ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 26 декабря 2022 N 45 (730)

Урматтуу катталуучулар! 2022-жылы "Токтом" Маалымат борбору "Токтом" - online.toktom.kg Маалымат-укуктук порталын модернизациялоо боюнча иштерди ж?рг?зд. Эми ?лк?д? болгон маанил? окуялар менен Порталдын Мыйзамдардын жа?ылыктары б?л?м?нд? тез аранын ичинде танышып, Укуктук форумда юридикалык суроолорду берип жана аларга жооп ала аласыздар. Ошол себепт? "Кыргызстандын мыйзамдарынын жа?ылыктары" жумалык ж?н?тм? ?з?н?н актуалдуулугун жоготту. Ушуга байланыштуу, 2023-жылдын 1-январынан кыргыз жана орус тилдери...

2022-12-26 11:06:47 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 19 декабря 2022 N 44 (729)

Урматтуу катталуучулар! 2022-жылы "Токтом" Маалымат борбору "Токтом" - online.toktom.kg Маалымат-укуктук порталын модернизациялоо боюнча иштерди ж?рг?зд. Эми ?лк?д? болгон маанил? окуялар менен Порталдын Мыйзамдардын жа?ылыктары б?л?м?нд? тез аранын ичинде танышып, Укуктук форумда юридикалык суроолорду берип жана аларга жооп ала аласыздар. Ошол себепт? "Кыргызстандын мыйзамдарынын жа?ылыктары" жумалык ж?н?тм? ?з?н?н актуалдуулугун жоготту. Ушуга байланыштуу, 2023-жылдын 1-январынан кыргыз жана орус тилдери...

2022-12-19 06:00:55 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 12 декабря 2022 года N 43 (728)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 7-декабрындагы ПЖ N 386 "Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин "Алдын алуучу медицина" илимий?нд?р?шт?к бирикмесине "улуттук" статусун ыйгаруу ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ ?лк?н?н аймагынын санитардык-эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылууга багытталган алдын алуучу медицина ч?йр?с?нд?г? илимий-практикалык жана билим бер? ишин ?н?кт?р? жана калктын ден соолугун коргоо жана чы?доо максатында Президенттин Жарлыгына ылайык КР Саламаттык сактоо ...

2022-12-12 07:45:03 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 5 декабря 2022 года N 42 (727)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР МИНИСТРЛЕР КАБИНЕТИНИН 2022-жылдын 18-ноябрындагы N 637 "Кыргыз Республикасынын аймагында санариптик документтерди пайдаланууну киргиз? максатында Кыргыз Республикасынын ?км?т?н?н айрым чечимдерине ?зг?рт?л?рд? киргиз? ж?н?нд" ТОКТОМУ Калкка мамлекеттик жана муниципалдык кызмат к?рс?т?л?рд?н жеткиликт?л?г?н жана сапатын жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын аймагында санариптик документтерди пайдаланууну киргиз? чечими кабыл алынды. КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылд...

2022-12-05 07:42:57 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 28 ноября 2022 года N 41 (726)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 16-ноябрындагы N 106 "Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке?ешинин Регламенти ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ КР 2022-жылдын 16-ноябрындагы N 106 Мыйзамы менен кабыл алынган Регламент КР Жогорку Ке?ешинин КР Конституциясында жана КР мыйзамдарында каралган ыйгарым укуктарды ж?з?г? ашырышынын тартибин жана жол-жоболорун аныктайт. Мыйзам к?ч?н? кирген к?нд?н тартып "Кыргыз Республикасынын Жогорку Ке?ешинин Регламенти ж?н?нд" КР 2011-жылдын 25-ноябрындагы No 223 Мыйзамы к?ч?н жоготот. Мы...

2022-11-28 13:27:44 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 21 ноября 2022 года N 40 (725)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 14-ноябрындагы N 105 "Кыргыз Республикасынын Баткен облусунун айрым айыл аймактарын жана айылдарын кайра атоо ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ Баткен облусунун Кадамжай районундагы Марказ айыл аймагы Айрыбаз айыл аймагы, Кадамжай районундагы Халмион айыл аймагы Исхак-Полотхан айыл аймагы, Лейлек районундагы Маргун айыл аймагы Ке-Талаа айыл аймагы деп кайра аталды. Ошондой эле, жогоруда аталган айыл аймактардагы айрым айылдар дагы, жалпысынан он айыл дагы кайрадан аталышты. Мыйзам ...

2022-11-21 11:18:18 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 14 ноября 2022 N 39 (724)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР 2022-жылдын 4-ноябрындагы N 101 "Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу т?г?мд?р?н?н тарифтери ж?н?нд, "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу ж?н?нд" Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) ?зг?рт?л?рд? киргиз? ж?н?нд" МЫЙЗАМЫ КР 2022-жылдын 4-ноябрындагы N 101 Мыйзамы менен "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу ж?н?нд" жана "Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча камсыздандыруу т?г?мд?р?н?н тарифтери ж?н?нд...

2022-11-14 06:54:23 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 9 ноября 2022 года N 38 (723)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 26-октябрындагы ПЖ N 358 "Алтын камтыган руданы жана алтын камтыган концентратты Кыргыз Республикасынан ташып чыгарууга (экспорттоого) убактылуу тыюу салууну киргиз? ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ КР Президентинин 2022-жылдын 26-октябрындагы ПЖ N 358 Жарлыгы менен 2023-жылдын 1-майынан тартып Кыргыз Республикасынын аймагында казып алынган жана ?нд?р?лг?н алтын камтыган руданы жана алтын камтыган концентратты (ЕАЭБ ТЭИ ТН 2616 90 000 0 коду менен классификацияланган...

2022-11-09 08:55:49 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 31 октября 2022 года N 37 (722)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 24-октябрындагы ПЖ N 357 "Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясын кайра уюштуруу ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ КР Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясынын ишин ?рк?нд?т? жана натыйжалуулугун жогорулатуу максатында КР Президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы Мамлекеттик башкаруу академиясы анын курамынан А.Токтоналиев атындагы Бишкек финансы-экономика...

2022-10-31 08:49:30 + Комментировать

ТОКТОМ: Новости законодательства Кыргызстана (на кырг.языкe) от 24 октября 2022 года N 36 (721)

ЖУМАНЫН МААНИЛ? ЖА?ЫЛЫКТАРЫ КР ПРЕЗИДЕНТИНИН 2022-жылдын 10-октябрындагы ПЖ N 348 "2022-жылдын 14-17-сентябрында Баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан Баткен облусунун Баткен районунун айрым калктуу конуштарын калыбына келтир? боюнча кошумча чаралар ж?н?нд" ЖАРЛЫГЫ Баткен облусунун Баткен районунун Капчыгай жана Достук калктуу конуштарын толук калыбына келтир, ошондой эле 2022-жылдын 14-17-сентябрында Баткен облусунда болгон куралдуу кагылышуунун кесепетинен жабыр тарткан,...

2022-10-24 07:49:05 + Комментировать

Рекомендуем подписаться: