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жана автотранспортту жана электромобилдерди эксплуатациялоо ч?йр?с?нд?г? башкаруу тартибине каршы анча чо? эмес укук бузуулар ?ч?н айыптарды азайтууга, ошондой эле ж? ж?р?ч?н?н, велосипедчендин, к?л?к унаа башкаруучунун, мал айдоочулардын жол кыймылынын эрежелерин бузг...

2021-08-09 15:14:41 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 2 августа 2021 года N 31 (665)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 21-июлундагы N 85 "Айрым мамлекеттердин жарандары ?ч?н 60 к?нг? чейинки м?н?тк? визасыз режим киргиз? ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 21-июлундагы N 85 Мыйзамы менен жарандарына карата 60 к?нг? чейинки м?н?тк? бир тараптуу визасыз режим киргизилген мамлекеттердин тизмеги Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Т?нд?к Македония, Румыния, Таиланд, Мексика Кошмо Штаттары менен толукталды. Жогорудагы Мыйзам жа?ы...

2021-08-02 08:38:28 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 26-июнундагы N 78 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына "Коммерциялык эмес уюмдар ж?н?нд, "Юридикалык жактарды, филиалдарды ?к?лч?л?кт?рд) мамлекеттик каттоо ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) ?зг?рт?л?рд? киргиз? тууралуу" МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 26-июнундагы N 78 Мыйзамы менен киргизилген ?зг?рт?л?рг? ылайык кайтарымсыз негизде берилген акчалай жана материалдык каражаттардын эсебинен ишин ж?рг?зг?н коммерциялык эмес уюм (мамлекеттик жана муниц...

2021-07-12 06:36:11 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 5 июля 2021 года N 27 (661)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2021-жылдын 26-июнундагы N 79 "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ?тк?р? боюнча борбордук комиссиясы ж?н?нд" КОНСТИТУЦИЯЛЫК МЫЙЗАМЫ КР 2021-жылдын 26-июнундагы No 79 "Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум ?тк?р? боюнча борбордук комиссиясы ж?н?нд" Конституциялык Мыйзамы кабыл алынды. Конституциялык Мыйзамга ылайык КР Шайлоо жана референдум ?тк?р? боюнча борбордук комиссиясы КР шайлоолорду жана референдумдарды даярдоону жана ?тк?р?н? камсыз кылуучу жана шайл...

2021-07-05 09:57:38 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: